پرش به محتوا

برچسب: کورش تیموری فر

راهی جز جنگ نمانده!

راهی جز جنگ نمانده! کریس هجز- ترجمه کورش تیموری‌فر دانش و امید، شماره ۱۲، تیر ۱۴۰۱ کریس هجز، برندۀ جایزۀ پولیتزر، به‌مدت 15 سال برای نیویورک تایمز به‌عنوان خبرنگار خارجی، […]

ستم قرن بیست و یکمی – کورش تیموری‌فر

ستم قرن بیست و یکمی معرفی کتاب: امپریالیسم در قرن بیست و یکم کورش تیموری‌فر دانش و امید، شماره ۸، آبان ۱۴۰۰ یکی از چالش‌های فراروی محققان اقتصاد سیاسی امپریالیسم، […]