سرتیتر

مانورآمریکا ، میان «داعش» وکردها

usa_kurd_isis.jpg

مانورآمریکا ، میان «داعش» وکردها

سایت : «البناء» لبنان

مترجم: احمد مزارعی، بیستم آوریل 2016

داعش … این تشکیلات تروریستی هم اکنون فکر وذکر جهانیان ومنطقه شرق را از نظر نظامی به خود مشغول داشته است ، زیرا سرزمینهای گسترده ای از نظر مکانی وزمانی وشیوه ای که بکار میگیرد، درکنترل خود نگهداشته است  و میتوان آنرا در خلال مجموعه ای از اهداف و نکات زیرمورد بررسی قرارداد:

* مدرسه ای عقیدتی وبسیار بنیادگرا، که بتوسط اسلامی تندرو ودر محیطی گسترده مابین کشورهای خلیج،بویژه عربستان وعراق ، خلق شده واز آنجا بسوی کشورهای دیگری در منطقه وبعضی کشورهای شمال آفریقا وهمچنین بعضی کشورهای اتحادیه اروپا امتداد یافته است ودر این میان آمریکا بنا به مجموعه ای از پیش زمینه ها همچون تجاوز غیر قانونی اشغال عراق وافغانستان وپیامدهای بعدی آن که هرج ومرج نظامی، اجتماعی وامنیتی عظیمی در پی داشت، یکی از عوامل اصلی پیدایش و گسترده شدن  نفوذ داعش بوده است .

* تجربه ها وتخصصهای نظامی وامنیتی افسران سابق در ارتش صدام ، جنگجویان بیگانه که با ارتش شوروی درافغانستان ، چچنیا وقفقاز جنگید ه بودند وافسران فراری از ارتش سوریه که در جنگ با اسرائیل تجربیاتی اندوخته بودند ویا درجنگهای داخلی لبنان شرکت کرده بودند.

* تجربیات تروریستی : مخلوطی از مجموعه گروههای عراقی که اساسا از مدرسه ابومصعب زرقاوی تروریست نشآت گرفته بودند وگروههای مختلط دیگری از بنیادگرایان عرب ومنطقه خلیج، وبیگانگا نی با داشتن اصل عربی وآفریقائی.

* باندهای تبهکار بین المللی که متخصص در سرقت وفروش آثار قدیمی ، خرید وفروش نفت و به تجارت اسلحه میپردازند.

عملکرد آمریکا در این میان اینچنین بود ، تا یک هماهنگی تروریستی ومافیائی در میان اینها به وجود آورده  وبا حمایت از آنها از طریق یک مدیریت نظامی ، تروریستی ، بازرگانی وبه طریقه غیر مستقیم وچشم پوشی از گسترش آنها درجاهای مشخصی ، ویا بوسیله سوق دادن انها به انجام عملیاتی نظامی وتروریستی مشخص، در خلال مجموعه ای بنام داعش ، برنامه ها ی خودرا به پیش ببرد.

در اساس ، آمریکا از طریق » ائتلاف بین المللی» که خود رهبریش را به عهده دارد با داعش مبارزه میکند واز طریق یک مانور خبیثانه میکوشد داعش را زنده نگهدارد تا نه کاملا بر اوضاع مسلط گشته وپیروز شود ونه هم شکست بخورد ، درچنین وضعیتی میتوان خلاصه اهداف امریکا را اینچنین برشمرد

 :
داغ نگهداشتن تنور درگیریها درخاور میانه ، آنچنانکه اسرائیل بتواند کاملا آسوده خاطر بماند ونگران هیچگونه  فشارهای طرفهای عربی واسلامی موثر نباشد، زیرا در چنین اوضاعی، همه نیروها ، دردرجه اول درگیر مبارزه با داعش ، القاعده  و سایر گروههای درجه دوم وابسته به آنها هستند

.
* فروش اسلحه از طریق ایجاد بازاری گسترده در منطقه ودرخلال همین جنگهای خشونت بار وخونین ، با هدف رونق دادن به اقتصاد کشورهای غربی ورشد دادن نسبت توسعه در بیشتر کشورهای تولید کننده وصادر کننده سلاح ، کشورهائی که عمدتا غربی ، اروپائی وامریکائی هستند

