پرش به محتوا

برچسب: نقد اقتصاد سياسي

رویکرد رادیکال به بحران جوّی

کریستین پارنتی ترجمه منصور احسان منتشر شده در نقد اقتصاد سیاسی گرایش‌های مختلف در تفکر سبزها معتقد است که نظام سرمایه‌داری قادر به حفظ رابطه‌ای پایدار با طبیعت غیرانسانی نیست چراکه […]

دوستان راستین و دوستان دروغین سیریزا

Photo : Citizenside/Nicolas Koutsokostas/AFP تارنگاشت عدالت   منبع: اومانیته   ٢۹ ژانویه ٢۰١۵   دوستان دروغین سیریزا حزب س،سیالیست فرانسه سعی دارد برنامه الکسیس تسیپراس را بسود فرانسوا اولاند و تقویت […]

مشکل آقای توماس پیکتی‌

احمد سیف .استاد دانشگاه استافوردشر انتشار کتاب حجیم توماس پیکتی، «سرمایه در قرن بیست‌ویکم»، یکی ازاتفاقات نادر یک سال گذشته بود. برخلاف انتظار و بدون هیچ‌گونه سابقه‌ای، این کتاب برای […]