پرش به محتوا

سياسی ›

گوناگون ›

تاریخی ›

گزارش ›

دیدگاه ها ›

رسانه ها ›

مقالات تحلیلی ›

کوبا و آمریکای لاتین ›

نشریات انتخابی ›

مقالات مهدی گرایلو ›

بازمانده – مهدی گرایلو

بازمانده مهدی گرایلو شبِ شنبه ۲۸ فروردین‌ماه، برنامه‌ی جهان‌آرا1 پس از چرخشِ گفتگو به گفتار انتخابات، گرهِ سختی خورد ومیان […]

گروهِ جهانیِ ب – مهدی گرایلو

گروهِ جهانیِ ب مهدی گرایلو پاره‌هایی از متن: … پنداره‌ی «گروه ب» و همانندانَش از فرآورده‌های نمادین کارکردِ اسطوره‌ی خودبنیادی‌اَند […]

مقالات همت و راه نو ›

کتاب های انتخابی ›

خشونت ثروتمندان

سرانجام ترجمۀ کتاب « خشونت ثروتمندان » نوشتۀ دو جامعه شناس فرانسوی میشل پنسون و مونیک پنسون شارلو آماده شد […]

صمد بهرنگی

صمد بهرنگی (۲ تیر ۱۳۱۸-۱۳۴۷) دانش و امید، شماره ۷، شهریور ۱۴۰۰ دیگر وقت آن گذشته است که ادبیات کودکان […]