All posts tagged: ناصر آقاجری

ابرچالش های اقتصاد ایران کدامند؟

برجام دوم ابرچالش های اقتصاد ایران کدامند؟   آقای مسعود نیلی مشاور ارشد اقتصادی رییس جمهور، اقتصاد دان نولیبرالی و استاد دانشگاه درایران که با دوره ی 12 ریاست جمهوری پست های حساسی را در اختیار گرفته اند، در جلسه اخیر هییت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفته اند: «تغیر پارادیم اقتصاد سیاسی ایران ضروری است و بدون آن ابر چالش های اقتصادی ایران حل نخواهد شد.» ایشان به عنوان یکی از برجسته ترین اقتصاد دانان نولیبرالی ایران به عنوان مشاور ارشد در کنار ریاست جمهوری قرار گرفته اند تا روند پدیده های اقتصادی – اجتماعی ایران، به خط قرمز های بحران نرسند. ولی با کمال حیرت می بینیم ایشان که مبلغِ این ساختار اقتصادی بوده و هستند، ابراز نگرانی از روندی می کنند که ایشان و اقتصاد دانان دیگری هم چون جناب غنی نژاد و دادخواه و . . . سالهاست که در ارگان نولیبرالهای وطنی«نگاه نو» این مناسبات را تبلیغ می کرده اند و آن را تنها راه رهایی کشور از عقب ماندگی و عدم توسعه صنعتی قلمدار می نمودند. از سوی دیگر برای …

کارگران از نگاه دولت ، تلویزیون پست مدرنیستی جمهوری اسلامی و نمایندگان مجلس

تلویزیون خدمت گذار بدون چون وچرای سیاست های نو لیبرالیستی حاکمیتِ پس از جنگ، مستندی از کار و کارگران تهیه کرد و پخش نمود که سندی زنده است در افشای 28 سال مناسبات ضد کارگری و مردمی این حاکمیت دنباله روی دستورهای صندوق بین المللی پول یا همان سیاست گذاران امپریالیسم جهان خوار آمریکا و حواریون اروپایی ش. در این مستند آقای محجوب به عنوان نماینده ای از کمیسیون کار مجلس و همه ی مجلسیان وفا دار به تعدیل ساختاری و خصوصی سازی و مدیر ارشد کارگران دولتی (شوراهای اسلامی کار) که بله گویان اوامر دولت های وقت هستند، مورد پرسش قرار می گرفت. دوربین گزارشگربه میان کارگاه های کوچک می رفت و کارگران را در حال کار نشان می داد سپس از آنها می پرسید ماهیانه چه مقدار حقوق می گیرید و آنها مبلغی بین 250 و یا 300 هزار تومان در ماه را بدون مرخصی بدون بیمه بدون سنوات یدون حق اولاد و . . . را اعلام می نمودند. پرسش بعدی گزارش گر :شما حاضرید با این حقوق کار کنید و پاسخِ …

مجوز وزارت صنعت به شرکت های هرمی، برای کاربردی کردن اقتصاد مقاومتی!!!؟

ناصر آقاجری کار وارونه سازی واژه ها به جایی رسیده است که دولت مردانی که در رسانه های وطنی مرتب شعار اقتصاد مقاومتی می دهند و خود را مجری آن نشان می دهند، با صدور مجوز برای فعالیت اقتصادی شرکت های هرمی سرشت مناسباتی را که درعمل به آن باور دارند ولی زیرکانه در باره ی آن هیچ تبلیغاتی نمی کنند، تا هم چنان راه مناسبات اقتصادی امریکایی تعدیل ساختاری و خصوصی سازی در سایه ی بی خبری اجتماعی تداوم یابد و «برادران صندوق بین المللی پول» را راضی نگهدارند، با این امید که سال «اقتصاد مقاومتی» هم در حال پایان است و در این روزهای پایانی، شاید بتوان با ترفند عملیاتی «مهندسی» شده وآمارهایی نولیبرالیستی مردم را یک سال دیگر با امیدهای واهی و خالی از درون مایه، در آرزوی یک ناکجا آباد دیگر، سر گرم نمود. بدبختانه این آقایان تنها در کاربردی کردن چنین مواردی ید طولایی دارند. این دولت مردان کارگران ایران را با سپردن به دادگاه های جنایی برای حل اختلاف با پیمانکارانی که در این دوران سیاه تاریخی، کارگران را …

