پرش به محتوا

برچسب: نئوليبراليسم

لطفا حرفتان را پس بگیرید!

فعالان صنفی دانشگاه تهران لطفا حرفتان را پس بگیرید! تحریریه رود به نقل از نشریه دانشجویی رود. شماره 8. بهمن 1394 توضیح: برای ما روشن و مسجل است که این […]

پلان ب

چپ‌های اروپا مشترکاً در پاریس یک پلاتفرم مشترک معرفی کردند و تک تک خواسته‌های خود برای یک «طرح B» را اعلام داشتند. …« کودکان و جوانان بزرگترین بازندگان بحران اقتصادی […]