7 نتایج جست‌وجو برای: "داریوش برادری"

از سوء ظن ایرانی به تردید مدرن و «تردید در تردید» پسامدرنی! – داریوش برادری

از سوء ظن ایرانی به تردید مدرن و «تردید در تردید» پسامدرنی! یا چرا روشنفکر دینی و غیردینی ایرانی معمولا دو قطب یک دیسکورس و دور باطل هستند! داریوش برادری کارشناس ارشد روانشناسی/ روان درمانگر https://www.radiozamaneh.com/321192 پانویس ۱: لینک نقدهای فشرده و جامع من بر کتاب آجودانی درباره ی بوف کور بنام «هدایت، بوف کور، ناسیونالیسم» در سایت زمانه و در سایت ایران گلوبال. نقد سایت زمانه فشرده و چندصحفه است. در نقد ایران گلوبال که نزدیک به پنجاه صحفه است، همزمان تئوری آجودانی در مورد روشنفکران دوران مشروطه نیز بررسی می شود و اینکه چرا انجا نیز او خطاهای جدی دارد، جدا از نقد خطایش بر بوف کور و با نیت اینکه ثابت بکند که سخنش در مورد روشنفکران مشروطه درست بوده است و اینکه انها ضد عرب هستند، مثل هدایت. فقط متوجه نبود که میان متن ءپروین دختر ساسان» که انجا هدایت به شکل مسحورانه به ایران باستان می گذرد و بوف کور که حکایت دور باطل و بن بست فرهنگ و زبان ایرانی از گذشته تا حال و در اینده است، در …

جستارهایی در باب «رخداد کرونا»! – داریوش برادری

نویسنده: داریوش برادری، کارشناس ارشد روانشناسی/ روان درمانگر رخداد کرونا با تمامی ضربات و خطرات جانی و مالیش به و برای یکایک ما و برای کل جهان، دارای این نکته ی مثبت و اساسی بود و هست که ما را وادار به «مکث کردن و اندیشیدن» در قرنطینه کرده است. این لحظات «مکث و سکون اجباری» مثل لحظات «بلوکاد هنری یا بلوکاد جنسی»، مثل لحظات مواجهه شدن با «امر هولناک» و یا با مرگ و رخداد نابهنگام در واقع لحظات مهمی هستند که در حین آن جسم و جان یا لحظه و واقعیت با روبرو شدن با یک سد درونی یا برونی آنگاه در پی یافتن راه و امکانات نوینی است. این «مکث اجباری» و «لکنت زبان اجباری» ناشی از آن نشان می دهد که جهان معمولی یا جهان نمادین ما به مرز زبان و مکانیسمهای دفاعی معمولی خویش، به کویر خویش برخورد کرده است و حال بایستی «مکث بکند و بیاندیشد» تا بتواند دوباره از نو بخواهد، سخنی نو بگوید، تمنابورزد، تاویل بکند و بیافریند. اینکه بگذارد مکث کردن بیاندیشد، هم قانون نهفته در …

سخنان پایانی لکان در اختتامیه ی کنگره ی «انتقال» – داریوش برادری

ژک لکان ترجمه ی فارسی یک سخنرانی جذاب و سوال برانگیز از ژک لکان! سخنان پایانی لکان در اختتامیه ی کنگره ی «انتقال» مترجم: داریوش برادری (کارشناس ارشد روانشناسی/ روان درمانگر) ( کنگره ی «انتقال» در ۹ جولای ۱۹۷۸ در پاریس برگزار شد و لکان سخنرانی اختتام کنگره را انجام داد که متنش را در ذیل و ترجمه شده به فارسی می یابید. «کنگره ی انتقال» به بحث چگونگی ورود به مقام و مکان رسمی روانکاو پرداخته بود، و به زوایای مختلف حقوقی/عملی/ روانشناختی این پروسه ی آموزشی و دگردیسی به نقش روانکاو. همزمان لکان در همین سخنرانی کوتاه به نکاتی ساختارشکن و قوی می پردازد که باعث شد آن را ترجمه بکنم. بویژه که او اینجا از جمله اشاره به این امر مهم می کند که هر روانکاو یا روان درمانگری در واقع مجبور است «روانکاوی» را از نو بیافریند یا بازبیافریند. زیرا انتقال تجربه و دانش روانکاوی عملا غیرممکن است. باید وارد این منظر و آموزش شد، قواعدش را یاد گرفت، بشخصه دوران «روانکاوی شخصی» را گذارند و….. دریافت متن کامل از اینجا …

ژک لکان- «کانت با ساد» – ترجمه داریوش برادری

ژک لکان- «کانت با ساد» ترجمه داریوش برادری دریافت متن از تارنمای اثر از اینجا دریافت متن از مجله هفته در اینجا دیگر مطالب داریوش برادری در مجله هفته در اینجا https://wp.me/p1gf1m-RKo

