All posts tagged: کورش تیموری فر

نو مک‌کارتیسم و چین

نو مک‌کارتیسم و چین کورش تیموری فر (دانش و امید، شماره ۴، اسفند ۱۳۹۹) روز 15 بهمن اعلام شد که ناو هواپیمابر غول پیکر نیمیتس، متعلق به ناوگان هفتم ارتش آمریکا، خلیج فارس را ترک می‌کند. انتشار این خبر، موجی از خوش‌بینی را در میان ناظران سیاسی، نسبت به کاهش تنش بین ایران و آمریکا، دامن زد. این نگاه می‌توانست معتبر باشد اگر این ناو به خانه برمی‌گشت و در سواحل آمریکا لنگر می‌انداخت. اما این‌گونه نشد. مقصد بعدیِ اعلام شدۀ این ناو، الحاق به مجموعۀ عظیمی از ناوگان جنگی آمریکا در غرب اقیانوس آرام و جنوب دریای چین است. نیرویی که بیش از 60درصد کل ظرفیت نیروی دریایی آمریکاست. هفتۀ پیش از آن، هنگامی که جو بایدن اعلام کرد قراردادهای فروش تسلیحات پیشرفته به امارات متحدۀ عربی را –که در زمان ترامپ منعقد شده بود- بازنگری خواهد کرد، دولت امارات در بیانیه‌ای، به ضرورت عمل به این قراردادها اشاره کرد. آن‌ها یادآوری کردند که تصاحب این تسلیحات توسط امارات، نه تنها سدی در مقابل تهاجمات خواهد بود، بلکه نیروهای نظامی آمریکا را برای حضور …

ضد کمونیسم چپ: اسب تروا علیه طبقۀ کارگر – دیو مک کی – کورش تیموری فر

منتشر شده در شمارۀ سوم مجلۀ دانش و اميد «در اوضاع و احوال فعلی، پیش بینی های «سوسیالیستهای ناب» بی خاصیت از آب درآمده اند. آنها هیچ توضیحی ندارند که در یک جامعۀ انقلابی، عملکردهای گوناگون چگونه سازمان می یابند؛ چگونه حملات خارجی و خرابکاریهای داخلی خنثی میشوند؛ چگونه باید از بوروکراسی پرهیز کرد؛ منابع کمیاب چگونه تخصیص می یابند؛ اولویت ها چیستند؛ اختلافات سیاسی چگونه حل میشوند؛ و تولید و توزیع چگونه هدایت میشود. در عوض، آنها بیانات مبهمی دارند در بارۀ اینکه چگونه کارگران خودشان مستقیماً ابزار تولید را به تملک درمیآورند و از درون یک مبارزۀ خلاقانه، راه حلهای خود را مییابند. هیچ تعجبی ندارد که سوسیالیستهای ناب، از همۀ انقلاب ها حمایت میکنند، به جز آنها که پیروز شده اند». عبارات بالا را مایکل پرنتی در سال ۱۹۹۷ در کتاب «سرخها و پیراهن سیاه ها» نوشت. او، نیم دهه پس از فروپاشی سوسیالیسم در شوروی و اروپای شرقی، ارتباط ایدئولوژیهای ارتجاعی -بویژه فاشیسم- و سرمایه داری را بررسی کرد. در این مسیر، او به بحث ……

نابغه فداکار – مجله دانش و اميد – کورش تیموری فر

نابغه فداکار مجله دانش و اميد شماره ۲ به‌مناسبت دویست‌مین سالگرد تولد کورش تیموری فر فردریش انگلس در تاریخ 28 نوامبر 1820، در شهر بارمن (ووپرتال کنونی) واقع در شمال‌غربی امپراتوری پروس متولد شد. او بزرگ‌ترین فرزند خانواده مرفهی بود که از طریق مالکیت یک کارخانه نساجی ارتزاق می‌کرد. شهر مجاور –البرفلد- با انبوهی از کارخانه‌ها و مراکز صنعتی، مراحل اولیه انقلاب صنعتی را از سر می‌گذراند. این‌گونه، او از محیط‌های کارگری بیگانه نبود. در عین حال، انگلس به‌عنوان عضوی از جنبش آلمان جوان، جامعه را در مسیر تحول و توسعه می‌دید، و با جنبش‌های آزادی‌خواهانه که عمدتاً متوجه رهایی از چنگال استبداد پروس بود، همراهی می‌کرد. خدمت نظام وظیفه اجباری را در رسته توپخانه در برلین گذراند و به‌مدت یک‌سال در بندر برمن کار کرد. در این دوران، او مقالاتی را با نام مستعار فردریش اسوالد، در زمینه‌های ادبی و سیاسی برای روزنامه راین (راینیشه تسایتونگ) به سردبیری مارکس نوشت. از همین زمان هم آغاز به فراگیری زبان‌های مختلف کرد. سپس او به هگلیان جوان پیوست و به‌تدریج به سمت ایده‌های کمونیسم تخیلی گرایش …