All posts filed under: سرتیتر

اخرین جنگ امریکا برای غارت خاورمیانه – وفیق ابراهیم – احمد مزارعی

توضیح مترجم:پس از انقلاب شکوهمند بهمن 57 ملت ایران ، ورهائی از استعمارودخالتهای  دویست ساله انها، کشورهای غربی ودرراس انها امریکا وناتو،درصدد برامدند تا اب رفته را به جوی بازگردانند. :»برژنسکی استراتژیست معروف امریکا وپس ازان رامسفلد مشاور پنتاگون با صدام دربغداد ملاقات کرده وطرحی برای تسلط برایران تهیه نمودند که بموجب ان ابتدا دولتی پوشالی تحت نام «کشورعربستان» بجای خوزستان تشکیل ونفت ان را میان دوکشورامریکا وعراق تقسیم میشد، تنگه هرمز نیز درکنترل عراق قرارمیگرفت ، به فوریت همه سلاحهای مدرن عربستان ازجمله هواپیماهای «اواکس» از پایگاههای امریکا درعربستان به بغداد انتقال داده شد وبیش از شصت کشورجهان پشتیبانی خودرا از صدام اعلام نمودند،درسحرگاه روز بیست ودوم سپتامبر1980، 154، هواپیمای عراقی به ایران حمله کرده وفرودگا هها وسایر مراکز زیربنائی کشوررا مورد هجوم قراردادند، درادامه همانروز یکصد هواپیمای دیگر وموج گسترده ای از بمبارانها ایران را درخود گرفت وتانکهای عراقی…./ «کتاب «اسراروخفایا حرب العراقیه الایرانیه»نوشته حامد الحمدانی، تاریخنویس مشهورعراقیامارات متحده عربی نیزدرهمراهی با این سیاست امریکا وعربستان، تبلیغاتی گسترده برای «بازستاندن»جزایر سه گانه تنب…./به راه انداخت وبا تاسیس سایتی اینترنتی با نام  :»الجزر المحتله» (جزایر اشغال …

نشانه های زوال قدرت بین المللی ایالات متحده آمریکا -اریک زئوس – محمد جواد قهری

نشانه های زوال قدرت بین المللی ایالات متحده آمریکااریک زئوسبنیاد فرهنگ استراتژیک-ترجمه محمد جواد قهریدر پانزدهم ژوئن برکینگ دفنس با این عنوان انتشار یافتBreaking Defense ژاپن»ادامه روند پروژه ۲.۱ بیلیون دلاری مربوط به  استقرار سامانه موشکی زمین پایه ایجس را متوقف نموده؛برنامه جنگی جدید موسوم به چشم سیاه » وزیر دفاع ژاپن تارو کونو در ادامه گزارش خود اعلام کرد بنا به ملاحضات ناشی از هزینه و زمان ما روند معرفی سامانه مذکور  (سامانه دفاع موشکی زمین پایه ایجس) را متوقف نمودیم این همان سامانه دفاعی ضد بالستیکی لاکهید مارتین است که ایالات متحده آمریکا در مکان های زیادی اطراف مرز های روسیه مستقر نموده که هدف آن از بین بردن و یا به حد اقل رساندن توانایی روسیه در زمینه نبرد موشکی در برابر خود و یا متحدین اش است.این بخشی از آماج  استراتژیک ایالات متحده آمریکا به نام «برتری هسته ای » است. که رسیدن به آن و اجرا کردن اش توانایی پیروزی ایالات متحده را در جنگ اتمی علیه روسیه  با از بین بردن و یا محدود کردن این کشور در حمله …

اظهارات پومپئو متناسب با یک مسیحی معتقد نیست

اظهارات پومپئو متناسب با یک مسیحی  معتقد نیست   وزیر امور خارجه آمریكا ، مایك پومپئو اغلب اعلام می كند كه  او » عمیقا یک مسیحی انجیلی انجیلی» است. ولی   به نظر می رسد او یک انجیلی بسیار سطحی  باشد. وزیر امور خارجه آمریكا ، مایك پومپئو اغلب اعلام می كند كه «مسیحی انجیلی انجیلی» است. البته معتقد سخت و سفت و نه سطحی ، به نظر می رسد این یکی  را دروغ نمیگوید که او عمیقا  انجیلی باشد. پومپئو حامی  پرو پا قرص کاپیتول هیل و عضو گروه مطالعه کتاب مقدس کاخ سفید است و هر هفته کتاب مقدس را با یک کشیش در محل کار خود مطالعه می کند. وی در سفر اخیر خود به مصر ، گفت كه وی كتاب مقدس را  همیشه روی میز خود نگه می دارد تا او را به یاد «خدا ، سخنان خدا و حقیقت» بیاندازد. به عنوان یک مسیحی  معتقد  که خدا را همیشه در قلب خود دارد و راه خدا را دنبال می کند و از انجیل پیروی  می کند ،  او میگوید پومپئو باید یک …

سه نقطه – عبدالرحمان کاظمی حسنوند

سه نقطه درزندگی همه ی ما،گاهی یک صدای آشنا از پسِ سالیانِ دور،برمی خیزد و خودی نشان می دهد و ما را با ذهن و جانی پریشان رهامیکند.آشفته می شویم و حیران! اصوات اما، دوباره در تاریکخانه ی ذهن،کنجی خاموش می نشینند و مترصدِ فرصتی دیگر برای خودنمایی می مانند. گاه صدایی کهنه در تاریکترین و دست نیافتنی ترین گوشه ی ذهن،چنان جاخوش کرده که از هزاران تصویرِ روشن و خاطره ی زنده؛ قوی تر است برای لرزاندنِ دلِ آدمی. مرزِ بینِ زمستان وبهار، سرشار ازاین صداهاست. ازگوشه وکنار؛ آواهایی به گوش می رسد.هم آشنا و هم غریب.هوا نیز همین وضع را دارد.گیج وبینابین.نه گرم ونه سرد.نه پرهیاهو چون باد بهاری و نه مسکوت چون برف زمستانی. هم سکوت است و هم هیاهو. حالا،مردی بلند بالا اما با شانه های افتاده که یک بارانی قهوه ای رنگ گویی او را در آغوش گرفته بود،خود را درانبوهی ازاین اصوات احساس میکرد.ازپسِ هرصدایی خاطره ای سر بر می آورد و سرانجام مثل یک قطارِ سریع السیر در مسیرِخطی ممتد،از دالان تاریک ذهن او عبور می کرد.قطارهایی که …

اتفاقیه همکاری استراتژیکی میان ایران وچین:ایران درقلب»جاده ابریشم»

اتفاقیه همکاری استراتژیکی میان ایران وچین:ایران درقلب«جاده ابریشم« روزنامه «الاخبار«چاپ لبنان مترجم:احمد مزارعی،پنجشنبه دواردهم تیر1399 مسیری که سطح همکاری ایران باچین را تا این حدارتقا داد، نشاندهنده این است که دولت ایران نسبت به مسیری که درسابق پیموده بود،احساس سرخوردگی کرده است.(خبر گزاری فرانسه) قانون فیزیک به ما میگوید که «فشارایجاد انفجار میکند». اما درسیاست کسانی هستند که با استفاده از فشارهای امریکا گزینه های دیگری را انتخاب میکنند، به این امید که برای رهائی از فشارها وتحریمهای اقتصادی موجود میکوشند منفذهای تازه ای برای رهائی خود پیدا کنند.واین کاری است که اخیرا تهران وپکن بوسیله اتفاقیه استراتژیکی بیست وپنجساله به ان مبادرت کردند.صاحبنظران ایرانی بر این باورند که این اتفاقیه ایران را به همپیمان اول چین درمنطقه تبدیل خواهد کرد. ایران از همان اوایلی که برنامه سازندگی خودرا اغا ز نمود ، ازهیچ فرصنی درجهت تحقق ارمان تاریخی خود یعنی زنده کردن «جاده حریر»وسهیم شدن درآن کوتاهی نکرد زیرا این جاده درگذشته نیز به امپراتوری پارس نسبت به دیگران ارجحیت میداد. نباید پنداشت که تنها این دیدگاههای تاریخی منظور نظر ایران بوده است. دوشنبه …