روشنفکری چیست و حالات بیمارگونه روشنفکر ایرانی – داریوش برادری

داریوش برادری کارشناس ارشد روان‌‌شناسی از دانشگاه فرانکفورت آلمان انتشار مجدد مطالب با ذکر منبع مجاز است سایت  sateer امروزه اگر از اندیشمندان ایرانی سوال بکنید که روشنفکری چیست، جوابهای متفاوتی می شنوید و هر کدام برای خویش مرزها و سرحداتی برای مفهوم روشنفکری تعیین می کنند. عده ای روشنفکری دینی را نیز یک نوع روشنفکری می خوانند، دیگری آن را روشنفکری نمی بیند و به آن «نواندیشی دینی» می گوید. سومی روشنفکری را با درگیری اندیشمند با ساختارهای قدرت در گفتمانهای مختلف اجتماعی و سیاسی پیوند می زند و چهارمی اصولا روشنفکری را بدون مرز می داند و به باور او در دوران «مرگ مولف و مرگ دیگری بزرگ» هر چیزی می تواند روشنفکری باشد و به جای متاروایت «روشنفکری» فقط «روشنفکرها» وجود دارند. این بحران مفاهیم و مقوله ها، دگردیسی مفاهیم و ایجاد معانی و «زیرمتنهای نو» برای مفاهیم یک روند منطقی و ضروری در مسیر تحول هر «مفهوم و مقوله علمی یا فرهنگی» است. همانطور که «مفهوم روشنفکری» در جامعه ایران در کنار بحرانهای دیگر جامعه ایرانی به ویژه در سه دهه …

برگردان کتاب «ارگانهای بدون جسم» از ژیژک (بخش یک) داریوش برادری

داریوش برادری روانشناس/ روان درمانگر عارفان زمینی بخش اول بخش دوم توضیحات مترجم امروزه مباحث در باب لکان و دلوز هر چه بیشتر در میان روشنفکران ایرانی در حال مطرح شدن است. طبیعی است که این مباحث نو همراه با کژفهمی‌ها و «ترجمان» و مسخ آن به حالات ایرانی نیز همراه است. کتاب مهم ژیژک و ترجمه آن می‌تواند به ایجاد درکی بهتر از این دو متفکر بزرگ و درک نقاط تشابه و اختلاف آنها کمک رساند. ازینرو من از مدتی پیش به ترجمه آن آغاز کردم.. حال برای آشنایی اولیه دوستان با این مباحث مهم می‌خواهم به ویژه از بخش دوم کتاب که در آن مباحث روانکاوی و نقد انتقادت دلوز بر لکان مورد بحث ژیژک قرار می‌گیرد، به حالت سریالی بخشهایی را منتشر کنم تا هر چه بیشتر ایرانیان با مباحث بنیادین این دو متفکر بزرگ آشنا شوند. خوشبختانه کارهای پایه‌ای دکتر موللی در بیان و تشریح نظریات لکان یک زمینه خوب برای درک این متفکر مهم ایجاد کرده است. امیدوارم که این ترجمه و مقالات تکمیلی من در این زمینه بتواند حال …

ترجمه کتاب « اندامهای بدون جسم» اثر ژیژک. (بخش دوم) داریوش برادری

مترجم: داریوش برادری عارفان زمینی بخش اول بخش دوم توضیحات مترجم در بخش دوم مطلب، ژیژک حال هر چه بیشتر وارد مباحث پایه‌ای اختلاف نظر لکان و دلوز و نیز نقاط مشترک آنها میشود. نقاط مشترکی که درک آنها برای درک درست نگاه لکان و دلوز بسیار مهم است. برای درک بهتر این مطلب و ورود بهتر به موضوع بایستی خواننده این سه مبحث مهم ذیل را در نظر بگیرد: اولا درگیری میان لکان و دلوز در واقع درگیری میان دو نظریه مهم در دیسکورس مدرن و پسامدرن است. نظریه لکان بر پایه این نگاه دکارتی استوار است که «سوژه جسم دارد» با اینکه نظریات لکان از جهات دیگر مخالف نظریه دکارت است. ازینرو لکان بر خلاف دکارت که میگوید «من فکر میکنم پس هستم»، لکان می‌گوید «یا فکر می‌کنم یا هستم». زیرا برای لکان انسان موجودی تمنامند است و تمنامندی خصلت اساسی انسان است و نه اندیشیدن. اندیشیدن خود نمادی از تمنامندی است. اختلاف نظر دوم و سوم نظرات مهم لکان در باب «ساحت واقع یا رئال» و «ابژه کوچک غ» است که تمنامندی …