پدیده ترامپ فرآیند یک فرو پاشی

پدیده ترامپ فرآیند یک فرو پاشی کمک، کانون متحد کارگری انتخابات و دموکراسی سرمایه داری امپریالیستی با ویژگی ضد مردمی ش که در آن، تنها سرمایه داران و احزاب آنها می توانند در ساختار قدرت وارد شوند، با آرای مردم در آخرین انتخابات ریاست جمهوری آمریکا روند فروپاشی را کلید زده است. پس از پدیده وال استریت در آمریکا و سرکوب مردم توسط پلیس، پلیسی که طبق قوانین لیبرالی می باید مدافع آزادی های قانونی شهرمندی باشد، چهره ی بدون آرایش سرمایه داری را به نمایش گذاشتند، و نشان دادند در ساختار سرمایه داری، دموکراسی چه معنایی دارد. در این نوع» دموکراسی»هرگز نباید هیچ نیروی اجتماعی برعلیه ساختار سرمایه داری باشد، تنها می تواند در نظریه مخالف باشد وتا بی نهایت پندار گرایی منتقد، ولی اگر در عمل کرد اجتماعی کوچکترین حرکتی در جهت دگرگونی بنیادهای سرمایه داری بخواهد صورت بگیرد آن سوی چهره دموکراسی در فرم و شکل چماقی سرکوب گرهویدا می گردد که وحشیانه ترین اشکال دیکتاتوری و استثمار را کاربردی می کند. سرکوب و کشتار کمترین واکنش سر دمداران سرمایه داری جهانی …

باغی پُر بار و باری، تازه تر از تازه ی ارشاد

ناصر آقاجری کمک، کانون متحد کارگری   باغ ارشاد، در جهت سیاست های اقتصادی دولتهای پس از جنگ که دنباله رو بی چون و چرای سرمایه داری مالی جهانی است، هر روز محصولِ جدیدی به بازار اندیشه ایران عرضه می کند. یا در حقیقت می خواهد چنین رسالتی را به دوش بکشد ولی از آنجایی که دیگر از باندهای واخوردگانی چون ماهرویان و «هواداران مارکس جوان، هگلی» چون مترجم نوگرا، مدرن و مارکوزه گرای آثارمارکس، جناب مرتضوی و باز ماندگان خسرو شاکیِ ضد لنینسم، برای انحراف اندیشه های جوانانی که هر روز بیشتر با نگاهی دوستانه به چپ ایران می نگرند؛ کاری ساخته نیست و هر روز بیشتر بی اعتبار می شوند. دست به دامان یکی از سفیران نظام شاهنشاهی شده اند. و کارهای اورا تجدید چاپ کرده اند. کارهایی که ارزش تاریخی دارد ولی، با هدف یک جانبه ی جانبداری از لیبرالیسم وطنی و حذف و نه دیدن مبارزات مردم رنج کشیده ایران تدوین شده اند. آثار آقای فریدون آدمیت که در زمان اختناق پهلوی دوم گوشه هایی از تاریخ ایران را با کاری …

شرایط شغلی کارگران در پارس جنوبی – ناصر آقاجری

    ناصر آقاجری*   روزنامه آرمان آرمان: پس از آنکه کارگران در فازهای 17 و 18 پارس جنوبی نسبت به تاخیر در پرداخت حقوقشان گله‌هایی داشتند اما در حال حاضر کارگران عیدی و پاداش بهمن و اسفند ماه خود را طلب دارند که پیمانکاران قرار بوده آن را پرداخت کنند. در کنگان شرکت فارساحل اینک چندین ماه است که حقوق کارگران را پرداخت نکرده و حکم دادگاه که او را موظف به پرداخت می‌کند نادیده گرفته و دادگاه نیز جز صدور یک حکم اقدام دیگری در این زمینه انجام نداده است. برای مسئولان دولت جدید شاید این پرسش وجود داشته باشد که چرا پروژه‌هایی که می‌باید طی 2 سال یا کمی بیشتر به پایان برسد پس از گذشت 4 سال هنوز نیمه تمام است و تا پایان کار راه زیادی در پیش است و تا تولید و راه‌اندازی پالایشگاه همچنان به کار و مواد اولیه نیاز دارد. اما در این زمینه اشکال کار فقط به دولت پیشین برنمی‌گردد. علت تاخیر در اتمام پروژه؟ برای تولید سریع به چند عامل نیاز داریم: 1- مدیریت صنعتی- فنی، …