پرش به محتوا

برچسب: ناصر آقاجری

دشواری‌های پیش رو – ناصر آقاجری

سمت ‌وسوی سیر تحولات اجتماعی اکنون در ایران با خیزش عدالت‌خواهانه ی جوانان، دانش‌آموزان، دانشجویان و زحمت‌کشان شهر و روستا در ایران همراه است. متاسفانه، با این پراکندگی که در […]

در بستر زهره وحشی – ناصر آقاجری

رمان گونه ای از رفیق گرامی ناصر آقاجری که شامل سه بخش است ۱- مبارزات دهقانی با حاکم منطقه و فئودال ها ۲- مهاجرت برخی کشاورزان به مناطق کارگری خوزستان […]

ابرچالش های اقتصاد ایران کدامند؟

برجام دوم ابرچالش های اقتصاد ایران کدامند؟   آقای مسعود نیلی مشاور ارشد اقتصادی رییس جمهور، اقتصاد دان نولیبرالی و استاد دانشگاه درایران که با دوره ی 12 ریاست جمهوری […]