پرش به محتوا

برچسب: آمادور نويدي

سیا قبل از روس‌ها وارد افغانستان شد

سیا قبل از روس‌ها وارد افغانستان شد»: افشاگری‌های برژینسکی در مصاحبه با نوول ابزرواتور(۱۹۹۸)/آمادور نویدی «سیا قبل از روس‌ها وارد افغانستان شد»: افشاگری‌های برژینسکی در مصاحبه با نوول ابزرواتور(۱۹۹۸)/آمادور نویدیما روس‌ها […]

تروتسکیسم بعنوان جنبشی فرصت‌طلب(قسمت سوم و پایانی): کایریلوس پاپاستاورو/ آمادور نویدی

تروتسکیست‌ها به لنین و کارهای او مراجعه می‌کنند تا نشان دهند که تروتسکی ادامه دهنده کار لنین است. تروتسکیست‌ها مخالفت لنین و استالین هستند، و همه مشاجره های ضداستالینی را بازتولید می‌کنند… تروتسکیست‌ها منکر دست‌آوردهای سوسیالیسم […]

تروتسکیسم بعنوان جنبشی فرصت‌طلب – ۲ – کایریلوس پاپاستاور – آمادور نویدی

تروتسکیسم بعنوان جنبشی فرصت‌طلب – کایریلوس پاپاستاور – آمادور نویدیتروتسکیسم بعنوان جنبشی فرصت‌طلب بخش دوم نوشته: کایریلوس پاپاستاورو برگردان: آمادور نویدی فهرست: ۱- مقدمه ۲- شکل‌گیری تروتسکیسم بعنوان جنبشی فرصت‌طلب […]