در دفاع از خشونت – الکس کالینیکوس/ آلستر هچت – م.رضا ملکشا

در دفاع از خشونت الکس کالینیکوس/ آلستر هچت ترجمه: م.رضا ملکشا مقدمه مترجم: مقدمه مترجم: بورژوازی غالبا خواهان انفعال توده هاست. انتظار دارد تا تمامی حملاتش به زندگی طبقه کارگر و فرودستان بی­جواب بماند. این امر خود نشانگر عدم درک دینامیک تاریخ است. آنچه در روند تاریخ مقدر شده و جزئی جدایی ناپذیر از روند آن به حساب می­آید را می­توان به میانجی اصلاحات روبنایی و حتی تجدید و ترمیم ساختاری عقب انداخت. اما نمی­توان از جبر آن فرار کرد. تعمیق بحران های ساختاری سرمایه­داری تجسم یافتن این جبر و دیکته کردن آن را به دولت های حاکم همچون دهه ها پیش ضروری ساخته است. بدیهی­ست که مقابله به مثل با دولت سرمایه از رهگذری صلح آمیز نا ممکن است. از همین روست که انقلاب حمله­ای سازمان یافته و البته خشونت بار به تمامی مظاهر ستم و خشونت سبعانه­ی سیستماتیک موجود در جامعه سرمایه داری­ست. انقلاب تجلی آگاهانه­ی خشونت دامنه­دار و انباشت شده ای است که سالها توسط دولت های سرمایه داری اعمال شده. انقلاب همان لحظه­ای­ست که تیغ چاقوی خشونت دسته­ی خود را می­برد. قتل …

نژادپرستی ابزار سرمایه‌داری‌ست

بنفع الیگارش‌های معدن، چراگاه و کشاورزی، و شرکت‌های چندملیتی متلاشی می‌کند، زیراکه مردمان بومی و شیوه زندگی مشترک آن‌ها مزاحم و مانع دست‌یابی به املاک و منافع خصوصی می‌گردد…سرمایه‌داری از نژادپرستی بعنوان ابزاری جهت تفرقه در میان مردم بهره می‌گیرد تا از این طریق سود ببرد.نژادپرستی هم‌چنین انتقاد از طبقه سرمایه داری را در زمان‌های بحران منحرف می‌کند…تقسیمات نژادی، استثمار کارگران را آسان می‌کند و مبارزه طبقه کارگر علیه‌سرمایه داری را ضعیف می‌کند.نژادپرستی ارزش نیروی کار را کاهش می‌دهد تا ارزش اضافی را بحداکثر برساند…در استرالیا، سلب مالکیت و خصوصی سازی سرزمین بومیان بمدت ۲۳۲ سال، منجر به تخریب شیوه زندگی جمعی و مالکیت اشتراکی آن‌ها بر زمین شد.این امر، مسیر را جهت تحمیل روابط طبقانی آماده می‌کند…نژادپرستی سیستمایک و خشونت‌نژادی بطورغیرقابل تغئیری به سیستم سرمایه‌داری متصل است، زیرا که سرمایه‌داری با نژادپرستی رونق می یابد.این امر ثابت می‌کند که شیوه زندگی سرمایه داری در تضاد با جوامع مشترک بومیان است، و فقط بابرپایی سوسیالیسم است که جوامع، زندگی، و روابط بومیان با زمین را می‌توان حفظ نمود و محترم شمرد نوشته: آنتونی کوستا برگردان: …

سند راهبردی ایران با چین و منطق «خرکی» لیبرال‌ها

سند راهبردی ایران با چین و منطق «خرکی» لیبرال‌ها  (1) تحریم‌های امریکا علیه ایران چون باعث تضعیف نظام ایران می‌شود و البته پدر ملت ایران در می‌آید، خوب است؛ اما تلاش‌های نظام ایران در همکاری با چین برای اینکه ملت بتوانند نفس بکشند و تحریم‌ها اثرگذار نباشد، بد است!! این روزها با این جماعت درگیریم! بهار بود که در یک گزارش چهار بخشی به موضوع ایران و چین اشاره کردم، روابطی که در فضایی خاص شکل گرفته و ما برای تداوم استقلال و حفظ امنیت پایدار کشورمان ناچار به انجام آن هستیم. در آن گزارش تاکید کردم که چین نقطه مطلوب ما نیست، بلکه می‌تواند نقطه عبور ما باشد. این نقطه عبور به این دلیل است که دستکم چین نه فعلا دنبال اشغالگری است، نه دنبال ایجاد پایگاه در کشور ما است، نه دنبال حمایت از گروهک‌های ضدایرانی و تجزیه طلب است، نه مخالفتی با قدرت‌گیری منطقه‌ای ما در سطح آسیای غربی داشته و نه آنکه تمایلی به دخالت در امور داخلی ما دارد. اگر امریکایی‌ها نیز همین رفتار را داشتند ما هیچ مشکلی با آنها نداشتیم. این مساله …

« پل » از محمود درویش

1 « پل » * از محمود درویش گفتند : پیاده .. یا با دست وپای ، خزیده ، به وطن بازمی گردیم . صخره ی بزرگِ روبه روشان ، کوچک وکوچک تر می نمود .. وشب راهنما ی شان . نمی دانستند راه به مقصد ، خون ست و دام و هلاکت . همه ی کاروان ها ، پیش ازآنان ، دررودخانه غرق شده اند .. ورودخانه خیره شده به ، تن هایِ تکه پاره یِ بازگشت کنندگان ، درروسویِ کرانه اش . بازگشتی ها ، اکنون ، سه تن بودند : پیرمردی بادخترش ویک رزمنده ی قدیمی . کنارپل ایستاده .. درانتظا رِاجازه ی عبور . پل درخواب ست ..وشب پوشش آن سه . [ پیرمرد می گوید : لحظه ای دیگر به خانه می رسیم . درآن جا آبی برای نوشیدن خواهد بود ؟ کلید خانه را که لمس کرد، با خیا لی آسوده زیرلب آیاتی از قرآن خواند . ] و شادمانه گفت : چه خانه هایی که آن جا درانتظارجوانان ست ! دختر گفت : پدر ، خانه ها ، …

قاچاق استعماری مواد مخدر و امپراتوری بریتانیا

قاچاق استعماری مواد مخدر و امپراتوری بریتانیا این بررسی در ابعاد جهانی و در راستای ارتقاء حساسیت عمومی به مسئلۀ عمده ای که مواد مخدر غیر قانونی برای جامعۀ ملل متحد بوجود می آورد مطرح شده است. پروفسور میشل شوسودوسکی مرکز پژوهشهای جهانی سازی، 25 ژوئن 2020 مجلس عمومی سازمان ملل متحد با منشور 112/42 در 7 دسامبر 1987 تصمیم گرفت که روز 26 ژوئن را روز بزرگداشت مبارزه بین المللی علیه سوء استفاده و قاچاق غیر قانونی مواد مخدر اعلام کند و خدشه ناپذیری خواست عمومی را برای تقویت مبارزه و همکاری برای دستیابی به هدف جامعۀ بین المللی را در راستای رهائی از اعتیاد را بیان کند. ارتقاء حساسیت؟ به ندرت به رسمیت شناخته شده که قاچاق مواد مخدر ابتدا از سوی امپراتوری بریتانیا «قانونی» شده است. در این روند تداومی وجود دارد ولی برچسب کلونیال حذف گردیده است. امروز تجارت («غیر قانونی») مواد مخدر عملیاتی ست به حجم چندین میلیارد دلار. دو مرکز اصلی تولید مواد مخدر افغانستان و آمریکای جنوبی ست : 1) افغانستان تقریباً %90 عرضۀ جهانی تریاک را تولید …

جنگ تبلیغاتی − پول برای تغییر سیستم

کانون ضدانقلابيون کوبايی در ایالات متحده: «هاوانای کوچک» در میامی، پایتخت فلوریدا. ۱۷ دسامبر ۲۰۱۴ بنیاد آمریکایی برای «ترويج دمکراسی» در سال ۲۰۱۹ باز میلیون‌ها دلار در اختیار معاندین کوبا قرار داد. ایالات متحده آمریکا مدام پول بیش‌تری در اختیار سازمان‌ها و گروه‌ها در سراسر جهان قرار می‌دهد تا به فعالیت‌های واشنگتن در جهت تغییر سیستم در کوبا یاری رسانند. تنها، بنياد نیمه‌دولتی «موقوفه ملی برای دمکراسی» (NED) در سال گذشته بیش از ۵٫۴ میلیون دلار برای بر روی‌هم ۵۲ پروژه در کشورهای مختلف هزینه کرد. در سال ۲۰۱۹ این بنیاد در سطح جهان ۴۲ مؤسسه از جمله دانشگاه‌ها، سازمان‌های غیردولتی، ابتکارات شهروندان؛ «کنشگران حقوق بشر» و «رسانه‌های غیروابسته» را مورد حمایت مالی قرار داد، که همگی برای تغییر سیستم در جزیره کوبا فعالیت داشتند. این کمک‌ها نسبت به سال قبل از آن ۱۶٪ و نسبت به سال ۲۰۱۷ حتا ۴۲٪ افزایش یافته است. روزنامه‌نگار آمریکایی «تریسی ایتون» در وبلاگ خود Cuba Mony Project لیست منتفعین این باران رحمت را با اعداد و ارقام تازه و توضیحاتی مبسوط روز ۹ مه سال جاری منتشر کرد. …

