پرش به محتوا

رسانه ها ›

سياسی ›

گوناگون ›

تاریخی ›

گزارش ›

سرمقاله ›

نظری ›

کوبا ›

دروغ بافی های بروکسل

از فولکر هرمسدورف یونگه ولت در حالی که میگوئل دیاز کانل ، رئیس جمهور کوبا ، روز پنجشنبه (به وقت […]

نشریات انتخابی ›

مهدی گرایلو ›

بازمانده – مهدی گرایلو

بازمانده مهدی گرایلو شبِ شنبه ۲۸ فروردین‌ماه، برنامه‌ی جهان‌آرا1 پس از چرخشِ گفتگو به گفتار انتخابات، گرهِ سختی خورد ومیان […]

گروهِ جهانیِ ب – مهدی گرایلو

گروهِ جهانیِ ب مهدی گرایلو پاره‌هایی از متن: … پنداره‌ی «گروه ب» و همانندانَش از فرآورده‌های نمادین کارکردِ اسطوره‌ی خودبنیادی‌اَند […]

بازگشت‌ناپذیر – مهدی گرایلو

بازگشت‌ناپذیر مهدی گرایلو … پس از انقلاب، این رسانه‌ی میتراییِ گفتگوی انقلابی‌ها برای پنهان‌داشتِ معنایی به کار می‌افتد که زبانِ […]

راه نو ›

کتاب های انتخابی ›

خشونت ثروتمندان

سرانجام ترجمۀ کتاب « خشونت ثروتمندان » نوشتۀ دو جامعه شناس فرانسوی میشل پنسون و مونیک پنسون شارلو آماده شد […]

روی پاهای خود بایستیم.

چنگ انفومنتشر شده در یونگه ولتترجمه و تنظیم سیما صابر چنگ انفو استاد و رئیس آکادمی مارکسیسم آکادمی علوم اجتماعی […]