پرش به محتوا

برچسب: گنادی زیوگانوف

ضرورت مقابله با ستون پنجم

متن سخنرانی گنادی زیوگانوف، صدر حزب کمونیست فدراسیون روسیه و رهبر فراکسیون آن در دومای دولتی- ١٩ آوریل ٢٠٢٢ ا. م. شیری همکاران محترم! توجه شما را به بیانات رئیس […]

تلاش برای ساخت تسلیحات بیولوژیکی در اوکراین تهدید مستقیم بشریت – گنادی زیوگانوف – ا. م. شیری

تلاش برای ساخت تسلیحات بیولوژیکی در اوکراین تهدید مستقیم بشریت گنادی زیوگانوف، رهبر حزب کمونیست فدراسیون روسیه ا. م. شیری در جریان عملیات ویژۀ نیروهای مسلح فدراسیون روسیه برای آزادسازی […]