کمونیست های روسیه و همه پرسی قانون اساسی

رومن کونوننکو (Roman Kononenko) از حزب کمونیست فدراسیون روسیه از همه‌پرسی جاری در روسیه پیرامون اصلاحات پیشنهادی رییس‌جمهور ولادیمیر پوتین در قانون اساسی صحبت می‌کند.او هم‌چنین در مورد چگونگی برخورد کشور به همه‌گیری کووید -۱۹ می‌گوید. همه‌پرسی پیرامون اصلاحات پیشنهادی قانون اساسی از سوی ولادیمیر پوتین رییس‌جمهور روسیه، در ۲۵ ژوئن آغاز شد. این روند در ۱ ژوئیه خاتمه خواهد یافت. در این بستر، «پیام خلق‌ها» با رومن کونوننکو از حزب کمونیست فدراسیون روسیه، و عضو کمیتۀ مرکزی کومسومل لنینی فدراسیون روسیه دربارۀ موضع حزب پیرامون سیاست‌های رییس‌جمهور و برخورد او با همه‌گیری کووید-۱۹ صحبت کرد. این بخش نخست از یک‌سری دو بخشی است. ارزیابی شما از اصلاحات پیشنهادی ولادیمیر پوتین در قانونی اساسی چیست؟ متمم‌های پیشنهاد شده به طور کلی به رد خودکامگی ریاست‌‌جمهوری و حکومت اولیگارشی نمی‌رسند و روسیه را به یک دولت اجتماعی مبدل نمی‌کنند. متمم‌ها امنیت ملی و حاکمیت حقیقی را تضمین نمی‌کنند. تحت این شرایط، موضع کمونیست‌ها پیرامون «رأی همه روسیه» بر اساس نتیجه‌گیری‌های مشخص و اصول محکم قرار دارد. ما به قانون اساسی یلتسین که در ۱۹۹۳ تحمیل شد، …

غیر فعال کردن. « دولت سایه »

گاهنامۀ هنر و مبارزه 29 ژوئن 2020 « باز نشانی جهانی » Global Reset – غیر فعال کردن. « دولت سایه » پیتر کونیگ Peter Koenig مرکز پژوهش های جهانی سازی. 19 ژوئن 2020 ترجمه حمید محوی دربارۀ پیتر کونیگ :  پیتر کوئینگ اقتصاد دان و تحلیلگر ژئوپلیتیک، و در عین حال کارشناس منابع آب و محیط زیست است. او طی بیش از 30 سال در بانک جهانی و سازمان جهانی بهداشت در سراسر جهان به علاوه در فلسطین در زمینۀ محیط زیست و آب کار کرده است. او در دانشگاه های ایالات متحده، اروپا و آمریکای جنوبی سخنرانی برگزار می کند. پیتر کونیگ پیوسته برای مرکز پژوهشهای جهانی سازی… Global Research, ICH, RT, Sputnik, PressTV, The 21st Century, Greanville Post, Defend Democracy Press, TeleSUR, The Saker Blog, le New Eastern Outlook (NEO) و دیگر سایتهای انترنتی مقاله می نویسد. او نویسندۀ کتاب : انفجار –داستان دلهره آمیز اقتصادی دربارۀ جنگ، تخریب محیط زیست و حرص و آز شرکتها1– داستان تخیلی بر اساس واقعیات و 30 سال تجربه در بانک جهانی در سراسر جهان. او …

سیاستهای رسوا و ورشکسته تکراری امریکا بر علیه حشد الشعبی

سیاستهای رسوا وورشکسته تکراری امریکا بر علیه حشد الشعبی درعراق نوشته : احمد مزارعی ، هشتم تیر1399 پس از شکستهای متعدد وگوناگون درسالها وماههای دورونزدیک گذشته امریکا درعراق، مجددا این کشور  کوشید تا درچند روز گذشته با یک برنامه «پیچیده نظامی» ونرم افزاری وبا استفاده از افرادی سست عنصروهمکاری ضمنی کاظمی نخست وزیر، دست به یک عمل ماجراجویانه «رامبویی»بزنند شاید بتواند برای دونالد ترامپ درمانده دراین موقعیت ویژه ابروئی دست وپاکنند.دونالد ترامپ بعد ازشکستهای داخلی بحران کورنا ، تظاهرات گسترده رنگین پوستان وازهمه بدترانتشار کتاب تازه جان بولتون لمپن که رئیس سابق خودرا رسوا ودر حقیقت «هجو»کرده بود نیاز به یک اقدام «هوچیگرانه» داشت که بتواند «تعادل ازدست رفته» خودرا مجددا حفظ کند. این را میشود از اظهارات عجولانه سفیر امریکا درکویت نیز استنباط نمود که هنوز»نه به دار ونه ببار»اقدام به صدوراطلاعیه های پی درپی زیادی کوتاه وعجولانه نمود  بطوریکه شخص فکر میکرد احمد چلبی تازه ای وارد عراق شده است.نمونه ای چند ازاین اظهارات سطحی ومبتذل (1) شکست مفتضحانه برنامه امریکا درعراق: کاظمی نخست وزیر عراق رسما به اشتباه خود درعملیات «الدوره»اعتراف نموده …

کوبا، الگوی کشاورزی پایدار به سوی امنیت غذایی جهان

با فروریختن اتحاد شوروی و تحکیم محاصرۀ اقتصادی ایالات متحده، کوبا در اوایل دهۀ ۹۰ میلادی با بحران شدید غذایی مواجه شد و شاهد ریزش بیش از ۳۰ درصد تولید ناخالص ملی اش بود. برای برونرفت از این مقطع حساس، که دولت هاوانا قادر نبود به اندازۀ کافی برای مردم مواد غذایی تهیه کند، کوباییها مجبور به ایجاد شیوۀ جدیدی از کشاورزی شدند: کشاورزی شهری، به امید آنکه شیوهای پایدار برای استفاده از زمین و تولید غذا باشد. اگرچه این نه حاصل سیاستی آگاهانه و حسابشده، بلکه ثمرۀ حوادث ناگزیر بود، نتیجۀ این نظم نو مقامات کوبا را به پذیرش اقدامات مشخص و تشویق به گسترش آن سوق داد. این تلاش به کوبا کمک کرد تا نقش پیشگام در کشاورزی پایدار را ایفا کند و نظام تولید مواد غذاییاش به الگویی برای دیگر کشورهای جهان، بهویژه جوامع در حال توسع های که میباید در مقابل دگرگونیهای مخرب محافظت شوند، تبدیل شود. در پی فروریختن اتحاد شوروی، کوبا با کمبود شدید نفت، که واردات ارزان آن متوقف شده بود، روبه رو گشت. جزیره ناگهان به مرحله …

جنگ و تبلیغات جنگی سودآور ترین کارهاست

منتشر شده در تارنمای منوتوما این گفته را مقایسه رشد سهام شرکتهای اسلحه سازی با سهام سایر بنگاهها مثل داکس DAX وداوجونزDow Jones و پس اندازهای بانکی نشان می دهد.یکی از خوانندگان سایت ناخ دنک سایته NachDenkSeite که متخصص امور مالی است به خود زحمت داده و رشد قیمت سهام صنایع نظامی را در ده سال گذشته با رشد سهام داکس و داوجونز و همچنین سود پس انداز بانکی مقایسه کرده است. نتیجه گیری نهایی اینکه: جنگ و تسلیحات ارزشش را دارد، همچنین آمادگی و تبلیغات جنگی و در رابطه با آن مسابقه تسلیحاتی الهام گرفته از آن ارزشش را دارد. حد اقل برای کسانی که در آن سرمایه گذاری می کنند. بازدهی بنگاههای صنایع نظامی نه تنها با سرعت بیشتری رشد کرده اند بلکه رشدشان انفجاری بوده. بهترین سهام صنایع نظامی 2650 درصد و بد ترین آنها همچنین 250 درصد رشد غیر قابل تصوری را داشته اند. و این رشد، تبلیغات و سیاست امروزه را روشن می سازد: اینکه پول و سرمایه گذاری در تبلیغات و سیاست ارزشش را دارد، چیز عجیبی نیست. آلبرشت …

