All posts tagged: واکسن، کوبا، کرونا

ایمنی‌زایی واکسن کوبائی تولید ایران در برابر جهش‌های شایع کرونا

[ مدیر پروژه کارآزمایی بالینی فاز سوم واکسن کرونای «کنژوگه» محصول مشترک انستیتو فینلای کوبا و انستیتو پاستور ایران گفت: نتایج مطالعات در کشور کوبا نشان می‌دهد این واکسن در برابر جهش‌های شایع کرونای فعلی، ایمنی زایی دارد. «احسان مصطفوی» روز شنبه اظهار داشت: همچنین این پتانسیل در واکسن وجود دارد که اگر جهش‌های تاثیرگذاری شناخته شود که در ایمنی‌زایی واکسن تاثیر داشته باشد، بتوان در زمانی نسبتا کوتاه تغییراتی در آن ایجاد کرد تا در برابر جهش‌های جدید هم پاسخگو باشد. وی ادامه داد: خوشبختانه مطالعاتی که در مورد سایر واکسن ها هم انجام شده، نشان می دهد در اکثر موارد جهش های ویروس، تاثیر جدی در اثربخشی واکسن نداشته است. مصطفوی گفت: در کارآزمایی بالینی فاز ۳، علاوه بر بررسی اثربخشی بر میزان کاهش ابتلا به فرم های علامت دار و شدید بیماری، بررسی ایمنی سلولی و هومورال هم انجام می شود.  وی اظهار امیدواری کرد که همانند فازهای اول و دوم تست انسانی، اثربخشی و کم خطر بودن واکسن در مرحله سوم هم به اثبات برسد و بعد از تایید، واکسیناسیون عمومی با این محصول در کشور شروع شود. تزریق دوم مرحله …