All posts tagged: يونان

شر کم‌تر- رأی‌دهندگان یونانی خشمگین، سرخورده

منبع: گاردین، نشریه حزب کمونیست استرالیا نویسنده: استیو ماورانتونیس تارنگاشت عدالت ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۵ اپورتونیسم  راست در «چپ» ایران که در مسیر طی شده توسط سیریزا گام برمی‌دارد، به اصطلاح «سکتاریسم» حزب کمونیست یونان را عامل ادامه سلطه سرمایه امپریالیستی بر یونان معرفی می‌کند. طبق این ادعای سخیف و غیرطبقاتی گویا راه برون‌رفت یونان از بحرانی که در نتیجه اجرای سیاست‌های نئولیبرالی  طی ۲۵ سال گذشته به وجود آمده، تشکیل یک ائتلاف «بزرگ» از کمونیست‌ها و نیروهای سازشکار و تسلیم‌طلب است. این‌ها حتا این واقعیت را نمی‌بینند که عناصر واقع‌بین و چپ سیریزا آن‌را ترک کردند و زیر نام «اتحاد مردمی» در انتخابات ۲۰ سپتامبر شرکت کردند و  ۲٫۸۶ درصد آراء را به دست آوردند. ****** شر کم‌تر- رأی‌دهندگان یونانی خشمگین، سرخورده نتایج انتخابات پیش از موعد در یونان، که روز یک‌شنبه ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۵ برگزار شد چیزی را که طی دوره کوتاه پیش از انتخابات معلوم شده بود تأیید کرد: این را که مردم خسته، ناراضی، سردرگم و سرخورده «شر کم‌تر» را برمی‌گزیدند. چیزی که از آخرین انتخابات در ژانویه امسال بروز کرده بود …

بازگشت به دهه 70 اروپا یعنی حمایت از یونان و یونانی

  یونگه ولت- نوشته سارا واگن کنشت گزینش و ترجمه رضا نافعی منتشر شده در آينده ما سال هاست که یونان تبدیل شده به آزمایشگاه فرمانروایان : چه چیزها مورد آزمایش قرار می گیرند؟ در یک کشور دموکرات – تا کجا می توان دستمزد ها و حقوق بازنشستگی را کاهش داد؟ – تا چه حد می توان مشاغل را از بین برد؟ – تا کجا می توان از طریق صرفه جوئی زیربنای ساختار اجتماعی را از بین برد؟ ترازنامه این آزمایش ها مصیبت بار است: بیش از یک چهارم مردم یونان بیکارند، یک پنجم از آنها برای پرداخت هزینه مسکن، برق و مواد غذائی پول کافی ندارند. یک سوم از اهالی کشور بیمه ندارند. مجموعه نظام بهداشتی کشور به خاک افتاده است، چرا؟ چون پزشکان و پزشکیاران و پرستاران را گروه گروه بیکار و بیمارستان ها را تعطیل کردند. از ماه ژانویه – چهار ماه پیش – دولتی در یونان بر سر کار آمده که می خواهد به این وضع پایان بخشد. اما برلین و بروکسل بشدت با آن مخالفند بطوری که حتی حاضر نیستند …

» دیکتاتوری بانک مرکزی اروپا را متوقف کنید! «

احمد پوري این فریاد دخترشجاعی بود که کنفرانس مطبوعاتی رئیس بانک مرکزی اروپا را بهم ریخت! ماریو دراگی رئیس بانک مرکزی اروپا در حال کنفرانس مطبوعاتی بود که یک خانم معترض اوراقی را که ماریودراگی می خواند در یک لحظه به هوا پرت کرد و پرید روی میز کنفرانس و مرتبا شعار می داد: » دیکتاتوری بانک مرکزی اروپا را متوقف کنید!» این خانم با تظاهرات یک نفره خود توانست صدای خود را به رساترین نحو بگوش جهانیان برساند! با سیاستهای این بانک است که صرفه جویی را به همه قربانیان بحران اقتصادی دیکته می کنند! در یونان وضع چنان خراب است که چندی پیش یکی از کارفرماها در باره سیاستهای اقتصادی و صرفه جویی صندوق بین المللی پول گفته بود: اگر برنامه صندوق بین المللی پول اجرا شود من مطمئن هستم که کارگران من فردا زنده نخواهند ماند که سرکار برگردند! کارد چنان به استخوان رسیده است که سرمایه دار دلش به حال کارگران قربانی اش می سوزد! مثلی هست که می گوید: باید به حال آن قربانی گریه کرد که قاتل دلش بحال …

یونان: «در میانه صخره شیلا و گرداب کاریبدیس1» یا «اولویّت استراتژیک حرکت به سمت قدرت دوگانه»

یونان: «در میانه صخره شیلا و گرداب کاریبدیس1» یا «اولویّت استراتژیک حرکت به سمت قدرت دوگانه» صابر شکوهی در کشاکش و کشندِ مبارزات سیاسی که پایه در جدال‌های درون و میان طبقاتی داشته و گاه به نقاط بدون بازگشت می‌رسند، نوع تحلیل جریان‌های دخیل، چگونگی سازماندهی و شعارهای سیاسی استراتژیکشان، جایگاه برینی را اشغال می‌کند. در این اثنا، در واقع شعارهای سیاسیِ یک جریان، که برآمده از تحلیلش و «چه باید کرد؟»اَش هستند، در چند کلمه جان کلام و تمامیِ قدرت و کوبندگی آن جریان را با خود حمل می‌کنند. تو گویی که شعارهای «نان، صلح، زمین» و «تمام قدرت به شوراها» با تمام سادگی‌شان، مشتی بودند از توشه پرانبان پرولتاریا و حزبش که نه بر سندان توهم، بلکه بر دندان و دهان بورژوازی فرود می‌آمد و اسطقس و اسکلت بورژوازی را در هم می‌کوبید. می‌توان وجه مشخصه شعارهای صحیحِ استراتژیک را به مثابه چکیده جنبش، درافکندن طرحی دانست که رانه‌ای بس عظیم را موجب می‌شوند و برج و بارو و استحکامات دشمن را زیر آتشبار خود می‌گیرد و عرصه‌ای را می‌گشاید که رزم کارگران …

یونان: لحظه‌ی تصمیم

آلن وودز برگردان مهرداد امامی منتشر در انسان شناسی و فرهنگ مقدمه‌ی مترجم: وقایع یونان با قدرت‌گیری دولتی سیریزا و دست بالا یافتن گفتمان به‌اصطلاح «رادیکال» چپ بیش از هرچیز نشانگر شروع مقطع تاریخی دیگری است که در آن باز هم دولت‌های مردمی‌تر قرار است نقش «پای چپ سرمایه» را ایفا کنند. تحلیل ظهور سیریزا و سایر چپ‌های رادیکال واقعاً موجود در اروپا مانند پودموس در اسپانیا بدون عطف توجه به واکاوی جنبش‌های اجتماعی که این دولت‌ها بر موج‌ نارضایتی‌شان سوار شده‌اند، یعنی جنبش‌های ضدّریاضتی ناشی از تحولات اقتصادی دهه‌ی پایانی قرن بیستم و پانزده سال نخست قرن بیست و یکم، راه به جایی نمی‌برد مگر تجلیل پیوسته از موفقیت و اقبال انتخاباتی این قبیل احزاب. از طرف دیگر، تعریف هویت سیاسی یک حزب یا جریان با تأکید بر نقشی که می‌تواند در سیاست خارجی ایفا کند، هرچقدرهم آن نقش مترقی باشد، بدون مدّ نظر قرار دادن هم‌زمان نگرش‌های آن جریان به مناسبات اصلی داخلی در عرصه تولید نمی‌تواند تصویری واقع‌بینانه از ماهیت یا توان مدیریتی آن ارائه دهد. در همین جهت، جالب است که …