دروغ‌پردازی بولتون در فصل «ونزوئلای آزاد» کتاب خود

منبع: پیام خلق‌هانویسنده: لئوناردو فلورس تارنگاشت عدالت جان بولتون در یک کنفرانس مطبوعاتی در بیرون از کاخ سفید در ۳۰ آوریل ۲۰۱۹، در روز کودتای نافرجامی که به وسیله خوان گوآیدو سازماندهی شد. از بند نخست «ونزوئلای آزاد»، نهمین فصل کتاب جان بولتون به نام «اتاقی که در آن اتفاق افتاد»، روشن است که ادعاهای او از دروغ‌پردازی، حرف نیمه راست، تبلیغات و گه‌گاه ذره‌ای حقیقت پُر است. این یک فصل طولانی ۳۵ صفحه‌ای است که جنگ‌افروز معروف همه کس را، از استیو منوچین وزیر خزانه‌داری گرفته، تا بوروکرات‌های وزارت امور خارجه و مایک پومپئو وزیر امور خارجه، و البته رییس‌جمهور ترامپ را برای سیاست فاجعه‌بار دولت ترامپ پیرامون ونزوئلا سرزنش می‌کند. انتقاد شامل خوان گوآیدو، چهره اپوزیسیون و ایوان دوکه، رییس‌جمهور کلمبیا نیز می‌شود. دو معمار اصلی سیاست، مائوریسیو کلاور کارون (که به وسیله بولتون به عنوان سرپرست ارشد شورای امنیت ملی برای نیم‌کره غربی دستچین شد) و خود بولتون، از انتقاد مستثنا هستند. به گفتۀ بولتون، نیکولاس مادورو رییس‌جمهور ونزوئلا فقط به دلیل عدم اراده دولت ترامپ برای حفظ فشار بر او در …

فاجعه برای زنان و مردان لباسدوز بنگلادژ به چه معنی است

  سوپریتی دهر ترجمه توسط  حميد بهشتي منتشر شده در تلاکسکالا ۵۷ درصد جان به در بردگان واقعه غم انگیز رانا- پلازا بیکار مانده اند و اکنون بیماری واگیر جهانی، بهای گرانی از بنگلادژ می طلبد. به ویژه از صنعت لباسدوزی که دومین صادر کننده لباس در جهان است. سوپریتی دهر فاجعه را با عواقب ماندگارش به یاد می آورد. نما از سیسِلا نوردلینگ بلانکو 24 آوریل 2013 بود. هفت سال پیش بدترین فاجعه صنعتی جهان، ترادژی رانا- پلازا، در بنگلادژ اتفاق افتاد و بیش از 1100 کشته و 2 هزار مجروح را به جای نهاد که اگثر آنها زنان بودند. فقط زنان! اما من چرا این داستان را تعریف می کنم؟ همه شما نام بنگلادژ را شنیده اید، همانگونه که بر آن مُهرِ صنعت لباسدوزی خورده است. چند تن از شما می دانید به چه میزان این بخش اقتصادِ یک کشور در حال توسعه به زنان یاری می رساند تا توانمند گردند؟ چگونه این بخش، از زنان کارگرِ فقیر با مزدهایی که بدانها می دهد بهره برداری می کند؟ این فقط یک نمونه است. …

تروئیکای امید: کوبا، ونزوئلا، نیکاراگوئه

منبع: صدای سوسیالیستی، نشریه حزب کمونیست ایرلندنویسنده: دکلان مک‌کنا تارنگاشت عدالت فرانسیسکو کمپبل، نماینده نیکاراگوئه در سازمان ملل به تازگی در یک مصاحبه در یوتیوب چنین گفت:«تحریم‌ها برای نابود کردن، بی‌ثبات کردن، تحقیر کردن، و محروم کردن خلق‌ها در کشورهای کوچک‌تر، به ویژه از حق تعیین سرنوشت خویش، طراحی می‌شوند. شما اشخاصی را دارید که می‌خواهند همه نوع تفسیرهای پیچیده در باره تحریم‌ها و هدف از تحریم‌ها را به شما تحویل بدهند، اما اصل مطلب این است که تحریم‌ها برای نابود کردن، کشتن، وارد آوردن درد و رنج طراحی می‌شوند. تحریم‌ها غیراخلاقی و شکلی از تجاوز هستند که برخلاف حقوق بین‌الملل، برخلاف منشور سازمان ملل، و برخلاف اصول هم‌زیستی مسالمت‌آمیزی می‌باشند که باید بین کشورها وحود داشته باشد.» وی در ارتباط با تحریم کشورها در جریان همه‌گیری کووید-۱۹ گفت: « بخش‌هایی که هم‌چنان سعی می‌کنند به کشورها آسیب برسانند و آن‌ها را از حق حاکمیت و حق تعیین سرنوشت خویش محروم کنند باید واقعاً این سیاست‌ها را کنار بنهند و بگذارند هر کشور به شیوه‌ای سازنده و نه مخرب با این همه‌گیری برخورد نماید.» پیش‌نویس …

بيانيۀ همبستگی با کمونيست‌های یوگسلاوی

منبع: ردگلوب تارنگاشت عدالت اعلامیه مشترک سازمان‌های جوانان کمونیست: همبستگی با NKPJ و SKOJ!   سازمان‌های جوانان کمونیستی که این متن را امضا می‌کنند، همبستگی و پشتیبانی خود را با رفقای حزب کمونیست نوين یوگسلاوی (NKPJ) و سازمان جوانان آن، اتحادیه جوانان کمونیست یوگسلاوی (SKOJ) در ارتباط با حذف ليست انتخاباتی آن‌ها در انتخابات مجلس، که یکشنبه ۲۱ ژوئن در صربستان برگزار شد، ابراز می‌دارند. حزب کمونیست نوين یوگسلاوی و اتحادیه جوانان کمونیست یوگسلاوی با غلبه بر تعدادی از موانع پیش‌بینی شده در آيین‌نامه انتخاباتی، توانستند در مدت زمان مشخص شده امضاهای مورد نیاز را جمع‌آوری کرده و آن‌ها را به کمیسیون انتخابات کشور صربستان ارايه دهندحزب کمونیست نوين یوگسلاوی و اتحادیه جوانان کمونیست یوگسلاوی با غلبه بر تعدادی از موانع پیش‌بینی شده در آيین‌نامه انتخاباتی، توانستند در مدت زمان مشخص شده امضاهای مورد نیاز را جمع‌آوری کرده و آن‌ها را به کمیسیون انتخابات کشور صربستان ارايه دهند. با این حال، کمیسیون انتخابات تنها چند روز قبل از انتخابات تصمیم گرفت كه به بهانه‌های مختلف از ثبت‌نام آن‌ها خودداری كند. حاکميت و دولت بورژوایی صربستان مسؤولیت …

چنگ‌اندازی به اوروآسیا

مبارزه برای کنترل منطقه وسیع و گسترده اوروآسیا قرن‌هاست که به شدت در جریان است. هدف به چنگ آوردن منابع بی‌پایان و مراتع حاصلخیز آن و استثمار آن است. باید این منطقه عظیم و وسیع اوروآسیا را زیر سلطه خود گرفت و از این طریق تمام جهان را کنترل کرد. از اینرو نظریه‌پرداز بزرگ امپراتوری بریتانیا، جناب سر هالفورد مک‌کیندر به لردها، نظامیان و بازرگانان و تجار در سال ۱۹۱۹ هشدار داد …

به مناسبت سالگرد تاسیس جمهوری سوسیالیستی گیلان دریک قرن پیش

به مناسبت سالگرد تاسیس جمهوری سوسیالیستی گیلان دریک قرن پیش(۱۵ خرداد ۱۲۹۹) در تاریخ انقلابات دنیا دیده می شود که هر انقلابی بر ضد و یا به حساب طبقه یا صنف معین صورت گرفته است. در ایران هم انقلاب باید برعلیه سلطنت و مالکیت بر اراضی راه خود را پیومده و صورت محلی به خود بگیرد. ولی چون به علت نیمه مستملکه بودن مملکت ما، عناصر ارتجاعی به کمک های جدی خارجی و مساعدت امپریالیزم مستظهر بوده و از آن جمله امپریالیزم انگلیس که در اختناق ایرانرول ژاندارم بین المللی را بازی می کند بزرگترین پشتیبان ارتجاع در محو هر نوع انقلاب آزاد کننده است لهذا نهضت انقلابی باید یک مرتبه برعلیه تمام عوامل ضدانقلابی قیام و اقدام کنند. چنانچه انقلاب محو یک یا دوتای از این عوامل سه گانه ارتجاع را منظور نظر قرارداده و از دیگری ولو بطور موقت صرف نظر کند بی شک مغلوبیت دامن گیر آن بوده و آن را قبل از توفیق به مقصود و اجرای آمال نابود خواهد کرد. در کنگره اول فرقه کمونیست ایران… شعارهای ذیل را به …

