تریبون آزاد

استالين از نگاهى ديگر – تحريکات در خدمت نازيها

استالين از نگاهى ديگر لودو مارتنز مترجم: پيام پرتوى قسمت دوم از بخش هشتم تحريکات در خدمت نازيها بمنظور آماده نمودن شرايط براى جنگ تجاوزکارانه نازيها٬ استالين و بلشويکها بايد سرنگون ميشدند· ترتسکى با دفاع […]

تریبون آزاد

تاريخ تجارت برده از آفريقا به اروپا 5

تاريخ تجارت برده از آفريقا به اروپا از دهه هاى ۱٤٤۱ تا ۱٩٥۰ تجارت برده و نژادپرستى بعنوان خاستگاه سرمايه دارى نويسنده: ماريو سوزا مترجم: پيام پرتوى  ساحل شرق آفريقا و پرتقاليها تقريبا همزمان با […]

تریبون آزاد

تجديد نظر طلبى تاريخى ليبرالى

تجديد نظر طلبى تاريخى ليبرالى نویسنده: روبرت ما تيا سون مترجم: پيام پرتوی توسط سرمايه دارى اروپايى بمنظور بازنويسى تاريخ جنگ جهانى کارزاری در جريان است· در سوٸد عمدتا اين ليبرالهاى روزنامه اکپسرسن هستند که […]

تریبون آزاد

تاريخ تجارت برده از آفريقا به اروپا 4

تاريخ تجارت برده از آفريقا به اروپا از دهه هاى ۱٤٤۱ تا ۱٩٥۰ تجارت برده و نژادپرستى بعنوان خاستگاه سرمايه دارى نويسنده: ماريو سوزا مترجم: پيام پرتوى  سوٸد و تجارت برده منابع عظيم ٽروت در […]

تریبون آزاد

تاريخ تجارت برده از آفريقا به اروپا 3

از دهه هاى ۱٤٤۱ تا ۱٩٥۰ تجارت برده و نژادپرستى بعنوان خاستگاه سرمايه دارى نويسنده: ماريو سوزا مترجم: پيام پرتوى  تولد نظام صنعتى از دل تجارت برده نابودى ساختار جامعه آفريقا توسط تجارت برده در […]

تریبون آزاد

رياکارى غرب در مورد جنگجويان اسلامى

  نويسنده: روبرت ماتياسون مترجم: پيام پرتوى سون تسى ۲۵۰۰ سال پيش تاييد نمود که «کليه جنگها بر روى فريب بنيان نهاده شده اند»· اين حقيقتيست که بويژه در مورد جنگ نيابتى هدايت شده توسط […]

تریبون آزاد

تاريخ تجارت برده از آفريقا به اروپا 2

تاريخ تجارت برده از آفريقا به اروپا از دهه هاى ۱٤٤۱ تا ۱٩٥۰ تجارت برده و نژادپرستى بعنوان خاستگاه سرمايه دارى نويسنده: ماريو سوزا مترجم: پيام پرتوى  قسمت اول جوامع برده در آفريقا در خلال […]

تریبون آزاد

ميليونها مارک حاکميت را به هيتلر سپرد

پرولتر (ارگان رسمى حزب کمونيست سوٸد «م·ل») شماره ۲۱ ٬ ۲۲ مى – ۲ ژوٸن ۱۹۹۹ ميليونها مارک حاکميت را به هيتلر سپرد نويسنده: ماريو سوزا مترجم: پيام پرتوى در ۳۰ ژانويه ۱۹۳۰ آدولف هيتلر […]

No Picture
تریبون آزاد

فلسطين و اسرائيل – فلسطين ١۹۸٧-٢٠٠٠

فلسطين و اسرائيل مبارزه مردم فلسطين براى کشورشان بهمراه جزوه «براى رهايى فلسطين» نوشته استفان بکمان نويسنده: استفان بکمان مترجم: پيام پرتوى ۵· فلسطين ١۹۸٧-٢٠٠٠ انتفاضه در ۹ سپتامبر ١۹۸٧ انتفاضه فلسطين آغاز شد. وقوع […]

No Picture
تریبون آزاد

فلسطين و اسرائيل – مبارزه براى فلسطين

فلسطين و اسرائيل مبارزه مردم فلسطين براى کشورشان بهمراه جزوه «براى رهايى فلسطين» نوشته استفان بکمان نويسنده: استفان بکمان مترجم: پيام پرتوى ٤. مبارزه براى فلسطين در حال حاضر محور آمريکا/اسراييل يک واقعيت آشکار است· […]

