پرش به محتوا

برچسب: کامران پور صفر

کودتای ۲۸ مرداد،خیانتی که با مقاومت ملی، سرکوب می‌شدمقاومتی که اگر به تنهائی صورت می‌گرفت،پیامدی هم‌طراز کره و اندونزی داشت- علی پورصفر (کامران)

کودتای ۲۸ مرداد، خیانتی که با مقاومت ملی، سرکوب می‌شد مقاومتی که اگر به تنهائی صورت می‌گرفت، پیامدی هم‌طراز کره و اندونزی داشت  علی پورصفر (کامران) دانش و امید، شماره […]