کدام استعمارزدایی؟

کدام استعمارزدایی؟ منتشر شده در تارنمای من و توماچهره‌های انقلاب آفریقا ( 3 ) آزادی واقعی این شبه‌استقلال نیست که در آن وزیرانی که مسئولیت محدود دارند با اقتصادی روبه‌رو هستند که تحت استیلای پیمان استعماری قرار دارد. آزادی عبارت است از پایان بخشیدن به حیات نظام استعماری، از تفوق زبان ستمگر و از «تبدیل شدن به یک ایالت» کشور استعمارگر گرفته تا اتحاد گمرکی که در واقع مستعمره‌ی سابق را کماکان در تارو پود فرهنگ و مد و تصاویر استعمارگر باقی نگه‌می‌دارند. فرانتس فانون، «المجاهد»، آوریل 1958 نلسون ماندلا در زندگینامه‌ی خود خاطرنشان می‌سازد که « شکل مبارزه را همواره ستمگر تعیین می‌کند و نه ستمدیده ».[1] به نظر می‌رسد که تحولات جهان استعمار، در سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم، دیدگاه او را تأیید می‌کنند. جنگ جهانی دوم موجب هرج‌ومرج‌ها و آشوب‌هایی می‌شود که بسیاری از پایه‌های مادی، سیاسی و ایدئولوژیک استعمار را درهم می‌شکنند. یکی از نتایج این جنگ آن است که استعمارزدایی را در نظر میلیون‌ها تن از مردم مستعمرات قابل‌تصور می‌سازد. قدرت‌های استعماری در شرایط و اوضاع جدید مجبور می‌شوند، …

آمریکا خواهان تمدید نامحدود تحریم تسلیحاتی ایران است

آمریکا خواهان تمدید نامحدود تحریم تسلیحاتی ایران است از خبرها چنین بر می آید که آمریکا قصد دارد تحریم تسلیحاتی  ایران را بطور نا محدود  از طریق سازمان ملل تمدید کند  خبرگزاری بلومبرگ به نقل از دیپلمات‌ها می‌ گوید آمریکا پیش‌ نویس قطعنامه‌ ای را در ا ختیار اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد گذاشته که براساس آن تحریم تسلیحاتی ایران به طور نا محدود تمدید خواهد شد. اجرای این طرح بدون شک بدون رضایت و  مشورت کشورهای عضو اتحادیه ناتوو عضو سازمان ملل امکان پذیر نیست  البته به این راحتی ها هم نیست که هر پیشنهادی  که آمریکا ارایه میدهد حتما تصویب خواهد شد  اولا آمریکا از توافق هسته ای ایران با قدرتهای جهانی و ایران  بیرون آمده و مدتهاست که راه و روش خود را بر مبنای محاصره اقتصادی ایران بر نامه ریزی کرده است.  و به همراه آن  اروپا را می ترساند و هم ایران را در کشورهای همسایه لولو خوره جا میزند برای این مانور بخش بزرگ اتحادیه اروپا را سنتی پشت سر خود دارد ولی با توجه به عقب کشیدن …

سیاسی کردن شیوع کرونا باعث تشد ید آن در جهان شده است

مدیریت سازمان بهداشت جهانی سیاسی کردن شیوع کرونا باعث تشد ید آن در جهان  شده است امروز هانوم گبریسوس رئیس سازمان بهداشت جهانی به اتفاق تیم متخصص و کار کشته خود که سابقه  مبارزه با اپیدمی های گذشته را در عرصه های مختلف  در کار نا مه خود دارد فقدان همبستگی جهانی را تهدیدی بزرگتر از کرونا دانست وی  درباره شیوع کرونا در جهان هشدار داد که اکنون جهان به شدت نیازمند وحدت ملت‌ها و همبستگی جهانی است.  و سیاسی کردن شیوع باعث  شیوع وتشدید آن خواهد شد او روز دوشنبه ۲۲ ژوئن در یک سمینار آنلاین گفت اکنون بزرگترین تهدیدی که با آن رو به رو هستیم فقدان همبستگی جهانی و رهبری جهانی است نه این ویروس رئیس سازمان بهداشت جهانی هشدار داد که همه‌ گیری همچنان با سرعت ادامه دارد و تاثیرات اقتصادی و سایر اثرات آن تا دهه‌ها احساس خواهد شد دونالد ترامپ رئیس‌ جمهوری آمریکا سازمان بهداشت جهانی را به سوء مدیریت شدید و پنهانکاری در مورد گسترش ویروس کرونا و همسویی با منافع چین متهم کرده کمک مالی آمریکا و …

تندیس لنین در آلمان – یورو نیوز – آمادور نویدی

برپایی تندیس لنین، یک پیروزی برای سوسیالیسم، لنینیسم و ​​لنینیست‌های سراسر جهان است، زیراکه لنین نماد سوسیالیسم است، و سوسیالیسم کلید راه رهایی انسان‌ها ازیوغ وضعیت بحرانی اجتماعی و اقتصادی و سیاسی موجود– یعنی سرمایه داری و برده داری نوین است. بار دگر، برپایی تندیس لنین به عنوان نماد و قهرمان سوسیالیست‌ها یک پیروزی‌ست، زیراکه این امر درست در همان زمانی صورت می‌گیرد که درغرب، بویژه در آمریکا و انگلیس… مردم را مجسمه هایی را بزیر می‌کشند و نابود می‌سازند که نماد سرمایه‌داری و برده داری‌ست. تندیس لنین در آلمان* یورو نیوز برگردان: آمادور نویدی دادگاه آلمان نصب مجسمه لنین، رهبر اتحاد جماهیر شوروی را تأئيد کرد متن با تصاویر را از اینجا دریافت کنید درپی قیل و قال روی این‌که آیا باید به ساخت بنای یادبودی از رهبر اتحاد جماهیر شوروی اجازه داده شود یا خیر، دادگاهی در شهری درغرب آلمان، پاسخ مثبت داد که تندیس ولادیمیر لنین بناء گردد. فرمانداری شهر گلزن کیرشن (۱) تلاش کرده بود که به خواست حزب مارکسیست– لنینیست آلمان (ام ال دی پی)(۲)اجازه ساخت و ساز ندهد، به …

مارکسیسم و بودیسم

شاید به نظر برسد که مارکسیسم و بودیسم اشتراکات چندانی ندارند. اولی یک تئوری اقتصادی، اجتماعی، ماتریالیستی است که توسط یک مرد ریشوی قرن نوزدهمی از ترییر آلمان ایجاد شده، در حالی که دومی مذهبی است که ریشه در سخنرانی هایی دارد که زیر یک درخت انجیر توسط یک شخصیت آرام و لاغر در هند امروزی صورت میگرفت. از لحاظ تاریخی و جغرافیایی، این دو تا حد ممکن از هم دور هستند، اما هسته تحلیل فلسفی آن­ها از ماهیت بشری به شکل شگفت انگیزی نزدیک است. در واقع، به قدری نزدیک­اند که متافیزیک بودیستی می­تواند تکمیل کننده­ی فلسفه­ی اقتصادی اجتماعی مارکسیستی باشد. همانطور که کلاود لوی استراوس انسان شناس در سال 1955 گفته بود، مارکسیسم و بودیسم کار یکسانی را انجام می­دهند اما در سویه­های مختلف. حداقل از زمانی که تنزین گیاتسو، چهاردهمین دالایی لامای مقدس تبت، در سال 1933 تمایلات مارکسیستی خود را اظهار داشت، آشکار است که بودیسم و مارکسیسم اشتراکاتی دارند: «در میان تمامی تئوری های اقتصادی، تنها سیستم اقتصادی مارکسیسم بر پایه ی اصول اخلاقی قرار دارد، در حالی که سرمایه …

