All posts tagged: کارگر

تروتسکی و شوراهای کارگری

نوشته: رامین جوان منتشر شده در تارنمای رفاقت کارگری سندیكاها، یعنی سازمان‌های توده‌ای طبقه کارگر در مراحل طبیعی و آغازین (ویا به‌طورکلی به‌مثابه‌ی نخستین کنش جمعی در) مبارزه‌ی طبقاتی، كه دستور  كارشان مبارزه برای بهبود شرایط زندگی و مبارزه برای دستمزد مناسبت‌تر برای نیروی‌كار است، حتی هنگامی كه اعلام می‌كنند كه در حوزه‌ای خاص قصد كمك به‌مبارزه‌ی مجموعه‌ی پرولتاریا برای سرنگونی سیستم سرمایه‌داری را دارند، به‌استثنای مواردی خاص (كه می‌توانند طبقه‌ی كارگر را متحد و یک‌پارچه نمایند)، در این امر (یعنی: در امر سرنگونی سیستم سرمایه‌داری) به‌موفقیت چندانی دست نمی‌یابند… عمل‌كرد شوراها کارگری بیش از هرچیز سازمان‌دهی كل طبقه‌ی كارگر به‌عنوان نیروی اجتماعی کار (به‌مثابه‌ سازمان جنگ طبقه علیه طبقه) و بسیار فراتر از جداسازی‌ها، سیاست‌ها و فعالیت‌های سندیكایی است. هنگامی كه لایه‌های گوناگون درون طبقه‌ی كارگر، با ریشه‌ها و تجربه‌های مختلف، در یك ساختار سازمانی درهم ادغام می‌شوند، این ساختار اتحاد واقعی پرولتاریا را تسهیل می‌كند و دست‌یابی آن‌ها به‌آگاهی را، به‌عنوان طبقه‌ی مورد استثمار در برابر طبقه‌ی استثمارگر و حاكم، هموار می‌سازد؛ و مبارزه برای سرنگونی نظام سرمایه‌داری را به‌یک مسئله‌ی اجتماعی تبدیل می‌کند. …

درسی از مبارزات متحد کارگران و اتحادیه بنادر و کشتی رانی استرالیا

حزب کمونیست استرالیا  بر این عقیده است که در سطح سیاسی – و با حمایت از قدرت صنعتی است – که سیاست ها و برنامه ها می توانند اجرا گردند و به توسعه اولویت های طبقه کارگر پرداخت. ما با این حال، هیچ تضادی بین حزب خود و اتحادیه های میلیتانت، در تلاش و مبارزه در دفاع از موقعیت آن ها نمی بینیم… حزب کمونیست استرالیا، اتحادیه ها را به عنوان شکل اولیه سازمان طبقاتی کارگران در استرالیا می بیند و نیاز به کار پر زحمت، طولانی و حوصله در این ناحیه را به رسمیت می شناسد. ما از ورود به انتقادات بر مبنای منافع شخصی، خود داری می کنیم. زمان زیادی طول نکشید که کارگران واقعیت را دریابند… ، علی رغم برخی مخالفت ها، که بطور عمده از طرف چپ های افراطی (تروتسکیست ها) بود. ولی، کارگران متوجه شدند که این توافق گامی به جلو و دستاوردی فوق العاده است… آن چه که منتقدان تروتسکیستی در نهایت می گویند، این است که اتحادیه ها، احزابی انقلابی نیستند، چیزی که بخاطرش اتحادیه ها و نه …

حاشیه نشینان مهار یا اعتماد؟

شهناز نیکوروان منتشر شده در کانون مدافعان حقوق کارگر «فروش کودکان به قیمت ۴ تا ۱۰میلیون تومان در تهران/ فاطمه‌دانشورعضو شورای شهرتهران: زنی با ۵۰مرد مجردِ معتاد زندگی می‌کرد!»(1) مشکل مسکن و بی خانمانی همانند سایر مشکلات جامعه بشری دوران سرمایه​داری مانند فقر، جنگ (اعم از داخلی به دلایل فرقه ای و قومیتی و یا جنگ خارجی)، اعتیاد، تن فروشی، بیکاری، خودکشی، فروش اعضای بدن، قاچاق انسان، مواد مخدر و اسلحه، مهاجرت اجباری و آوارگی و … از تحولات تدریجی نظام سرمایه​داری در سراسر جهان می​باشد که هر روز به شکلی در زندگی بشر خود را نشان می​دهد و هر روز بيشتر جامعه ي انساني را به قهقرا مي برد. این نظام در حالي كه بخش بزرگي از انسان​ها را زير چرخ​هاي خود له مي كند، با تكيه بر پول، ‌رسانه​ها و نيروهاي نظامي و سركوبگر به حيات خود ادامه مي‌دهد. گزارش​های سازمان ملل متحد در این باره بسیار تکان دهنده است، سازمانی که از نماینده دولت​های وابسته به این سیستم تشکیل شده اند، اعتراف مي كند جهان به سمتی پیش می​رود که هر روز …