"سیریزا و مبارزه طبقاتی در یونان"

«سیریزا و مبارزه طبقاتی در یونان« برگرفته از نشریه دانشجویی رود پس از پیروزی حزب سیریزا در انتخابات پارلمانی یونان، باری دیگر شاهد رویدادی عجیب در جهان سرمایه بودیم، این رویداد نه کسب قدرت پارلمانی توسط حزبی با مدعای چپ که صف بندی هایی بود که در حمایت از این حزب صورت گرفت؛ به ناگاه از گرایشات چپ نو تا احزاب فاشیست، از جریانات راست تا احزاب سوسیالیست و از اولاند تا اوباما یکصدا از پیروزی آن حمایت و ابراز شادمانی کردند. این امر پیش از هر چیز نشان از پیچیدگی مسائل و تحولات در یونان و به طبع آن جهان معاصر ما دارد و طبیعتاً با توجه به اطلاعات محدودی که از جزئیات وقایع جاری در یونان و سطح واقعی مبارزه طبقاتی در آنجا و مهمتر از همه برنامه و عملکرد سازمان ها و احزاب پرولتری در مواجه با آن در دسترس است، تحلیل وقایع آن نیز به همان اندازه پیچیده و دشوار خواهد بود. به همین جهت با توجه به شرایط موجود و حقیقتا به دلیل بیرون از گود بودنمان به هیچ وجه …

دولت یونان به این دو راهی رسیده ماندن با اتحادیه و یا رفتن از آن

یونگه ولت – گزینش و ترجمه رضا نافعی  منتشر شده درآینده ما درصحنه خارجی دولت یونان را اتحادیه اروپا تحقیر می کند، و در داخل یونان بازی های داخلی اکثرا دشوار تر از بازیهای خارجی هستند. گرچه در آخرین اجلاس گروه اروپا، یونان در هیچ موردی موفق به کسب پیروزی نشد معهذا تلاش می کند تا مذاکرات را گامی دیگر در رسیدن به پیروزی وانمود سازد. برخلاف اطلاعاتی که دیگر منابع در اختیار گذاشته اند در آتن گفته می شودئ گروه اروپا پیشنهاد های اصلاحی یونان را در مذاکرات روز دوشنبه «از لحاظ سیاسی پذیرفت». از روز چهارشنبه بحث در باره تحقق اصلاحات آغاز شده است. مذاکرات سیاسی در این مورد باید در بروکسل صورت گیرند، یونان حاضر است برای گفتگو در باره جزئیات فنی باردیگر ماموران موسسات بستانکار را در آتن بپذیرد. البته این تفسیر از رویدادهای آغاز هفته منحصر به دولت تسیراپس است و هیچ مرجع دیگری رویدادها را اینطور تفسیر نمی کند. در مطبوعات خارجی تصویری بکلی مغایر با آن عرضه شده است. مطبوعات خارجی می نویسند به یونان با صراحت تفهیم …

ترور یونان

ترور یونان نوشته: پروفسور جیمز پتراس برگردان: آمادور نویدی مقدمه: دولت یونان در یک مبارزه مرگ و زندگی با نخبگانی درگیر است که بر بانک ها و مراکز تصمیم گیرهای سیاسی اتحادیه اروپا تسلط دارند. آن چه در خطر است معیشت ۱۱ میلیون کارگر٬ کارمند و کسب و کار کوچک مردم یونان و زنده ماندن اتحادیه اروپا است. اگر دولت حاکم سیریزا به خواسته های بانکداران اتحادیه اروپا تسلیم شود و به برنامه های ریاضتی ادامه دهد٬ یونان به دهه ها رکود اقتصادی٬ فقر و فرمانبرداری از استعمار محکوم می شود. اگر یونان تصمیم به مقاومت بگیرد٬ و مجبور به ترک اتحادیه اروپا شود٬ به انکار بدهی ۲۷۰ میلیارد یوروئی نیاز دارد که بازار مالی جهانی را به ورشکستگی می کشاند و باعث سقوط اتحادیه اروپا خواهد شد. رهبری اتحادیه اروپا روی رهبرای سیریزا حساب می کند که تعهدات خود را نسبت به رأی دهندگان یونانی رها کند٬ که از اوائل فوریه ۲۰۱۵ ٬ قریب به اتفاق(بیش از ۷۰ درصد) پشتیبان پایان ریاضت اقتصادی و پرداخت بدهی و رفتن به سوی سرمایه گذاری دولتی در …

حزب کمونیست یونان در مورد «مصالحه» سیریسا با ترویکا

  عصر ما تارنگاشت عدالت ۲۴ فوریه ۲۰۱۵ ما کاهنان دوران قرون وسطا را بیاد می‌آوریم که در رابطه با زمان بی‌پایان روزه و امساک می‌گفتند، اکنون ماهی همان گوشت است. این تصویر با تحولات روزهای اخیر یونان زیر حکومت سیریسا/آنل کاملاً مطابقت دارد. سیریسا به عنوان حزب اپوزیسیون قول داد که قول و قرارهائی را که دولت گذشته با طلبکاران خارجی (اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی) گذارده بود که اقدامات ضدکارگری و ضدخلقی را در برمی‌گرفت فسخ خواهد کرد. اکنون سیریسا بع عنوان حزب دولتی اعلام می‌کند که با ۷۰ درصد رفرم‌ها موافق است ولی ۳۰ درصد رفرم‌ها را که «سمی» می‌داند، رد می‌کند. سیریسا درواقع می‌گوید مایل نیست یک‌جانبه عمل کند ، بلکه در نظر دارد به قرارو مدارهای نوینی با طلبکاران برسد که این بار آنها را قرارو مدار نمی‌نامد بلکه برنامه و یا معاهدات گذار نام گذاری می‌کند. سیریسا به عنوان حزب اپوزیسیون به ترویکا و طلبکاران خارجی اعلام جنگ کرد و گفت که این غائلاه را به پایان خواهد رساند. اکنون به عنوان حزب دولتی سیریسا می‌گوید …

سيزرا: هنگاميکه آنها ميگويند گوشت در واقع ماهى است

مترجم: پيام پرتوى منبع مطلب ما هنوز تصوير راهبان قرون وسطا را بياد مياوريم که بمنظور غلبه بر دشواريهاى روزه دارى داٸمى ميگفتند که گوشت در واقع ماهى است· اين تصوير با تحولاتى که در روزهاى اخير تحت رهبرى دولت سيزرا– انل رخ ميدهد در انطباق است· در اينجا برخى از داده ها در جهت حمايت از آن: سيزرا٬ بعنوان حزب مخالف٬ وعده پاره نمودن قولنامه هاى امضاء شده توسط دولت قبلى با وام دهنده گان خارجى را (اتحاديه اروپا٬ بانک مرکزى اروپا و صندوق بين المللى پول) وعده داده بود٬ قولنامه هايى که شامل اقدامات ضد کارگرى و ضد مردمى بودند· سيزرا بعنوان حزب دولت نشان داد که با ۷۰ درصد از «رفرمهاى» گنجانده شده در قولنامه موافق و با ۳۰ درصد٬ که بعنوان «سم» توصيف ميشوند٬ مخالف است· در واقع او مدعى است که نميخواهد يکجانبه عمل نمايد· اما در جستجوى توافقنامه جديدى با وام دهنده گانيست که اينبار نه قولنامه بلکه برنامه٬ توافقنامه يا پل خوانده خواهد شد· سيزرا٬ بعنوان حزب مخالف بر عليه گروه وام دهنده خارجى سه نفره اعلام جنگ …