قهقهه آگاهی در شکستن تندیس بزرگان استعمار و سرمایه داری

تندیس شکنان اروپای شرقی، دلالتی را پیش می‌بردند که فرمانش از اعماق تاریخ استعمار و سرمایه داری صادر شده بود و توسط آلبوکرک، پیزارو، کورتز، یان کوئن، جان میلدنهال، برادران ییل (دانشگاه امریکائی ییل به نام یکی از این دو برادر ساخته شده است) سرجان هاوکینز، ادوارد کلستون، جوزف دوپلکس، رابرت کلایو، وارن هستینگز، سسیل جان رودز و صدها بدکاره دیگر پیش رفته بود. طبقات حاکمه کشور‌هایشان نیز کامیابی‌های همین کسان را به مجموعه ادله و استدلال‌های خود افزودند تا توده‌های مردم را قانع کنند که منافع آنان با منافع توده‌های مردم منافاتی ندارد و منافع آنان نیز همان‌هائی است که مردم می‌خواهند. تندیس شکنان شرق همان آمالی را کشف کردند که این طبقات بافته بودند: ثروت، رفاه، و همه زیبائی‌های زندگی را تنها در جهانی می‌توان یافت که ورود بدان ممنوع است و این جهان یعنی غرب. نتیجتاً از درون این خیزش قهقرائی، کسانی بیرون آمدند که تاریخ از ننگ برخی‌‌شان خجل است. سی سال پیش در چنین روزهائی تندیس شکنی‌هائی در شرق اروپا رقم خورد که مقدمه فروپاشی اردوگاه سوسیالیسم شد. در آن …

منافع روسیه درارتباط با اسرائیل ومحاسبات پوتین درسوریه

منافع روسیه درارتباط با اسرائیل ومحاسبات پوتین درسوریه سایت المیادین لبنان مترجم :احمد مزارعی، جمعه سی ام خرداد1399  برای فهم عملکرد و سیاستهای متناقض روسیه وعوامل ان درمنطقه ، بویژه درارتباط ان با اسرائیل  ضرورت دارد تا اندکی به گذشته های تاریخی باز گردیم. باید گفت که گفته ها وناگفته های زیادی درمورد نقش روسیه درسوریه وجود دارد، وهمچنین گفته ها وناگفته های بیشتری نیز میان محتوای روابط میان پوتین از یکطرف ، ورئیس جمهورترکیه ، بشار اسد وازطرف دیگر نتنیاهودرکار است.موفقیت میان اینهمه منافع متضاد با تمام ابعاد سیاسی واقتصادی وازهمه مهمترنظامی ، امنیتی واستراتژیکی ان بسیار سخت است. برای فهم عملکرد وسیاستهای متناقض روسیه وعوامل ان درمنطقه ، بویژه درارتباط ان با اسرائیل ، ضرورت دارد تا اندکی به گذشته های تاریخی باز گردیم.دراین نگاه تاریخی برای ما روشن خواهد شد که عوامل هماهنگی میان روسبه واسرائیل درسوریه وهمچنین منافع روسیه درسوریه که از طرف ایران نیز حمایت میشود چیست ، وهمچنین وضعیت فعلی میان منافع وهماهنگی روسیه وترکیه که از تاریخ اگست سال 2016، اغاز گردیده است درکجا است. تاریخ پیدایش یهودیان درسرزمین …

دنیا هنوز هم بر ایده های برتری سفید مبتنی است

ایده برتری سفیدها، ایده اینکه سفیدها با نام پیشرفت می توانند انسانهای رنگین پوست و سیاهان را مورد سوءاستفاده قرار دهند، اینها به طور اساسی تغییر ی نکرده است. یک نا برابری جهانی وجود دارد، و کشورهای آفریقا در تمام دنیا به فقیر ترین ها تعلق دارند. این اتفاقی نیست که دنیا با این سلسله مراتبها هنوزهم بر ایده‌های برتری سفید مبتنی است که این ایده‌ها به متفکران عصر روشنگری مرتبط می شود. وقتی ما بحث را به آنجا ببریم که این درست نیست که کار ارزان در آفریقا و یا منابع این کشورها را به کار بگیریم که چیزهایی مثل اسمارت فون برای جهان ثروتمند تولید کنیم، باید همچنین راجع به میراث برده داری و استعمار هم صحبت کنیم. دو عامل نژاد پرستی و استعمار به مانند دو روی سکه ای هستند که ساختار جهانی امروز بر پایه ی آن شکل گرفته و در نتیجه آن ما شاهد یک ساختار جهانی هرمی شکل به شدت نا متعادلی هستیم که در راس این هرم، کشورهای به اصطلاح پیشرفته غربی و در قاعده آن کشورهای پیرامونی …

گزینه غیرسرمایه‌داری برای کنترل همه‌گیری

با شیوع جهانی کووید-۱۹، چندین ابتکار برای پژوهش در جهت تولید داروها و وسايل لازم برای مدیریت کووید-۱۹ در سراسر جهان، با الهام از فلسفه متن باز پدیدار شده است. در تولید محصولات بهداشتی و پژوهش پزشکی، چندین ابتکار با الهام از فلسفه و پراکسیس «نرم‌افزار متن باز» پدیدار شده اند. «کشف داروی متن باز» در حال حاضر در یافتن داروهای بالقوه غیرانتفاعی برای بیماری‌هایی که شرکت‌های چندملیتی نادیده می‌گیرند، درگیر است. مطلب زیر که حضور دانشمندان، متخصصان، و نیروهای باورمند به شعار «جهان دیگری ممکن است» را در عرصه تولید واکسن و دارو برای کووید-۱۹ نشان می‌دهد، در عین‌حال پادزهری است بر ترجمه‌های خرافه‌آمیز و ضدعلمی که در هفته‌های اخیر به بهانه نقد عملکرد «بنیاد گیتس» منتشر شد. جنبش متن‌ باز کووید (Open Source Covid Movement): گزینه غیرسرمایه‌داری برای کنترل همه‌گیری پینارایی ویجیان، وزیر ارشد کرالا به تازگی در یک کنفرانس مطبوعاتی موضوع مهمی را که دارای ابعاد جهانی است، اعلام نمود. وی گفت که انحصارات تولید‌کننده دارو در حال توسعۀ واکسن‌ها، داروها و دیگر محصولات برای درمان کووید-۱۹ هستند. این‌ها با حق انحصاری …

چهار اتفاقی که هفته ترامپ را خراب کرد

چهار اتفاقی که هفته ترامپ را خراب کرد ترامپ در آستانه سقوط آ مریکا هنوز از شوک برتری اقتصادی چین و تکنولوژی پیشرفته و صادرات و واردات کالاهای تولیدی آن بیرون نیامد ه است که در هفته‌ گذشته از چند وجه برای آقای ترامپ ناگوار بود و به نظر می ‌رسد که چالش‌های سیاسی او دارد تشدید می ‌شود با اینکه قطار سیاست از ایستگاه اعتراضات توده‌ای اخیر و خشونت‌های خیابانی ماه گذشته عبور کرده است ، اما نه تنها دردسرهای جدیدی در افق پدیدار شده‌اند بلکه بعضی از دردسرهای قدیمی نیز با شدت بیشتری بازگشته‌ اند بحران پای ثابت ریاست‌ جمهوری آقای ترامپ بوده است با این حال هفته‌ ای که گذشت با این استاندارد هم پرتلاطم محسوب می ‌شود افزایش مجدد مبتلایان به کووید-۱۹ دونالد ترامپ روز چهارشنبه در مصاحبه‌ ای گفته بود که ویروس کرونا دارد محو می ‌شود که به نوعی تکرار صحبت‌هایش در ابتدای سال بود. او پیش از آنکه تعداد جانباختگان در آمریکا از مرز ۱۰۰ هزار نفر عبور کند مدعی بود که همه‌ گیری در نهایت مثل یک …

فهمیدن جمهوری دمکراتیک خلق کره

منبع: صدای سوسیالیستی (نشریه حزب کمونیست ایرلند) نویسنده: گراهام هارینگتون تارنگاشت عدالت هر کس که فکر می‌کند کارشناس کرۀ شمالی است، يا دروغگو است و یا احمق. هر چند وقت یک بار رسانه‌ها در گزارش آخرین داستان‌های خبری درباره کشور، و رفتار عجیب آن سر و صدا به راه می اندازند. بارها، مقامات کره شمالی که گویا اعدام شده بودند، زنده و سالم آفتابی می‌شوند، یا برخی داستان‌ها در باره فرود کره شمالی بر سیاره ناهید، به جای چیزی که از رسانه‌های خبری رسمی کشور آمده باشد، در یک وب‌سایت فکاهی منتشر می‌شود. گاهی اوقات، رگبار تبلیغاتی مضحک علیه کشور فقط  از کمونیسم‌ستیزی ناشی نمی‌شود، بلکه در نژادپرستی عریان نیز ریشه دارد: این مردم به وسلیه رژیم تمامیت‌خواه خود منحرف شده اند، و وظیفه کشورهای متمدن است که آن‌ها را به راه راست بیاورند. تعجب‌آور نیست که دولت کره شمالی، زمانی که این‌همه غربی، حتا بسیاری در چپ، هیچ تلاشی برای فهمیدن آن کشور نشان نمی‌دهند، به غربی‌ها بسیار بی‌اعتماد باشد. علی‌رغم پرستش خانواده کیم، یا ایدئولوژی ایده‌آلیستی جوچه (Juche)، که مطلقاً هیچ وجه تشابهی …

