پرش به محتوا

برچسب: کارگری

موقعیت جنبشِ کارگری در اوّل ماه مه

شباهنگ راد جهان غرق در بُحران اقتصادی، جنگ و بی عدالتی، نابرابری و تعرض به پائین ترین معیشت زندگی میلیاردها کارگر و توده های محروم است. اقتصادِ گندیدۀ سرمایه داری، […]

میان دو حق برابر…

میان دو حق برابر… (دربارۀ حداقل دستمزد و فریبرز رئیس دانا) ایرج آذرین 17 آوریل 2016 در بین فعالان جنبش کارگری و چپ، بحث بر سر میزان حداقل دستمزد قطبی […]