واقعیت عقب‌نشینی سیریزا

  منبع: مجله ژاکوبن نوشته: استادیس کُولاکیس تارنگاشت عدالت عدالت: اتین بالیبار و ساندرو مزادرا، دو مارکسیست «اروپاگرا» که بخش عمده نظرات نسل کنونی «چپ دمکراتیک» ایران اقتباس از نظرات آن‌هاست، اخیراً طی مقاله‌ای با توسل به وعده ایجاد یک جنبس «فراملی» اروپایی به منتقدین سیریزا و عقب‌نشینی اخیر آن از وعده‌های انتخاباتی خود حمله کرده اند. استادیس کولاکیس، مدرس تئوری سیاسی در «کینگز کالج لندن» و عضو کمیته مرکزی سیریزا در مقاله زیر به بحث بالیبار و هم‌فکران پاسخ داده است.   معامله سیریزا با طلبکاران یونان، وقت بیش‌تر نخریده و از ریاضت اجتناب نکرده است. این معامله بسیج کارگران یونان را نابود کرد. در چند روز گذشته، در میان کسانی که از دیدن واقعیتی که در برابر آن‌هاست و از قبول عقب‌نشینی که سیریزا مجبور به آن شد و پی‌آمدهای احتمالی آن، امتناع می‌کنند چند سفسطه پخش شده است. یا به بیان دقیق‌تر، دو و نیم سفسطه. و من به دلیل خوبی می‌گویم «مجبور شد»، زیرا دولت جدید در دام استراتژی اشتباه خود افتاده است (گرچه من نمی‌گویم این یک «خیانت» يا «تسلیم» …

پوزش بخاطر دامن‌زدن به یک توهم

منبع: گزارشگر یونانی تارنگاشت عدالت مانولیس گلیزوس نماینده سیریزا در پارلمان اروپایی بخاطر «دامن‌زدن به یک توهم» از مردم یونان پوزش خواست مانولیس گلیزوس عضو تاریخی چپ یونان، رزمنده مقاومت در جنگ جهانی دوم و نمانیده سیریزا در پارلمان اروپایی از دولت یونان بخاطر مدیریت مذاکرات «گروه یور» و توافق با نتایج آن، شدیداً انتقاد کرد. آقای گلیزوس، در بیانیه تندی که در سایت «جنبش برای شهروندان فعال»، که خود بنیان‌گذار آن است، از مردم یونان بخاطر سهم خود در این «توهم» که گویا یونان از مذاکرات چیزی به دست خواهد آورد پوزش خواست. علاوه بر این، نماینده سیریزا در پارلمان اروپایی ناخشنودی خود را از شیوه‌ عمل دولت جدید حزب چپ‌گرا در مذاکرات ابزار نمود و از اعضای حزب خواست درباره قبول یا رد این وضعیت تصمیم بگیرند. معامله جدید بین دولت یونان و شرکای اروپایی آن که در روز جمعه صورت گرفت موافقت‌نامه بدهی را بدون اقدامات ریاضتی جدید و با تعهد سیریزا به عدم اقدامات یک‌جانبه، بمدت چهار ماه تمدید کرد. مقاله مانولیس گلیزوس بشرح زیر است: «با تغییر نام تروئیکا به …

یونان از خاکستر سیاست های ویرانگر نو لیبرالی سر بر می آورد، و این سر آغاز ژرفش دموکراسی در قاره اروپا است

«اگر جنبش پیروزمند چپ یونان در گام نخست با پیروزی جنبش های دموکراتیک مردم اسپانیا، پرتغال و قبرس و ایتالیا و فرانسه در آمیزد، آینده فضای اجتماعی و سیاسی اروپا را به شدت به سود صلح و دموکراسی تغییر خواهد داد. هر چند انقلاب اکتبر در روزگار خود نتوانست از پشتیبانی زحمتکشان اروپا برخوردار گردد و با منزوی شدن در خفقان خود فرو رفت، به احتمال، زمینه برای پشتیبانی متقابل جنبش های دموکراتیک زمان ما فراهم تر است. «   یونان از خاکستر سیاست های ویرانگر نو لیبرالی سر بر می آورد، و این سر آغاز ژرفش دموکراسی در قاره اروپا است پژوهش : م . ت . برومند  منتشر شده در نگرش مردم یونان در 25 ژانویه 2015 به برنامه ضد ریاضتی ائتلاف چپ رادیکال رأی مثبت دادند تا یونان را از ورطه هولناک ورشکستگی کامل که در آن دست و پا می زند ، نجات دهند. اینک پس از حراج تمام عیار وزین ترین ثروت ملی این کشور توسط فرمانروایان نو لیبرال، دولت سیری زا به عنوان نماد ائتلاف چپ مأموریت یافته است، …

توافق در مشاجره با یونان: اول شانه را بالا انداخت

  اشپیگل انلاین: اشتفان کایزر برگردان ظفر دخت خواجه پور یونان با کشورهای حوزه یورو مدتها با هم کشتی گرفتند تا سرانجام به یک توافق رسیدند. گروه یورو به رهبری آلمان خود را برنده احساس می کند. یونان به میزان اندکی از خواسته هایش رسیده است وممکن است که دوباره مشاجره ومبارزه کند. هامبورک:- بعد از سه هفته مشاجره درمورد یونان تصمیم گیری شد. حداقل اولین تصمیم. غروب جمعه- نوزدهم فوریه- وزرای دارائی کشورهای یورو در ملاقاتشان در بروکسل، رسیدن به یک توافق را اعلام کردند. سازشی که به عمل آمد نتیجه یِ یک جنگ قدرت نا عادلانه است. وضعیت در هفته های پیش اغلب با اصطلاح «جوجه بازی » در تئوری های بازیهای اقتصادی به این طریق توضیح داده می شود: دو تا اتومبیل با سرعت بطرف هم در حرکتند ودر حال ترمز گرفتن آنکه به کنار می رود بازی را باخته است؛ ولی اگر هیچکدام کنار نروند، دو طرف بازنده اند. حالا در بازی در مورد یونان چه کسی کوتاه می آید؟ مسلماً رئیس جمهور یونان «الکسیس سیپراس» ووزیر دارائی او «جییانیس وروافاکیس». …

سیریزا در مصاف اول تسلیم شد!

  منبع: اروپای باز ٢۰ فوریه ٢۰١۵  تارنگاشت عدالت یونان برای یافتن موافقت‌نامه کوتاه مدت در برابر خواست منطقه‌یور زانو زد در نشست امشب، گروه اروپایی، منطقه‌یور، و یونان سرانجام به یک توافق مقدماتی رسیدند که زمینه را برای تمدید کمک مالی به یونان مهیا می‌کند. «اروپای باز» نشان می‌دهد هر کس چه به دست آورد و چرا یونان به نظر می‌رسد در رسیدن به بسیاری از هدف‌های خود شکست خورد. بلافاصله پس از پیروزی سیریزا در یونان، ما پیش‌بینی کردیم که «گرچه یک مصالحه هنوز ممکن است، اما رسیدن به آن بسیار دردناک خواهد بود و ایجاب می‌کند که هر کس گام‌های بزرگی از موضع قبلی خود عقب بنشیند.» امشب آن پیش‌بینی به‌نظر می‌رسد-حداقل در کوتاه مدت- درست بوده است. این توافق‌نامه چه می‌کند و چرا؟ معامله امشب* «توافق‌نامه اصلی کمک مالی تسهیلی» را به مدت چهار ماه تمدید می‌کند تا به یونان امکان بدهد در کوتاه مدت خود را تأمین مالی نماید و به مذاکرت پیرامون آن‌چه پس از آن رخ خواهد داد زمان بدهد. هدف از تمدید، تکمیل تمام بازبینی توافق‌نامه بر …

