خیزش ایالات متحدۀ آمریکا به سوی شرق – دینوچی – حمید محوی

 

خیزش ایالات متحدۀ آمریکا به سوی شرق

از جنگ در افغانستان و عراق تا توافق بین ایران و عربستان سعودی

مانلیو دینوچی

17 مارس 2023

مارس 2003

20 سال پیش از این در 20 مارس 2003، ایالات متحدۀ آمریکا و متفقین به فرماندهی ایالات متحده به عراق حمله کردند و این کشور را براساس مدارکی که بعداً  جعلی از آب در آمد به اتهام گسترش سلاح های کشتار جمعی اشغال خود درآوردند. وزیر امور خارجه کولین پاول که این مدارک را در شورای امنیت سازمان ملل متحد معرفی کرده بود سال ها بعد مجبور شد سخنرانی سال 2003 در سازمان ملل متحد را لکۀ چرکینی در کارنامۀ خود بداند. 20 مارس رئیس جمهور جرج بوش اعلام کرد : « به فرمان من نیروهای متفقین حملۀ خود را برای تخریب قابلیت جنگی صدام حسین آغاز کردند. بیش از 35 کشور در حال گسیل نیروهای ضروری و گسترش یگان های رزمی هستند. هر یک از کشورهای هم پیمان وظیفۀ خود دانستند تا برای کسب افتخار جهت خدمت به دفاع جمعی ما اقدام کنند». بین کشورهای هم پیمان به فرماندهی ایالات متحدۀ آمریکا 30000 سرباز ایتالیائی بسیح شده بودند. به این ترتیب جنگی آغاز شد که در کوران آن یک میلیون عراقی کشته شد و به انضمام جنگ در افغانستان که در رسال 2001 شروع شده بود 14000 میلیار دلار برای ایالات متحدۀ آمریکا هزینه برداشت. هدف استراتژیک ایالات متحدۀ آمریکا نه تنها کنترل عراق بلکه کنترل  همۀ خاورمیانه بود.

 

مارس 2023

وال استریت ژورنال نوشته است : «توافق بین ایران و عربستان سعودی به رهبری چین خاورمیانۀ جدید را ترسیم می کند»، در حالی که نیویورک تایمز می نویسد : « توافق بین دو رقیب منطقه ای اهمیت فزایندۀ اقتصادی و سیاسی خاورمیانه برای چین و زوال نفوذ آمریکا را آشکار می سازد». ایالات متحدۀ آمریکا و هم پیمانانش در فقدان توانائی از جلوگیری از زوال ابزارهای سیاسی و اقتصادی بیش از پیش به ابزارهای نظامی متوسل می شوند. در این چارچوب توافق بنیادین استرالیا و بریتانیای کبیر است که رئیس جمهور بایدن اعلام کرده است. او ایجاد یک ناوگان شامل زیر دریائی های تهاجمی  هسته ای که توسط ایالت متحدۀ آمریکا و انگلستان ساخته می شود را پیشبینی کرده است. به این ترتیب استرالیا به دهمین قدرت هسته ای تبدیل می شود و مأموریتش نیز هدف گرفتن چین است. ناوگان تهاجمی هسته ای نه فقط در دریای جنوبی چین و اقیانوس آرام بلکه در اقیانوس اطلس نیز علیه روسیه عمل خواهد کرد.

 

 

https://www.byoblu.com/2023/03/17/escalation-usa-verso-oriente-grandangolo-pangea/

Traduit de l’italien par M-A P

ترجمۀ حمید محوی

پاریس، 18 مارس 2023