اول, سرمقاله

مجموعه نقد لیبرالیسم کارگری – خسرو خاک بین

karefekrieyadi_sw

خسرو خاک بین

سازمان‌دهی خود کمونیسم به‌ میانجی شقاق افکنی درون جامعه‌ی مدنی، سازمان‌دهی انضمامی خود کمونیسم، دقیقاً به معنای برقرار کردن نسبتی تشکیلاتی است با معضلات و جنبش‌های اجتماعی از منظر سیاست طبقاتی، یعنی همان منظری که جامعه‌ی مدنی هر دو ساحتش را کتمان می‌کند: ساحت سیاست و ساحت طبقه.

برای دریافت متن مقاله لطفا اینجا را کلیک کنید