همبستگی با یونان یعنی چه؟

    علی روکرت (سردبیر روزنامه لوکزامبورگی لتزه بورگر فولکل)   دنیای جوان تارنگاشت عدالت ١۶ فوریه ٢٠١۵   آنتی‌کمونیسم امروز در بین برخی از محافل چپ جزو فرایض مستحبه به شمار می‌آید، لذا زیاد هم جای تعجب نبود که پس از انتخابات یونان در ٢۵ ژانویه، حزب کمونیست یونان KKE به «استالینیسم افراطی» متهم شد، زیرا که اعلام کرده بود حاضر به شرکت در دولت جدید نیست. حزب کمونیست یونان برخلاف سیریسا در برنامه انتخاباتی خود به طور مشخص اعلام کرده بود که در فکر این نیست ٢۴٠ میلیارد «کمک‌های امدادی اتحادیه اروپا» را به رسمیت بشناسد. کوه عظیمی از بدهی‌ها که نه از طرف خلق یونان، بلکه از طرف نیروهای محافظه‌کار و سوسیال‌ دمکرات انباشته شده بود و اکنون باید توسط مردم پرداخت گردد. ٩٠ درصد از این «کمک‌های امدادی» به جیب بانک‌های آلمانی، فرانسوی و یونانی سرازیر شد. علاوه براین کمونیست‌های یونان مشخص کردند که عزم مصمم آنان خروج از اتحادیه اروپا و ناتو و ملی کردن کارخانجات، شرکت‌های بزرگ و بانک‌ها است، زیرا که این راه را تنها راه برای جلوگیری …

یونان شده «اره» در گلوی کشورهای اتحادیه اروپا

  بقلم : سارا واگنکنشت- یونگه ولت- ترجمه رضا نافعی منتشر شده در آينده ما روز سه شنبه اجلاس وزرای دارائی اتحادیه اروپا برای بررسی بحران با دادن اولتیماتومی بی شرمانه به یونان پایان یافت و آن این بود که: دولت جدید در آتن باید تا روز جمعه تمام قول هائی که قبل از انتخاب به مردم داده زیر پا بگذارد و از تروئیکای منفور دعوت کند که به آتن باز گردد، در غیر اینصورت آن کشور با این خطر روبروست که بانک مرکزی اروپا یونان را از حوزه یورو بیرون کند. بنظر می رسد مهمترین ابزار فشار گانگستر های اروپا که «شویبله» وزیر دارائی آلمان آنها را رهبری می کند آن است که بانک مرکزی اروپا دیگر پول در اختیار بانک های یونان قرار ندهد. اما این «اعتبار های کمکی» یک شمشیر دو لبه است، یعنی دو خطر در بر دارد. اگر «اعتبارهای کمکی» به دولت جدید یونان داده نشود، پاسخش این است که دولت یونان هم قسط بدهی های موجود را نخواهد پرداخت. یونان فقط به این دلیل به اعتبارهای تازه نیازمند است …

فوروم سرخ ــ سی ریزا و پودموس

فوروم سرخ ــ سی ریزا و پودموس در روزهای 30 و 31 ژانویه 2015 فوروم سرخ در استکهلم برگزار شد. حزب سوسیالیستی سوئد دعوت کننده بود و تقریبا اکثر جریانات واحزاب چپ ، از نحله های مختلف وهمچنین فعالین اجتماعی چپ درعرصه های مختلف به این دعوت پاسخ مثبت دادند. در طی حداقل 5 ـ 4 سال گذشته تلاشهای بسیاری برای همکاری پایدارتر و نه فقط مقطعی بین نیروهای چپ صورت گرفته است. این اولین باری بود که فوروم سرخ در سوئد برگزارمی شد. روز جمعه سالن تجمع که گنجایش400 نفر را داشت پرشده بود و اجبارا بخشی ایستاده مباحث را دنبال کردند. البته رشد نیروهای چپ در کشورهای مختلف و به ویژه پیروزی سی ریزا(از شرکت کنندگان در فوروم) در انتخابات چند روزپیش یونان هم در شوق و شوری که درچهرۀ و حال وهوای شرکت کنندگان مشهود بود بی تاثیر نبود. از جمله سخنرانان فوروم، نمایندگان سی ریزا ازیونان و پودموس از اسپانیا بودند که با در نظر گرفتن اهمیت این جنبش ها در شرایط کنونی خلاصه ای از سخنان آنان ارائه میشود. همزمان …

دولت چپ یونان در محاصره گرگ ها کمین کرده در بانک ها

یونگه ولت – گزینش و ترجمه رضا نافعی منتشر شده در آينده ما یادداشت تفاهم رد شد: دولت چپ گرای «تسیپراس» در یونان حاضر به قبول دستورهای اتحادیه اروپا، صندوق بین المللی پول و بانک مرکزی اروپا نیست. با این همه آتن نیازمند حسن نیت بانک مرکزی اروپاست » پایان تلخ» با این توصیف روزنامه » اینترناشنال نیویورک تایمز» از پایان دیدار وزرای دارائی کشورهای عضو اتحادیه اروپا در روز گذشته خبر داد. این اجلاس در روز 13 فوریه بدون نتیجه پایان یافت. بیانیه مشترکی هم نوشته نشد، زیرا «جیانیس واروفاکیس» وزیر دارائی یونان در آخرین لحظه امضای خود را پس گرفت. به این ترتیب جبهه ها روشن است. دولت آلکسی تسیرپراس حاضر به قبول یادداشت تفاهم تروئیکا که دولت های قبلی یونان امضاء کرده بودند نشد. اعتبار برنامه کنونی در پایان ماه جاری خاتمه پیدا می کند. در حالی که شرط وزرای دارائی 18 کشور دیگر اروپائی، کمسیون اروپا، و بانک مرکزی اروپا برای ادامه پرداخت پول به یونان پذیرش تفاهمنامه است. بیشترین فشار را برای پذیرش تفاهم نامه آلمان وارد می آورد. برلین …

سیریزا، قطب جدید سوسیال دمکراسی در یونان

  منبع: شبکه همبستگی تارنگاشت عدالت ١۰ فوریه ٢۰١۵ مصاحبه الیسیوس واگناس، عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست یونان و مسؤول بخش بین الملل کمیته مرکزی حزب کمونیست یونان با نشریه پرتغالی «ژورنال تجارت» پرسش: نتایج انتخابات یکشنبه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ پاسخ: تغییر دولت، با ائتلاف بین سیرزا و یونانی‌های مستقل، نارضایتی و خشم مردم علیه دمکراسی نو و پاسوک- احزابی که در جریان بحران سرمایه‌داری مردم را دچار فقر و بیکاری کردند- و هم‌چنین امید واهی به اینکه سیرزا ممکن است یک خط سیاسی به سود مردم را دنبال کند، منعکس می‌کند. ارزیابی حزب کمونیست یونان این است که ائتلاف بین سیریزا و آنل راه رفته را ادامه خواهد داد: خط عقب‌نشینی و سازش، خط تعهدات به سرمایه کلان، اتحادیۀ اروپایی و ناتو، با همه پی‌آمدهای منفی آن برای مردم و کشور ما. پرسش: شما از دولت تحت رهبری سیریزا چه انتظار دارید؟ آیا تصمیمات گرفته شده در چند روز اول شما را راضی می‌کند؟ پاسخ: علی‌رغم تبلیغات پر سروصدا درباره مذاکرات با شرکاء-قرض‌دهندگان و علی‌رغم تفاوت‌های جزیی، سیریزا به تعهدات ضدمردمی کشور در …

استقلال خونین یونان آسان بدست نیآمده که آسان از دست برود!

