پرش به محتوا

برچسب: کمون پاریس

کمون پاریس: (بخش 1)

کمون پاریس: 1871،28,5تا18,3 شرح وقایع تاریخی (بخش 1) وضعیت اقتصادی واجتماعی فرانسه اواسط قرن 19 (60-1850)    شکست انقلاب 1848 برای بورژوازی این امکان را فراهم آورد، که بدون پرده […]