All posts tagged: میدان

ده ها هزار مصری جهت برگزاری دومین “روز خشم ” در میدان تحریر تجمع کردند

برگردان:بابک پاکزاد « این مطلب را همان سال ۲۰۱۱ ترجمه کردم ولی برای اولین بار است که منتشر می شود. بازبینی مواضع سکولارها، اخوان و ارتش و این که کدام مولفه ها در سال ۲۰۱۳ ثابت مانده و چه چرخش هایی در مواضع صورت گرفته، جالب است » ده ها هزار نفر در میدان تحریر قاهره در اعتراض به کنترل و اداره مرحله پس از انقلاب از سوی نظامیان دست به گردهم آیی زدند. طی فراخوانی که اختلافات و گروهبندی های سیاسی را آشکار ساخت،فعالان مصری تظاهرات ها یی را روز جمعه، در سطح ملی تدارک دیدند که هدف آن اعتراض به اداره و کنترل مرحله پس از انقلاب از سوی شورای نظامی است . معترضین به سوی میدان تحریر قاهره- سمبل اعتراضاتی که منجر به سقوط حسنی مبارک در یازده فوریه شد- روان شدند و در تظاهراتی که طبق برنامه،بعد از نمازهای جمعه هفتگی برگزار شد شرکت کردند. گروه های جوانی که در به پا کردن شورش کمک شایانی کرده بودند .این جمعه را “دومین روز خشم” لقب دادند. ائتلاف جوانان انقلابی که چندین …