پرش به محتوا

برچسب: م.مسعود

اپوزیسیون در انبر خودبرگزیدگان – م.مسعود

  اپوزیسیون در انبر خودبرگزیدگان                                               به تعبیر طنز آمیز یکی از اندیشمندان ایران (آقای نیکفر) ،اکنون دیگر، هر فرد «عصبانی » از رژیم ،خود را در قامت اپوزیسیون جمهوری […]