اونزره سایت گزینش وترجمه رضا نافعی منتشر شده در آينده ما هفت سال پس از فتح قسطنطنیه (استانبول کنونی) بدست سپاهیان عثمانی، در سال 1460 شهر میسترا (در نزدیکی شهر اسپارت در یونان) نیز به تصرف عثمانی ها در آمد. از آن پس تا 350 سال بعد دیگر دولتی و کشوری بنام یونان وجود نداشت. در این 350 سال، بویژه روستائیان، یعنی اکثریت مردم یونان بودند که بار مالیات، عوارض و بیگاری (کار بی دستمزد) را بر دوش کشیدند. بهمین دلیل شورش های مکرر علیه عثمانی ها بر پا می شد. عاملان شورش علیه اشغالگران ترک چریک ها (Klephten)بودند که دست به مقاومت های سخت می زدند. این نبردهای مکرر همراه با دو دوعامل دیگر یعنی زبان و مذهب سبب شدند تا مردم یونان بتوانند برغم 350 سال تسلط بیگانه بر یونان هویت ملی خود را حفظ کنند. در نیمه دوم قرن هیجدهم بورژوازی یونانی بسرعت رشد کرد. یکی از دلائل آن پایان یافتن جنگ ترکیه- روسیه بود که سبب رشد نیرومند بازرگانی روسیه در دریای سیاه و مدیترانه شود. کشتیرانها و بازرگانان یونانی از …

فراخوان اقتصاددانان جهان در رابطه با یونان

  ما امضاءکنندگان، حکومت های اروپا، کمیسیون اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول را فرا می خوانیم، به تصمیم مردم یونان مبنی بر انتخاب مسیری نو احترام بگذارند و با حسن نیت در مذاکرات با حکومت جدید یونان جهت حل معضل بدهی های این کشور، شرکت کنند. حکومت یونان به حق بر راهکارهای جدید اصرار می ورزد، چرا که برنامه های تا کنون شکست خورده اند. این برنامه ها منجر به بهبود اقتصادی و ثبات مالی نشدند. آنها جامعه یونان را تحت فشار قرار داده و نهاد های آنرا تضعیف کردند. این نحوه عمل نا مناسب است و دارای هیچ پیشرفتی نبوده که ارزش حفظ کردن داشته باشد. ما عاجلانه از شرکای یونان تقاضا داریم، این واقعیت را بپذیرند. چرا که بدون آن این حکومت جدید هرگز انتخاب نمی شد. یونان به کمک انساندوستانه فوری نیاز دارد، حداقل دستمزد بالاتر، اشتغال بیشتر، سرمایه گذاری و اقدامات لازم جهت تجدید فراوری و بهبود خدمات اساسی مانند آموزش و پرورش و بهداشت. این کشور به یک نظام مالیاتی کاراتر و پیشرفته تر نیاز دارد، …

نقش منفی سیریزا در جنبش سندیکایی یونان

Foto AFP Spiegel Online «جبهه پیکارگر همه کارگران» که جنیش سندیکایی طبقاتی یونان را نمایندگی، و هر روز با توجه به سابقه انترنالیستی غنی خود با نیروهای کارفرمایان و سرمایه مقابله می‌نماید، وظیفه دارد نیروهای سندیکایی را از تحولات سیاسی در یونان و نقش سیریزا در جنبش سندیکایی یونان مطلع سازد. چیزی که نقش هر سازمان سیاسی یا سندیکایی را به اثبات می‌رساند مواضع آن و عدم تناقض بین گفتار و کردار آن است. گرچه سیریزا به مثابه یک حزب سیاسی، در جهت کسب حمایت سرمایه بدون هیچ «گناه دولتی» معرفی می‌شود، اما مواضع عمیقاً ارتجاعی دارد.   منبع: مارکسیسم-لنینیسم امروز تارنگاشت عدالت با توجه به انتخابات آینده یونان در ٢۵ ژانویه ٢۰١۵ ما شاهد کارزاری هستیم که توسط رسانه‌ها و دیگر سازمان‌ها در حمایت از حزب سیریزا در یونان به راه افتاده است. این کارزار یک تاریخچه جعلی برای سیریزا به مثابه نمانیده چپ و کارگران یونان آفریده، که در مرز تخیل قرار دارد. در ادامه این کارزار، شبکه سندیکایی اروپایی- ت. یو. ان. ای- اخیراً از اعضای خود خواست قطع‌نامه‌هايی را در حمایت …

تزهایی درباره پودموس و «انقلاب دمکراتیک» در اسپانیا

martamartinez Actualizado: 01/10/2014 12:23 Imagen: @candelatiwt / Twitter برگرفته از سایت موسسه رزا لوکزامبورگ منتشر شده در نگرش دسامبر 2014 برگردان از آرش برومند   « زمانی مارکس نوشته بود «شبحی در اروپا در گشت و گذار است». اینک پس از دویست سال باز این «شبح» در بسیاری از کشورهای اروپایی به راه افتاده است. پس از پیروزی چپ های یونان، اینک نوبت پودموس در اسپانیا است. این «شبح» خواسته های میلیون ها انسانی است که دهه ها است زیر چرخ سیستم نظامی گرانه و بربرمنشانه نولیبرالی در سراسر جهان له شده و هستی خود را از دست داده اند. این «شبح» آمده است تا خواب از چشمان رژیم های نولیبرال برباید. بشریت دیگر نمی خواهد شاهد توهین نظام های نولیبرال به هوش خود باشد که جنایت و بربریت را به نام «اصلاحات» و «بهینه کردن اقتصادی» می فروشند. بشریت برای نجات کره زمین و آینده خود بپا خاسته است. و این خیزشی است مبارک! »   توضیح مترجم زمانی مارکس نوشته بود «شبحی در اروپا در گشت و گذار است». اینک پس از دویست …

سیریزا سوسیال‌دموکراتیزه شد

گفت‌گو با کارل هاینس روت ترجمه کاووس بهزادی منتشر شده در نقد اقتصاد سياسي کارل هاینس روت از مبارزان جنبش دانشجویی مه 68 و از اعضای گرداننده‌ی دانشجویان سوسیالیست در آلمان بود. او بعدها به سبب همکاری با جنبش مسلحانه‌ی آلمان دستگیر و مدتی در زندان بود. سپس از طریق پزشکی در کارخانه های آلمان فعال شد و بعدها بیش‌تر به جنبش بین‌المللی علاقه‌مند شد و در ایتالیا و اسپانیا فعالیت کرد و به‌ویژه با سنت‌های آنارشیستی، چپ و چپ کارگری ایتالیایی ارتباط داشت. او، پزشک، تاریخ‌دان و از همه مهم‌تر کنشگر اجتماعی است. وی همچنین همکاری نزدیکی با چپ های یونانی داشته و دارد و هم اکنون از گردانندگان اصلی نشریه تاریخ اجتماعی آلمان است. در گفت‌وگوی حاضر که قبل از پیروزی سیریزا در انتخابات اخیر یونان انجام شده او دیدگاه‌هایش را درباره‌ی وضعیت کنونی یونان و امکانات پیش روی سیریزا می‌شکافد. قبل از انتخابات در یونان شبحی در اروپا در حال گشت‌وگذار است ـ شبح حزب چپ یونان، سیریزا ـ آلمان به‌رغم تمام تکذیب‌ها، یونان را به سیاست اخراج (خروج از واحد پولی …

