پرش به محتوا

برچسب: مسعود دلیجانی

نخبه های حقیر – مسعود دلیجانی

نخبه های حقیر از قِبَل کودکان کار سیمای مردمی را از دلسوزی های بی مایه آکنده می کنند. دلسوزی هایی بیهوده که با ریزش چند قطره اشک از گوشهٔ چشم […]

در بنِ بالندگی – مسعود دلیجانی

در زیر سایه سار اندیشه ای گام می زنیم که از درون وسعت گستردهٔ خنده غمی را می نمایاند ـ جانفرسا! تا آن را از چهره ها بزداید، چونان زندگی […]