اخبار ایران و جهان

سرتیتر

« إنتظار »

ژوئیه 12, 2017

« إنتظار »* ( بخش اول ) درچشم انتظاری گمانه هایی می زنم ، از جمله : شاید که کیف دستی اش را در قطار [...]