اتحاد بدهکاران اروپا علیه آلمان

Foto afp spiegel online اشپیگل آنلاین- گزینش و ترجمه رضا نافعی منتشر شده در آينده ما «مسئله آلمان » دوباره مطرح شده است: پژوهشگر انگلیسی هانس کوندنانی آلمان صدراعظم مرکل را با امپراتوری قیصر آلمان و صدرات بیسمارک مقایسه می کند. او در این مصاحبه توضیح می دهد که چرا؟ اشپیگل – آقای کوندنانی شما کتابی در باره آلمان و نقش آن در بحران یورو نوشته اید و از سال 1871 آغاز می کنید. چرا؟ کوندنانی- چند سالی است که در عرصه سیاست دوباره از «مسئله آلمان» و «تسلط آلمان » بر اروپا صحبت می شود. این مقولات بیانگر آن هستند که عناصری از تاریخ آلمان تکرار می شوند. نویسندگانی چون گئورگ سورو و مارتین ولف حتی سخن از » امپراتوری آلمان» می گویند. تظاهرات سالهای اخیر در آتن نشان می دهند که این فقط یک بحث آکادمیک نیست. اشپیگل – تظاهر کنندگان یونانی پلاکاتی در دست می گیرند که بر آن تصویر مرکل با سبیل هیتلری نقش شده است، این که انتقاد جدی تلقی نمی شود، این یک پرووکاسیون ارزان است. کوندنانی- البته. ولی …

از یونان شروع کنیم ـ اروپا را تغییر دهیم

تارنگاشت عدالت     www. kommunisten.de یونان انتخاب کرد. ائتلاف رادیکال‌های چپ  در حزب سیریسا برنده انتخابات شد. ما به سیریسا تبریک می‌گوئیم و همراه رفقای یونانی خود از این پیروزی خوشحالیم. چپ‌های جهان با دقت انتخابات یونان را دنبال کردند. برای اولین بار در یک کشور عضو اتحادیه اروپا حزبی انتخاب شد که خواستار اجرای سیاست بدیل سرمایه‌داری نئولیبرال است. این امر صحنه سیاسی اروپا را تغییر خواهد داد. سیریسا در مقابل سیاست خانمان برانداز  اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن در نهادهای مختلف این اتحادیه چه در رابطه با مسائل اقتصادریاضتی ، مسائل مهاجرین و یا TTIPمقاومت خواهد کرد . نتایج انتخابات در یونان برای دولت آلمان ضربه سنگین دیگری بود زیرا باوجود مقاومت این کشور رئیس بانک مرکزی اتحادیه اروپا، ماریو دراگی موافقت خود را برای گشودن سیل پول به یونان اعلام کرده. اکنون برای چپ‌های یونان و اروپا بخش جدیدی آغاز شده است. نقش‌ها از نو تعیین خواهد شد. روز یک‌شنبه گذشته نیروهای چپ، جنبش‌های اجتماعی و سندیکاهای تمام اروپا پیروز شدند. اکنون سیریسا و جنبش های اجتماعی تحت شرایط نوینی …

دوستان راستین و دوستان دروغین سیریزا

Photo : Citizenside/Nicolas Koutsokostas/AFP تارنگاشت عدالت   منبع: اومانیته   ٢۹ ژانویه ٢۰١۵   دوستان دروغین سیریزا حزب س،سیالیست فرانسه سعی دارد برنامه الکسیس تسیپراس را بسود فرانسوا اولاند و تقویت او مصادره کند. از ٢۵ ژانویه، تغییر سمت عظیمی، بویژه در حزب سوسیالیست فرانسه مشاهده می‌شود. آن‌ها عجولانه آهنگ و رقصی را به راه انداختند تا برونو لی روکس، رهبر سوسیالیست‌ها در مجلس ملی بتواند در ٢۶ ژانویه بگوید که بین آن‌ها «نکات مشترک زیاد است.» لی روکس حتا تا جایی رفت که گفت «پیشنهادات آقای تسیپراس مدت‌ها پیش توسط چپ تحقق یافته است.» چپ شما از خود می‌پرسد، با این اشتراک افکار، چرا زمانی که همین تسیپراس در مه ٢۰١٢ به فرانسه آمد، سوسیالیست‌های فرانسه از ملاقات با او امتناع کردند. همینطور، فرانسو اولاند، زمانی که به ریاست جمهوری فرانسه انتخاب شد هرگز به نامه تسیپراس-که اکنون نخست وزیر یونان است- پاسخ نداد. همین چند هفته پیش از انتخابات در یونان، پیر مسکویچی سوسیالیست، کمیسر کنونی اتحادیۀ اروپایی برای امور خارجی، بروشنی از تیم بازنده انتخابات یونان به رهبری آنتونیس سامارا محافظه‌کار حمایت کرد …

جرثقیل یونان دولت آلمان را از جا می کند؟

Foto: EPA/YANNIS KOLESIDIS جرثقیل یونان دولت آلمان را از جا می کند؟ یونگه ولت – گزینش و ترجمه رضا نافعی منتشر شده در آينده ما بروکسل حتی یک هفته پس از انتخابات یونان از شوک در نیامده است. در برابر ایستادگی دولت جدید یونان بخشی از سران نئولیبرال اتحادیه اروپا وحشت زده اند و بخشی دیگر مستاصل. گونتر اوتینگر کمیسر اتحادیه اروپا در دو روز گذشته کف بردهان و خشمگین از آلکسیس تسیپراس نخست وزیر جدید یونان او را «وقیح و بی شرم» خواند – چرا؟ چون او، برخلاف سیاستمداران گذشته یونان، قول هائی را که قبل از انتخابات داده بعد از انتخابات هم جدی گرفته است. اوتینگر در دنبال سخنان خود گفت: «بی حرمتی به موسسات اتحادیه اروپا تا کنون در تاریخ بی سابقه بوده است». مارتین شولتس، رئیس پارلمان اروپا، به نخست وزیر یونان هشدار داد که بیش از این به دولت آلمان حمله نکند. او به روزنامه آلمانی «ولت آم زنتاگ» گفت: صلاح تسیپراس در آنست که به حملات خود به صدراعظم مرکل پایان دهد». دلیل دیگر خشم بر آتن اینست که …

سَمّ مرکل برای اروپا

اگر حمل به چپ روی نشود: سَمّ مرکل برای اروپا اشپیگل انلاین: اَوگ اشتاین برگردان: ظفردخت خواجه پور همه چیز برمحور ترس از وضعیت جدید آتن می گردد. ولی یونان مسئله نیست؛ این آلمان است که مسئله است. چون برنامه ریاضت اقتصادی دیکته شده خانم نخست وزیر، یونان را به بحرا ن سوق داد. حالا باید یک چپ، سرمایه داری را نجات دهد. بازی آغاز شده است. بازیکنان الکسیس سیپراس و آنجلا مرکل نامیده میشوند. یک چپ تریبون خلق و یک خانم بی خاصیت. برروی میز 320 میلیارد بدهی های یونان قراردارد؛ بر روی میز بیکاری 50 درصدی جوانان یونان و نرخ خودکشی یونانی ها قرار دارد که مدام از شروع بحران بالاتر رفته است. وبر روی میز این اعتقاد سخت ومحکم آلمانی قرار دارد که: بدهی زائیده بدهی ها ست و این که بخششی در کار نیست. ولی قطعا این به یونان ربطی ندارد که آینده یورو و آینده اروپا مثل بازی پوکر شده است. یونانی ها اشتباه کرده اند ولی اشتباه اروپائی ها و از همه بیشتر آلمانیها بدتر است. این چه نظریه …