.
* پائین نگهداشتن قیمت نفت در آن حد که کشورهای نفتی بتوانند هم اسلحه خریداری کنند وهم اینکه مخارج جنگ را در منطقه بپردازند ، هر چقدر آنها بیشتر نفت تولید کنند ، قیمت آن کاهش مییابد واین به نفع کشورهای غربی است

.
* از طرف دیگر ، استراتژی آمریکا در این مسیرحرکت میکند ، تا به کردها کمک کند و بتواند برای ایجاد توازن در برابر داعش ، قدرت آنها را کنترل کند ، زیرا بنا به داشتن بعضی پیش زمینه ها ی اجتماعی ،سیاسی ، تاریخی ، ودرگیریهای مختلف ، قدرت داعش در برابر دو دولت سوریه وعراق ، بسیار رشد کرده است ، لذا آمریکا برای کامل کردن استراتژی منطقه ای خود ، کردها را برای اهداف زیر آماده کرده است:
* درعراق : آمریکا از کردها برای فشار بر دولت این کشور ، فشاربر شیعیان وایران ، استفاده میکند ، امریکا همچنین از» لولوی» کردها برای سوء استفاده از کشورهای خلیج وفشار برانها استفاده میکند، به این شکل که از کردها برای فشار بر داعش ویا ایجاد فضای سنی برای بقا ء وحفظ داعش ، بهره میبرد

.
* در مقابله با ترکیه : با وجود اهرم کردها در دست آمریکائیها ، آنها به خوبی میتوانند بر اسلام بنیاد گرا در ترکیه ، لگام بزنند ، زیرا اردوخان بنا به ماهیت حکومت اصولی

که دارد، میتواند تا ثیر زیادی در بنیاد گراها داشته باشد ، واینکه آمریکا میتواند با استفاده از اهرم کردها،

اجازه ندهد که دولت ترکیه در کمک به حماس ویا اخوان المسلمیتن در مصر، زیاده روی کند.   * همچنین میتوان کفت که این استراتژی آمریکا در جهت ایجاد یک توازن در میان نیروها ودرگیریهای منطقه ، یعنی میان کردها ، شیعیان ، داعش ، وسنیهای تندرو وبا اهداف زیر عمل میکند :   * فشار مستقیم بر ایران ، ویا بوسیله فشارهائی که داعش در جنگ خود بر علیه سوریه ، ارتش ودولت این کشور ، به رهبری بشاراسد ، و در راس آن حزب الله، وارد میکند.   * فشار بر اتحادیه اروپا در موضوع پناهندگان وتروریسم، این بحران دوگانه که بر پیش زمینه جنگ در عراق وسوریه ، در اروپا به وجود آمده است، اتحادیه اروپارا با خطر تجزیه درونی روبرو کرده است ، وآنهم به خاطر ضرورتهای امنیتی واداری وهمچنین مقابله با خطر تروریسم میباشد که بر این جوامع فشار میآورد ، ازجمله این مشکلات ، مسئله پناهندگان واعطای شناسنامه وتثبیت موقعیت آنها ومنع بنیادگرایان اسلا می اروپائی که دارای اصل عربی – آفریقائی هستند از این امکانات.   * اعمال فشار بر روسیه در ارتباط با استراتژی تازه این کشور در موضوع مسلمانان بنیادگرا ، که جامعه گسترده روسیه از آن رنج میبرد ، همچنین در موضوع نیاز روسیه به خطوط لوله گاز این کشو ر وعبور ان از طریق کشورهای شرقی بسوی مدیترانه واز آنجا به اروپا ویا پایگاههای نظامی هوائی ودریائی روسیه که در دریای مدیترانه مستقر میباشد.   وهمینطور….این رشته سر درازی از منافع و نیازها را برای آمریکا در بر دارد، که هرج ومرج تروریستی نظامی داعش در منطقه وجهان ، انرا تامین میکند . این وضعیت در عین حال آمریکا را ملزم میکند تا به یک سلسله مانورهای خبیث دست بزند تا عمر داعش را از نظر زمانی ومکانی ، وهمچنین از نظر قدرت وتسلط باهم، وبه شکلی دقیق وبررسی شده ، طولانی تر کند ، بطوری که بتواند بر تمام این میدانها تسلط داشته باشد، واین روند بدون پیروزی ویا شکست کامل داعش ادامه پیدا کند

