پرش به محتوا

برچسب: کورش تیموری فر

ستم قرن بیست و یکمی – کورش تیموری‌فر

ستم قرن بیست و یکمی معرفی کتاب: امپریالیسم در قرن بیست و یکم کورش تیموری‌فر دانش و امید، شماره ۸، آبان ۱۴۰۰ یکی از چالش‌های فراروی محققان اقتصاد سیاسی امپریالیسم، […]