انتخابات یونان: نه تغییر تاریخی نه تغییر رادیکال

  منبع: گاردین، نشریه حزب کمونیست استرالیا   ٢۸ ژانویه ٢۰١۵   نویسنده: استیو ماورانتونیس تارنگاشت عدالت نتایج انتخابات روز یک‌شنبه ٢۵ ژانویه در یونان، که «سیریزا» را به جایگاه اولین حزب برد- حزبی که بدون تردید با حمایت احزاب کوچک سوسیال دموکرات یک دولت تشکیل خواهد داد- برای اکثریت مردم جای تعجب نداشت. بالعکس، نتایج کمابیش قابل انتظار بود. شمارش نهایی آراء به «سیریزا»  ۳۶٬١ درصد کل آراء و ١۴۹ نماینده پارلمان می‌هد که برای تشکیل دولت دو نماینده کم دارد، حزب کمونیست یونان ۵٬۶ درصد و ١۵ نماینده، «پوتامی» (رودخانه) ۶ درصد و ١۶ نماینده، «طلوع طلائی» (نئونازی) ۶ درصد و ١۷ نماینده، «آنل» (یونانی‌های مستقل) ۴٬۷ درصد و ١۳ نماینده و «پاسوک» ۴٬۷ درصد و ١۳ نماینده بدست آوردند. لازم به توجه است که جدا از «سیریزا»، تنها حزبی که آراء خود را در مقایسه با انتخابات گذشته افزایش داد، حزب کمونیست یونان بود.  مطمئناً «سیریزا» با حمایت احزاب کوچک سوسیال دموکرات و احتمالاً احزاب راست‌گرا دولت تشکیل خواهد داد. اما تغییر دولت در یونان آنطور که برخی از رسانه‌های محلی و …

دولت چپ یونان در آغاز راهی دشوار

  نشریه ایتنرنتی هینترگروند گزینش و ترجمه رضافعی منتشر شده در آينده ما در یونان » اتحاد چپ های رادیکال» در انتخابات برنده شد. این پیروزی پیامی است گویا برای «درشکه سه اسبه» اتحادیه اروپا (کمیسیون اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول). پیام این است: خط مشی صرفه جوئی، که یونان را ویران ساخت باید مورد تجدید نظر قرار گیردر پایان کار تعداد آراء «اتحاد چپ های رادیکال «، سیریزا، تقریبا ده درصد (36،34 در صد) بیش از حزب محافظه کار «نِآ دموکراتیا » (27،81 در صد) بود. حزب نئونازیها، «کریسی آوگی» بعنوان سومین حزب به ( 6،28 درصد) حزب هواداران اروپا «تو پوتامی» به (6،05 درصد) حزب سوسیال دموکرات «پاسوک» ( به4،68 درصد) و حزب کمونیست یونان » کاکا ئه» به (5،47 درصد) از آراء دست یافتند.صرفنظر از آنچه پس از انتخابات روی دهد یک نکته مسلم است و آن اینست که: اکثریت زنان و مردان یونانی مخالف دستور بروکسل و برلین مبنی بر تداوم صرفه جوئی هستند. سیاست اقتصاد ریاضتی که طی دهسال گذشته زیر نظر «درشکه سه چرخه» (کمیسیون …

گردش به چپ یونان؛ پاسخی به سیاستهای ریاضت اقتصادی

در انتخابات ریاست جمهوری یونان، حزب چپگرای سیریزا با اکثریت ۳۶ درصدی آرا به پیروزی رسید. این حزب در مخالفت با برنامه‌های ریاضت اقتصادی توصیه شده توسط اتحادیه اروپا و صندوق بین اللمللی پول توانست بر رقیب راستگرای خود یعنی حزب «دموکراسی نوین» به پیروزی برسد و از مهم‌ترین برنامه‌هایش مقابله با سیاست مذکور است. تأمین ۲۴/ «ژوزف استیگلیتز» اقتصاددان سر‌شناس و یکی از برندگان جایزه نوبل اقتصاد در گفتگو با CNBC در مورد وضعیت اقتصادی یونان جمله ای را گفت که می‌توان آن را شاه بیت دلیل حمایت مردمی برای روی کار آمدن حزب چپگرای سیریزا در یونان دانست. استیگلیتز گفت اتحادیه اروپا دارویی را برای اقتصاد یونان تجویز کرد که در اساس سمّی کشنده بود و اقتصاد یونان را از پا درآورد!. به گزارش «تأمین ۲۴» (tamin24.ir)، همه اتفاقاتی که منجر به فروپاشیدگی اقتصاد یونان شد ناشی از بحران اقتصادی بزرگ سال ۲۰۰۸ بود. این بحران در اتحادیه اروپا به سرعت به بحران تمام عیار کسری بودجه دولت‌ها و امتناع بازارهای مالی از تامین این کسری بودجه تبدیل شد. در ایرلند و بعد‌تر …

یونانی ها به امید نجات دست به دامن «سیریزا» می شوند!

  Foto: Yannis Behrakis/Reuters انتخابات امروز برگزار می شود یونانی ها به امید نجات دست به دامن «سیریزا» می شوند! یونگه ولت – گزینش و ترجمه رضا نافعی منتشر شده در آينده ما یونان یک روز پیش از انتخابات. فقر و شکاف اجتماعی مهر خود را بر جبین جامعه کوبیده است. «سیریزا» رهبر چپ یونان که بخت اول در انتخابات امروز (یکشنبه) در یونان است، قول داده در صورت پیروزی در انتخابات تغییراتی اساسی را در یونان ایجاد کند. اما حزب کمونیست این کشور معتقد است دیکتاتوری سه جانبه کمیسیون اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول ادامه خواهد یافت. پس از 6 سال ریاضت اقتصادی، امروز یونان از لحاظ اقتصادی و اجتماعی بر لبه پرتگاه سقوط ایستاده است. گروه کنترل یونان موسوم به » تروئیکا» که عبارتند از نمایندگان کمسیون اتحادیه اروپا، نمایندگان بانک مرکزی اروپا و نمایندگان صندوق بین المللی پول، از شش سال پیش، از زمان آغاز باصطلاح بحران مالی، در عمل در باره بودجه یونان تصمیم گرفته اند، یعنی در مورد تقریبا تمام بخش های مهم سیاست اقتصادی، …

مصاحبه با گیورگوس مارینوس

منبع: عصر ما ٩ ژانویه ٢٠١۵ تارنگاشت عدالت   مصاحبه با گیورگوس مارینوس، عضو دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست یونان پرسش: تحولات در یونان سبب شد که روز ۲۵ ژانویه انتخابات مجلس انجام گیرد. آیا حزب کمونیست یونان خواهد توانست بر قطب‌بندی محرز بر سر «موافق» و یا «مخالف» اتحادیه اروپايی فايق آید؟ پاسخ: قطب‌بندی به این صورت نخواهد بود، زیرا هر دو جناح که برای تشکیل دولت آینده مبارزه می‌کنند (نه‌آ دمکراتیا ND و سیریسا) هر دو موافق اتحادیه اروپايی هستند. ريیس حزب سیریسا، «آلکسیس سیرپاس» با قاطعیت اعلام کرد: «ما وابسته به غرب، به اتحادیه اروپايی و ناتو هستیم و در آن جای خللی نیست.» در نتیجه دو قطبی شدن جامعه نتیجه ترس از فاجعه‌ای خواهد بود که حزب «دمکراسی نو» به آن دامن می‌زند که گویا اگر سیاست ضدخلقی کنونی به کنار گذاشته شود و همین‌طور سوءاستفاده از خشم خلق توسط «سیریسا»، که رؤیای مدیریت سیستم سرمایه‌داری را در بین مردم پدید می‌آورد. و در اینجا باید گفت که سیریسا هیچ نوع کمکی به رشد مبارزات کارگری نمی‌کند. با مبارزه‌ای چشم‌گیر …