۱ دیدگاه

 1. وروجک says

  اداشت عباسقلی خان پسری پسر بی‌ادب و بی هنری
  اسم او بود لورانس عربستان همه منطقه ز دستش بی امان!
  آقای مزارعی امپریالیسم مانند آب اماله آدمی طاعون زده است که بجز تولید امراض و سیه روزی برای ساکنین محل حضور خود، راه خود را برای یافتن چاله ای دایما دنبال میکند. این چاله های متعفن هستند که سالیان درازی در آنها باقی‌مانده و سبب کشت و کشتار و امراض و ناخشنودی ساکنین آن منطقه میگردد.
  این چاله ها همان «خلیفه سلطان سلیمان ها رسمانجانی ها و آیت های خداوندی میباشند که در منطقه تقریباً نود و نه درصد آنان هم پیالگان امپریالسم آمریکا میباشند و دستشان با آن‌ها در یک آخور میباشد. همانطور که فردوسی زنده کننده زبان پارسی بکوری چشمان از حدقه بیرون آمده آیت الله ها،‌ میفرماید:
  چنان دان که شاهی و پیغمبری
  دو گوهر بود در یک انگشتری
  چنان دین و دولت به یکدیگرند
  تو گویی که در زیر یک چادرند
  نه بی تخت شاهی بود دین به پای
  نه بی دین بود شهریاری به جای
  با وجودیکه طبقه حاکمه ایران تا آیت خدا منتظری جزو بازی بود، سعی در روی پای خود ایستادن از طریق تکیه به ایرانیانِ ضد استعمار فرتوت و فرزند خلفش ام.آمریکا،‌ آورنده آب اماله یعنی پهلوی ها که مورد خشم و غضب اکثریت شکننده ایرانیان بود، توانسته بود مبارزه‌ای ضد استعماری را جلو ببرد، ولی پس از آن دست به سازش با این جنایت پیشگان نوع دیگر اروپایی آن، که بازهم همان دست دراز شده آمریکا بودند، زدند و این بازی که در منطقه وجود دارد کج دار و مریضی میباشد برای حفظ اعتدال بین تمام بازی کنندگان که شما نامیده اید.(روحانی ایتالیا فرانسه انگلیس در کنارهم با آمریکا چندی لاسیدند)
  روزی به رفیق احمد قاسمی خبردادند که رفیق کردی بدیدنش خواهد آمد، وی بشوخی گفت: کرد که کمونیست نمیشود!! ولی شوخی وی دارای حقیقتی تلخ بود و بطوریکه دیده میشود، از زمان محمد قاضی که بکمک حکومت شوراها توانست مدتی در کردستان حکومت عدل وعدالت «کردی» بوجود آورد، گول رضا کچل را خورد و قربانی خوشباوری خود گردید و سبب شد که ملا مصطفی بارزانی با دشمنان خلق کرد هم پیاله گشت و اکنون پسرش از خواجگان حرم جرج بوش و نتانیاهو میباشد.
  عچلان هم گول کفش کتانی پوش فرزند سرمایداران آلمانی «یوشکا فیشر» را خورد و با پای خود در حال پرواز درکنار فیشر به تله ترکها افتاد، هرچند که کمونیستهای آلمان و ایرانی هزاران بار بوی هشدار دادند که سبزها همان امپریالیسم هستند منتها با صورت‌های هنوز ریش در نیاورده و یا با پستانهای هنوز بالغ نشده، با کفش‌های کتانی که گول این حیوانات درنده را نباید خورد!
  تا زمانیکه کردها از نیروی محرکه ناسیونالیسم و شکم صابون زده سرمایداران کُرد دست برندارند، چه بخواهد رهبرشان ملا مصعود بارزانی باشد و یا «محمد صالح مسلم» که در آنکارا، استانبول لانه و در فرانسه دفتر دارد و اکنون جزو بازیکنان در میدان آمریکاییها در آمده است، خلق کرد و خلقهای منطقه سرنوشتی جز این نخواهند داشت.
  در ثانی نوشته شما از امیال موهوم آمریکایی سخن میگوید و حاضر نیست تا علت «نیش عقرب نه از ره کین است بلکه از طبیعت نظام سرمایداری، بخصوص امپریالیستی اش و عطش وی در جستجوی بازار فروش سرچشمه میگیرد» را در اختیار خوانندگان بگذارد؛
  چیزی که اکنون تمام سیاست ایران روی آن متمرکز شده است!! «تولیدِ ارزان برای صادرات و یافتن بازار فروش» که گمراه‌کننده است.

  دوست داشتن

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.