پرش به محتوا

برچسب: نئوليبراليسم

لطفا حرفتان را پس بگیرید!

فعالان صنفی دانشگاه تهران لطفا حرفتان را پس بگیرید! تحریریه رود به نقل از نشریه دانشجویی رود. شماره 8. بهمن 1394 توضیح: برای ما روشن و مسجل است که این […]

پلان ب

چپ‌های اروپا مشترکاً در پاریس یک پلاتفرم مشترک معرفی کردند و تک تک خواسته‌های خود برای یک «طرح B» را اعلام داشتند. …« کودکان و جوانان بزرگترین بازندگان بحران اقتصادی […]

هزینه‌های آزاد سازی بازار 

ازمنظری که من به دنیا می‌نگرم. من باسیاست تجارتی واحد برای همه کشور‌ها موافق و همراه نیستم. به گمان من باید برای شرایط مشخص هر اقتصاد سیاست‌پردازی مشخص کرد و […]

همبستگی با یونان یعنی چه؟

    علی روکرت (سردبیر روزنامه لوکزامبورگی لتزه بورگر فولکل)   دنیای جوان تارنگاشت عدالت ١۶ فوریه ٢٠١۵   آنتی‌کمونیسم امروز در بین برخی از محافل چپ جزو فرایض مستحبه […]