ادعاهایی که جان بولتون در کتابش در مورد ترامپ مطرح کرده

ادعاهایی که جان بولتون در کتابش در مورد ترامپ مطرح کرده وقتی گرگها بجان هم می افتند   دونالد ترامپ و جان بولتون  معروف به مرد ان جنگ و بحران  در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ کتاب‌های زیادی منتشر شده است اما کمتر کتابی به اندازه کتاب جان بولتون مشاور امنیت ملی سابق مورد توجه قرار گرفته است چون بحران درونی سیستم آمریکا  و اخلافات درونی را  عریان میکند محتوای کتاب دقیقا  تمرکز حمله به چین با تعیین سیاست د یوانه ای بنام دونالد ترامپ و باند پمپیو است  که جای آمریکای شکست خورده  را در جهان  با موفقیت پر کرده است  و نشان داده است که  غول  بی شاخ و دم در ورطه کامل ورشکستگی همه جانبه است و میرود که  مضحکه خاص و عام شود تصویری که او در کتابش از آقای ترامپ ارائه می‌ دهد رئیس‌ جمهوری بی ‌اطلاع از ساده‌ ترین موضوعات ژئوپلیتیک است که عمده تصمیماتش با یک هدف مشخص اتخاذ می‌ شوند پیروزی مجدد در انتخابات دور از انتظار نیست مردی در راس قدرت  در آمریکا قرار گیرد که بساز و بفروش است کاباره دار است  و در عرف اجتماعی بیغ بیغ و …

تصویری کلی از نقاط قوت و ضعف های اتحادیه – فصل نامه سوسیالیسم بین المللی

کارگران همراه با تشکل اتحادیه ای در بریتانیا که نزدیک به 30 سال در حال عقب نشینی بوده است در بحران دوگانه ی رکود و تورم اقتصادی قرار دارند. نگرش خود بینانه به مسئله بازسازي نقطه قوت های اتحاديه ها و سازماندهي گروه های جديدی از كارگران به وضوح نادرست خواهد بود. با این حال، دو نمونه تقریبا متفاوت ارقام نشان دهنده کاهش طولانی مدت قدرت اتحادیه ها است. اولین نمودارکهادعای مکرر که اتحادیه ها به حدی رو به زوال رفته اند که دیگر مهم نیستند و باید نادیده گرفته شوند، نیز نادرست است. نقاط قوت و همچنین ضعف ها توسط آخرین نظرسنجی توسط آمار ملی منتشر شده استi.ادعای مکرر که اتحادیه ها به حدی رو به زوال رفته اند که دیگر مهم نیستند و باید نادیده گرفته شوند، نیز نادرست است. نقاط قوت و همچنین ضعف ها توسط آخرین نظرسنجی توسط آمار ملی منتشر شده استi.توسط دفتر صدور مجوز فعالیت محاسبه شده است کل عضویت در اتحادیه ها از اواسط دهه 1970 را نشان می دهد (نمودار 1). نمودار دوم تراکم عضویت در اتحادیه …

رویکرد مردم‌محور چین چگونه عمل می‌کند؟

رویکرد مردم‌محور چین چگونه عمل می‌کند؟ بر اساس گزارش كاری دولت كه در سومین جلسه سیزدهمین كنگره ملی خلق در ماه مه به تصويب رسيد، چین متعهد شده است به رغم چالش‌های مطرح شده در مورد همه‌گیری کوويد-۱۹، امسال فقر را ریشه‌كن كرده و تکمیل ساختمان جامعه‌ای با رفاه نسبی را به انجام رساند. برای تحقق چنين وظيفه‌ای بايد ۵٫۵۱ میلیون نفر در ۵۲ ايالت در مدت زمان نزديک به شش ماه از فقر رهايی يابند. تلاش‌های چین امکانات برای يک زندگی بهتر را برای مردم فقیر مهيا کرده است. از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۹، بیش از ۹۳ میلیون نفر از مردم روستایی چین توانستند خود را از فقر نجات دهند. به مدت ۷ سال متوالی، سالانه بیش از ۱۰ میلیون نفر در کشور فقر را پشت سر گذاشته اند. رييس‌جمهور شی جین‌پینگ در يک سخنرانی که به مناسبت سفر بازرسی از منطقه خودمختار نینگشیا هوی (Ningxia Hui) از ۸ تا ۱۰ ژوئن ايراد کرد، گفت که این موفقیت از سنت‌های ارزندۀ ملت چین بوده و این قدرت بزرگ سیستم سوسیالیستی با ويژگی‌های چینی را …

جنگ سوم علیه کشورها را امریکا از سال ۱۹۴۵ آغاز کرد!

خواننده ای که خود را ناشناس خوانده چند سطری برای  من (رضا نافعی) نوشته با دو پرسش و یک توصیه:«هنوز هم نمیتوانم پی ببرم چرا تمام فعالیت صرف در زمینه ضدیت  با امریکا می شود و به تمجید از روسیه می پردازید؟ حاکمیت جمهوری اسلامی هم با ماشین سنگین تبلیغاتیش به این کار مشغول است. جای آن نیست که برای مسئله ایران و مردم وطنمان جائی هم باز کنید با ترجمه از منابع غربی؟»به این دوست عزیز یادآوری می کنیم که از صبح تا شب تمام تلویزیون های فارسی زبان باضافه رادیوهای فارسی زبان فرات از «اندازه کافی» علیه چین و روسیه مطالب گمراه کننده منتشر و پخش می کنند. به خودمان اجازه بدهیم که گاهی از منابع دیگری هم مطالبی را در مورد سیاست های این دو کشور بخوانیم. بندرت نشریات غرب خبر و یا گزارش دُم بریده ای متفاوت با سیاست های همیشگی رسانه های غربی می نویسند که در آنها هم زهرپاشی هست اما کمتر. این که عده ای فکر می کنند چین و روسیه نمی گذارند جمهوری اسلامی یکشبه سقوط کند …

جزيیات برنامۀ دولت کوبا برای بازگشایی تدریجی کشور

منبع: گرانماتارنگاشت عدالت میگوئل دیاز-کانال برمودز، ریاست جمهوری، و مانوئل ماررو، نخست‌وزیر برای توضیح جزيیات مرحله‌ای که کشور وارد آن می‌شود، در یک میزگرد شرکت کردند. سه ماه پس از این‌که نخستین موارد کووید-۱۹ در کوبا گزارش شد، و تقریباً در آستانه آغاز مرحله بهبود، میگوئل دیاز-کانال برمودز، ریاست جمهوری، و مانوئل ماررو نخست‌وزیر، تأکید نمودند که ما باید «هم‌چنان مسؤولانه و با این اطمینان که می‌توانیم همه‌گیری را کنترل کنیم و جلوی اشاعه آن‌را بگیریم به کار ادامه دهیم.» رییس‌جمهور در برنامه میزگرد روز پنج‌شنبه تحت عنوان «برنامه اقدامات برای نخستین مرحله بهبود پسا-کووید-۱۹» که از سه فار تشکیل می‌شود، یادآور شد که با نتایج بهتری که ما داریم، وضعیت عادی سریع‌تر به دست خواهد آمد. وی گفت، به مثابۀ یک پیش‌بینی ممکن، فاز نخست در اواسط هفته آینده یا در آغاز هفته پس از آن شروع خواهد شد. وی افزود، اما پیروزی فقط زمانی مستحکم و دايمی است که ما درک کنیم گام‌های بعدی همان انضباط، تمرکز و تلاش را می‌طلبند، و این‌که بازگشت به وضعیت عادی جدید تدریجی و کنترل شده خواهد …