بدهی‌های یونان اکنون از هرزمان دیگری بیشتر است

Photo Die Linke دنیای جوان تارنگاشت عدالت   ٨ژانویه ٢٠١۵ گفتگوئی با سارا واگن‌کنشت نایب‌رئیس فراکسیون حزب چپ در مجلس آلمان پرسش: چند روزی است که شایعه خروج احتمالی یونان از اتحادیه اروپا پخش شده. حتا گفته می‌شود که برلین با این فکر موافق است. آیا این شایعات را باید جدی گرفت و یا آن‌ها را در چارچوب بلوف سیاسی درک کرد؟ پاسخ: این رویکرد، دخالت مستقیم و هدفمند در مبارزات انتخاباتی یونان است. می‌خواهند مردم را به هراس افکنند به این شکل که تلقین می‌کنند: اگر سیریسا را انتخاب کنید، کشور به اغتشاش و آشوب کشیده خواهد شد و در آن صورت از اتحادیه اروپا اخراج خواهید شد…. پرسش: ولی اتحادیه اروپا اشاره کرده که اجازه خروج از سیستم ارزی یورو را نخواهد داد… پاسخ: تحت شرایط مشخصی، یعنی اگر آلمان و ترویکا روی ادامه صرفه‌جوئی‌های خانمان برانداز  و شرایط کامل پرداخت بدهی‌ها پافشاری کند، می‌تواند واقعاً برای یونان بهتر باشد که واحد پولی قدیم خود، دراخمن را مجدداً انتخاب کند. ولی خروج کنترل نشده از اتحادیه اروپا فوراً بساط سوداگری را رایج خواهد کرد، …

قدرت گیری فاشيست ها در یونان

قدرت گیری راست افراطی در یونان محمود فاضلی برخلاف پیشینه رشد پدیده راست افراطی یا تندرو(نئونازي ها يا فاشيستها – مجله هفته) در اروپا در 1945میلادی حضور این پدیده عمر چندانی در یونان ندارد. جنبش نئونازی «طلوع طلایی» که در سه دهه اخیر صرفا در چارچوب یک نام و گروه کوچک و عمدتا در پایتخت فعالیت داشت، در سال ٢0١٢، هنگام رأی گیری انتخابات پارلمانی و در میان ناباوری ۷‌ درصد آرای عمومی را به خود اختصاص داد. گروهی که چهارصد و بیست و شش هزار رأی دهنده را به سوی خود کشاند و با اولین حضورش در انتخابات سراسری، 18کرسی پارلمانی را به خود اختصاص داد. هرچند بسیاری تصور می‌کردند جریان راست افراطی سرانجام از حزب لائوس (مردم) خود را به این کشور تحمیل خواهد کرد اما به دلیل شرکت حزب لائوس در دولت ائتلافی سال 2012، محبوبیت این حزب کاهش یافت و جریان جدید و البته بسیار افراطی‌تر در کشور شکل گرفت.از درون همین گروه‌های راست یونان، گروه راست جدیدی به عنوان یک گروه افراطی که خشونت را چاشنی فعالیت‌های اجتماعی خود می‌کرد، …

اصلاح یا انقلاب: گفتگوی مجله‌ی یونانی هات داک با آلن وودز

اصلاح یا انقلاب: گفتگوی مجله‌ی یونانی هات داک با آلن وودز  برگردان مهرداد امامی منتشر شده در انسان شناسي و فرهنگ مقدمه‌ی مجله‌ی هات داک (HOT DOC): «اصلاح یا انقلاب؟» به زعم آلن وودز، مدت‌‌ها پیش این معمّا پاسخ خود را یافته است. این مسئله که روزا لوکزامبورگ یک‌صد سال پیش مطرحش کرد و چپ اکنون به خود اجازه می‌دهد که دوباره آن را به میان آورد، تا چه حد مرتبط با امروز است؟ وودز به همراه تد گرنت، یکی از نظریه‌پردازان اصلی مارکسیسم در طول دهه‌ی 1970 و 80 در بریتانیا بود. وی عضوی از حزب کارگر و شاخه‌ی «گرایش مبارز» (در زمانی که حزب کارگر هنوز به طور کامل از چپ نگسسته بود) تا 1983 بود، یعنی هنگامی که حزب کارگر تصمیم به اخراج «گرایش رادیکال افراطی» از حزب گرفت. وودز اکنون دبیرکل گرایش انترناسیونال مارکسیستی و تحلیل‌گر مسائل سیاسی در وب‌سایت «در دفاع از مارکسیسم» است. او مدافع «انقلاب بولیواری» است و دوست نزدیک هوگو چاوز بود که آشکارا اعلام می‌کرد کتاب‌های وودز را خوانده است. آلن وودز به عنوان مهمان گرایش کمونیستی …

یانیس ریتسوس، ترانه های میهن تلخ

یانیس ریتسوس، ترانه های میهن تلخ محمد امین محمدپور    یانیس ریتسوس ( متولد ۱۹۰۹، درگذشت ۱۹۹۰ )در شهر مونمواسیا در سواحل شرقي يونان به دنیا آمد. در کودکی با نقاشی، پیانو و شعر آشنا شد. زندگی خانوادگی او را به فقر آلود، سوگ و مرگ نیز به همراه داشت. دوازده ساله بود که بیماری سل برادر بزرگتر و مادرش را از پای درآورد. بیماری و مرگ همسر، کار پدر را به جنون کشاند و دارایي هاي خانوادگیش از دست رفت. یکی از دو خواهرش چندی بعد دچار سرنوشت پدر شد. ریتسوس پس از پایان تحصیلات متوسطه عازم آتن شد و به شغل های جزیی پرداخت و خود نیز از بیماری سل در امان نماند. به خانه پدری بازگشت و از سال 1927 تا 1931 در آسايشگاهي بستري شد. پس از بهبودی به آتن مراجعت کرد و به عضویت حزب کمونیست یونان درآمد. مجموعه اشعار » تراكتور » را با الهام از ولاديمير ماياكوفسكي در سال 1934 در همان چاپخانه‌ای که در آن کار می‌کرد، به چاپ رساند و در سال 1935 مجموعه » مقبره ها …

«برنامه نجات یونان» یا نجات بانک ها و ثروتمندان؟

«برنامه نجات یونان» یا نجات بانک ها و ثروتمندان؟ پژوهش : م . ت . برومند    منتشر شده در تارنماي نگرش آتاک Attak  (انجمن مالیات بندی معامله های مالی برای کمک به شهروندان) که در ژوئن 1998 به وجود آمد، به عنوان یک جنبش عظیم بین المللی برای مبارزه با سوداگران مالی جهانی دستاوردهای بسیار مهمی داشته است. این انجمن در لوای یک جنبش فراگیر اجتماعی به منظور برقراری شرایط زندگی انسانی در سیاره گرفتار و پرتلاطم ما، توده های مردم و نهادهای گوناگون مدنی را پیرامون هدف های دموکراتیک خود گرد آورده است و اکنون وزنه بسیار با اهمیتی در جنبش جهانی صلح و امنیت محیط زیست و اجتماعی به شمار می رود. آتاک در مقابله با جهانی سازی نو لیبرالی اندیشه خلاق نوع دیگری از جهانی سازی (آلترموندیالیسم) را پیش کشیده که راه حل ممکن برای برون رفت از ورطه سقوط و بربریت سیستم موجود سرمایه داری است. نه تنها توده های مردم و کنشگران اجتماعی از هر سنخ و گروه بلکه زبده دانشمندان در رشته های زیست بومی، جامعه شناسی، روان شناسی، اقتصاد و …