All posts tagged: نازنین و یامین

دفاع از رفرم یا رفرمیسم؟

دفاع از رفرم یا رفرمیسم؟ در حاشیهٔ «انقلاب در کشاکش فرصتها و رفرمیسمi» نازنین و یامین مقدمه رامین بهاری مقاله‌اش را با این جمله می‌آغازد که «…پرداختن موشکافانه به مسائل مبرم چپ امروز ایران و هم­چنین وارسی مفهوم سوسیالیزم عملی و بازخوانی آن، ضرورتی اجتناب ناپذیر است.«. در همدلی و همنظری با این جمله، به «وارسی موشکافانهٔ» نقطه نظر اصلیِ این مطلب می پردازیم. رفرم یا رفرمیسم؟ از عنوان مقاله («انقلاب در کشاکش فرصتها و رفرمیسم») تا استنتاج نویسنده («چپ مارکسی … بهتر است به تلاش‌ها و نظریه‌های طبقه و اقشار دیگر جامعه بمثابه «فرصت» نگاه و اندیشه کند، نه اینکه بخواهد هر پراتیک یا رفرمی را تماما نفی نماید… «) چنین برداشت می‌شود که نویسنده دقت لازم را برای تمایزدادن «رفرم» از «رفرمیسم» بخرج نداده است. «چپ مارکسی» نه تنها مخالف رفرم و فرصتهایی که در راستای پیشبردِ مبارزهٔ طبقاتی فراهم می‌کند، نیست بلکه رفرم را ابزاری برای نیل به هدف نهایی تعریف می‌کند. برعکس، همین چپ –که رامین برای نمونه از نازنین و یامین نام می‌برد- مخالف «رفرمیسم» است! در واقع رودرو قراردادن …

حمایت یا مجازاتِ کودکانِ فقرا!

حمایت یا مجازاتِ کودکانِ فقرا! نازنین و یامین تاکنون اکثر اعضای سازمان ملل متحد «پیمان نامه حقوق کودک»[1] را امضاء کرده و التزام خود را برای اجرای مفاد آن اعلام داشته‌اند. در سال ۱۹۹٤، جمهوری اسلامی ایران نیز با امضای این پیمان نامه[2] متعهد شد تا تسهیلات لازم برای رعایت حقوق کودکان (افراد زیر ۱۸ سال که ۳۰ درصد جمعیت را تشکیل می دهند[3]) فراهم آورد. اما نه تنها چنین نکرد بلکه سن ازدواج دختربچگان را تغییر نداد.[4] اما جمهوری اسلامی و دولتهای امضاکننده این پیمان نامه نه تنها امکانات لازم برای بهبود شرایط رشد و سلامت فردی-اجتماعی کودکان را تامین نکرده‌اند بلکه چنان وضعیت فاجعه‌باری را برای کودکان فراهم آورده‌اند که تکاندهنده و ناباورانه است. بنا به جدیدترین گزارش سازمان حفاظت از کودکان  «Save the Children»بیش از ۱.۲ میلیارد کودک در معرض فقر، خشونت و تبعیض قراردارند[5] ؛ در هر دقیقه یک کودک زیر ۵ سال با تهدید مرگ از گرسنگی روبرو می‌شود و از هر پنج کودکِ پنح ساله یکی دچار سوء تغذیه است.[6] البته سهم کودکانِ کشورهای فقیر، جنگ‌زده (مثل یمن) و …

«نقدی بر بنیان‌های نظری-سیاسی آنارکو کلکتیویسم»

«خاورمیانه و گرایشات آنارشیستی»   «نقدی بر بنیان‌های نظری-سیاسی آنارکو کلکتیویسم» سیستم کاپیتالیستی – میخائیل باکونین خلاصه کتاب باکونین تحت نام «استاتیسم و آنارشی» کارل مارکس درباره اتوریته – فردریک انگلس کند و کاو شماره ۶ ترجمه: نازنین و یامین

از کمونیسم تا کمونالیسم

نوشتار حاضر در گذاری نظری- تاریخی به چگونگی پاگیریِ ایده کمونالیسم می پردازد؛ ایده ای که از جانب بعضی چپ ها ٬ آنارشیست ها و کمونیست هایِ سابق ٬ به عنوان یک راهکارِ سیاسیِ متکامل و مدرن تبلیغ می شود. نازنین و یامین دریافت مطلب از اینجا