نخستین اندیشه‌ها و جنبش‌های انقلابی در افریقا

برادران و دوستان، من توسَن لوورتور هستم؛ شاید نام من به گوش شما خورده باشد. من متعهد شده‌ام تقاص نژادم را بگیرم. من می خواهم آزادی و برابری در سن دومینگو حاکم شود. من برای به‌وجود آمدن آن‌ها کار می‌کنم. برادران متحد شوید، و همراه با من برای این آرمان مبارزه کنید. همراه با من بردگی را ریشه‌کن کنید. نوشته: سعید بواماما ترجمه: حمید رضا سعیدیان منتشر شده در من و تو ما توضیح مترجم: در این بخش، ابتدا، در فصل‌های اول و دوم، مقاومت‌های گوناگون در برابر برده‌داری و استعمار نشان داده می‌شوند و شرایط جدید بین‌المللی ناشی از جنگ جهانی دوم مورد مورد بررسی قرار می‌گیرند. این شرایط جدید، در بستر مساعدی که میراث مقاومت‌های گوناگون در برابر برده‌داری و استعمار است، موجب پختگی آگاهی‌های سیاسی و روشنفکری تعداد زیادی از شخصیت‌های سیاهپوست و آفریقایی می‌شوند. سیر زندگی و فعالیت‌های جومو کنیاتا، امه سزر و روبن اوم نی یوبه، که سه مسیر این کسب آگاهی را متبلور می‌سازد و توضیح می‌دهد، به ترتیب در فصل‌های سوم، چهارم و پنجم مورد مطالعه قرارمی‌گیرد. بخش …

داستان مصادره زمینهای مردم بتوسط رضا شاه – احمد مزارعی

این کتاب سالهای پنجاه درالمان بتوسط عده ای ازدانشجویان ، نیروهای ملی مذهبی ، دموکرات ومصدقی تالیف گردید که نام خودرا : جامی ویا «جبهه ازادیبخش ملت ایران«نهادند.بعضی از مولفان کتاب خود درحوادث سالهای 1320، شرکت مستقیم داشته اند. بعد از انقلاب این کتاب درایران بارها چاپ وپخش گردید، این نسخه سانسور نشده است ، اما نسخه های بعدی با سانسور قسمتهائی که مربوط به ایت الله کاشانی میباشد منتشر گردید.این کتاب دربازار کتاب ایران وکتاخانه های عمومی دردسترس است. داستان مصادره زمینهای مردم بتوسط رضا شاه تهیه وتایپ از: احمد مزارعی این بخش از صفحه 87،ببعد کتاب «گذشته چراغ راه اینده است«برگرفته وتایپ شده است

مسألۀ مسکن: درد بی مسکنی خانه به دوشان! – بهزاد مالکی

این افراد برای رفت و آمد به حاشیه شهرها هزینه زیادی متحمل می شوند به همین دلیل با اجاره یک تخت یا کاناپه در مناطقی مانند خیابان انقلاب، بلوار کشاورز و… مشکل خود را حل می کند. اجاره یک اتاق یا کاناپه در یک خانه، خود حاشیه نشینی محسوب می شود چرا که فرد در حاشیه زندگی دیگران زندگی می کند.تعدادی از این افراد هم از روی ناچاری تصمیم به کرایه خانه و کاناپه خانه هایشان گرفته اند و در مقابل آن افرادی هم که کرایه می کنند نیز از روی ناچاری و توان مالی به اینجا رسیده اند که می تواند معضلات اجتماعی را در برداشته باشد زیرا با فرهنگ و نوع نگاه اجتماعی در ایران هماهنگی ندارد. برخی از این افراد حتی در گرمخانه های شهرداری با کارتن خواب ها شب را به صبح می رسانند. تا صبح به موقع به کار خود برسند. مسألۀ مسکن: درد بی مسکنی خانه به دوشان! بهزاد مالکی – خرداد 1399 الف: هزینۀ مسکن و رابطه اش با درآمد و سبد هزینۀ خانواده بانک مرکزی ایران خلاصه‌ای …

اتحاد دوکره فرا رسیده است – مهدی ضمیری

اتحاد دوکره فرا رسیده است کره شمالی چین با ابعاد کوچکتر مدرن پیشرفته   خروج تمامی نیروهای آمریکایی  از خاک کره  خواست همه مردم دوکره  کره شمالی از ویژگی های منحصر به فردی  بر خوردار است اولا با روسیه و چین  دو کشور نظامی اقتصادی  قدرتمند همسایه است و از طرف دیگر با بخش اشغالی کره جنوبی  تحت کنترل  آمریکا  که این کشور را به یک روسپی خانه جهانی تبدیل کرده است  و صدها نفر دختران و زنان هرساله توسط سربازان آمریکایی که از هیچ پرنسیپی  بر خوردار نیستند  و حیثیت و اعتبار انسانی ندارند  مورد تجاوز جنسی قرار میگیرند  و بر طبق توافق بین  نیم کره جنوبی مستعمره آمریکا  این کشور نمیتواند و اجازه ندارد  متجاوزان را محاکمه کند  در همین رابطه ده ها بار تظاهرات بزرگی در کره جنوبی سالیانه برگزار میشود که خواهان خروج این نیروهای وحشی آمریکایی از این بخش کره خاکی هستند . در کنگره قاهره  پس از شکست فاشیسم در جنگ جهانی دوم  و تقسیم کره بین دو کشور آمریکا و شوروی توافق کردند تا یک کشور کره واحد تشکیل شود و به رسمیت شناخته شود.  کره بیش از صدو پنجاه سال مستعمره ژاپن بود و تنها بعداز جنگ جهانی دوم بین …

وظیفۀ نیروهای مترقی و چپ در بحران کووید-۱۹

در سراسر جهان، طبقات حاکم تلاش خواهند کرد با تحمیل هزینه‌ها به مردم و محدود کردن بیش‌تر حقوق آن‌ها، بر بحران ژرف و همه‌جانبه‌ای که نظام استثمارگرانه آن‌ها ‌را فراگرفته است؛ غلبه نمایند. این چیزی است که با مخالفت و مقاومت زحمتکشان رو‌به‌رو خواهد شد. اما این مقاومت می‌تواند ماهیت کیفیتاً متفاوتی داشته باشد اگر این آگاهی رشد کند که یک جهان متفاوت ممکن است. این خروش برای این‌که نیروی تغییر مادی را به دست آورد، به عمل جمعی و سازمان نیاز دارد. این وظیفه‌ای است که در برابر همه نیروهای مترقی و چپ در جامعه قرار دارد. وضعیت، تفکر جسورانه و راه‌های خلاقانه برای ساختمان جنبش‌ها را می‌طلبد. منبع: دمکراسی مردمنویسنده: مانیک سرکارتارنگاشت عدالت خروش در سراسر جهان جهان سرمایه‌داری از سال ۲۰۰۸ دچار بحرانی بوده است، که علت اصلی آن نظام ناپایدار سرمایه‌داری نولیبرال است. سرمایه‌داری بحران‌زده حداکثر سعی خود را برای خروج از این بحران به خرج داده است. اما، برخلاف بحران‌های پیش از این، هر شیوه و گام به کار گرفته شده قادر به فايق آمدن بر این مشکل نبوده است. …

پیرمرد و دریا، نسخۀ غزه

جمال بکر، ماهی‌گیر پنجاه‌سالۀ اهل غزه، از دریایی حرف می‌زند که به محاصره درآمده است کیت مالک و ماتیو هوک ترجمۀ: محمد ملاعباسی مرجع: Palestine Speaks منبع تارنمای ترجمان گفت‌وگوی کیت مالک و ماتیو هوک با جمال بکر، کتاب فلسطین سخن می‌گوید — من می ۱۹۶۴، در همین‌ غزه متولد شدم، و همۀ عمرم را کنار دریا و با آنچه از دریا به دست می‌آید گذرانده‌ام. شغل خانوادۀ من از اجدادمان به ما رسیده، ما از زمان‌های خیلی خیلی دور ماهی‌گیر بوده‌ایم. اولین بار، دوازده‌سالم بود که با برادرم -که از مادر دیگری بود- به ماهی‌گیری رفتم. بلافاصله عاشق ماهی‌گیری شدم و فهمیدم این کاری است که می‌خواهم در زندگی‌ام بکنم. سیزده سالم که بود پدرم ماهی‌گیری را یادم داد. شانزده سالم که بود، برای خودم قایق خریدم و تا وقتی که می‌شد با آن روی دریا رفت، زندگی‌ام را با آن می‌چرخاندم. حالا سی‌و‌پنج سال است که ماهی‌گیرم. در زندگی‌ام هیچ کار دیگری نکرده‌ام. به بقیۀ ماهی‌گیرها خیلی نزدیکم. ده‌ها سال شانه به شانۀ آن‌ها کار کرده‌ام. ما همدیگر را بیشتر از زن و …