ایران، خاورمیانه و آفریقا

فلسطين و اسرائيل – ظهور اسراييل

فلسطين و اسرائيل مبارزه مردم فلسطين براى کشورشان بهمراه جزوه «براى رهايى فلسطين» نوشته استفان بکمان نويسنده: استفان بکمان مترجم: پيام پرتوى ٣– ظهور اسراييل آگنه هامرين٬ روزنامه نگار روزنامه اخبار روز٬ زمانى اين جمله […]

No Picture
تریبون آزاد

ترجيحا مارکس بجاى پيکتى

نويسنده: روبرت ماتياسون مترجم: پيام پرتوى صندوق نجات کودکان به تازگى تاييد نمود که در هر ساعت ۳۰۰ کودک از گرسنگى ميميرند· مرگ سالانه ى دو ميليون و نيم کودک بدليل گرسنگى بخش تاريک و […]

No Picture
ایران، خاورمیانه و آفریقا

مصاحبه با خانم پترا وایلد – بخش دوم

مصاحبه با خانم پترا وایلد مترجم: سپیده با تصحیح و راهنمایی رفیق پیام پرتوی پرسش: اجازه بدهيد که من پرسش های خود را در مورد پاکسازی قومی در عمل، یعنی سیاست روز شروع کنم. کلمه‌ […]

تریبون آزاد

لنین – قسمت آخر

استفان ليندگرن لنين مترجم: پيام پرتوى ٢۸– زمان بيدارى فرا رسيده است برشت اين افسانه کوچک را در مورد نگهبان لنين بازگو مينمايد· او پس از شنيدن خبر مرگ لنين مايل به قبول آن نبود٬ […]

تریبون آزاد

يک اٸتلاف جنگى گسترش يافته

نويسنده: کنت هالده بو مترجم: پيام پرتوى در حال حاضر ۲۸ کشور جهان عضو ناتو هستند· پس از تلاشى پيمان ورشو براى ۲۵ سال پيش٬ ناتو بر خلاف وعده هاى داده شده در مورد انحلال […]

تریبون آزاد

کارل بيلد و اوکراين

  به نقل از نشريه کارگر ارگان رسمى حزب کمونيست سوٸد (م·ل) نويسنده: منير رهابى هالنر مترجم: پيام پرتوى در سايه جنگ در اوکراين حوادٽ عجيب و غريبى در جريان است· آنچه که اينبار حيرت […]

تریبون آزاد

بار مسٸوليت جنگ در اوکراين بر دوش چه کسيست؟

بار مسٸوليت جنگ در اوکراين بر دوش چه کسيست؟ نويسنده: روبرت ماتياسون رهبر حزب کمونيست سوٸد (م·ل) مترجم: پيام پرتوى رژيم کودتاى حامى غرب در اوکراين در بخشهاى شرقى کشور جنگ را بر عليه مردم […]

اوراسیا

لنین – بخش 24 و 25

استفان ليندگرن لنين مترجم: پيام پرتوی ٢٤- برداشت تلخ مدت کوتاهى پس از پيروزى بر ارتشهاى کولچاک٬ دنیکین٬ يودنيتش٬ رانگلر و آغاز مباحثات بر سر رفرمها٬ حکومت جوان شوراها قربانى حادثه ديگرى شد: قحطى در […]

تریبون آزاد

لنين – بخش ۲۲

استفان ليندگرن لنين مترجم: پيام پرتوى ٢٢– توالتهايى از طلا لنين به تکرار نقلى قولى از نمايشنامه فاوست اٽر گوته که مفيستوفل در آن ميگفت: «دوست گرانبهاى من٬ همه تئوريها خاکسترى هستند اما درخت طلايى […]

تریبون آزاد

لنین – بخش بیست و بیست و یکم

استفان ليندگرن لنين مترجم: پيام پرتوى ٢٠– در کرملين در مارس ١٩١٨ لنين بعنوان اقدامى پيشگيرانه پس از ۲۰۶ سال به انتقال پايتخت به مسکو٬ که از لحاظ جغرافيايى کمتر در معرض خطر بود٬ تصميم […]