تریبون آزاد

موج اندیشه – مسعود دلیجانی

موج اندیشه نگفتم:“دیدگان با موج اندیشه فروزان کنو آنگاه سرخی گرم لب ات راسوی چشمانم شتابان کن” نگفتم:“سایه ای کز مژه ها افتاده روی گونه ات،زیباست!لیک،سایهٔ اندیشه را بر دیدهٔ پر مهر، رقصان کن” به […]

تریبون آزاد

در توازن – مسعود دلیجانی

در توازن می خرامم بنِ احساست چو آبی بس زلالتا زدایم از دو چشمت انحنایی زان ملال شادی آرَم، غم زدایم، لب به لبخندی کشمتا خزم در آسمان ذهن تو همچون هلال در بر کهسار […]

تریبون آزاد

پایان شعرا – مسعود دلیجانی

پایان شعرا ــ شعرا !پایان شاعری راربات ها!ربات ها!اگر چه خود در آغاز راهند،اعلام کرده اند. قلم زمین بگذاریدو زین پس مفاهیم مجرد رااز ذهن بیرون بیاورید،عینیت ببخشیدو در زندگی جاری کنید. اما،نه بر اوراق […]

تریبون آزاد

انقلاب – مسعود دلیجانی

انقلاب کنون وطن ز خون، جنون نموده سوی انقلابچرا که کارگر به خیز پر کشیده سوی انقلاب به رعشه عرشهٔ سفینه در میان موج، پر تنشنه هر تنش ز فوجِ موج، رمیده سوی انقلاب اگر […]

تریبون آزاد

آتش فام – مسعود دلیجانی

آتش فام به آتش می ماند این گلگلی آتش فامنه از برای سوختنو یا سوزاندنکه از برای رسیدن به قله های به زیستن. شعله بر هوا می سایدبه امید گرایشی،گرایشی به پرواز. راه هایی می […]

تریبون آزاد

یأسِ بی دورانی – مسعود دلیجانی

یأسِ بی دورانی نوشا نوش خونین مارهادر متن تیرهٔ قصر،در هم آمیختگی نیش های خون آلودبر فراز سر،و قطره های خون فرو ریختهبر پیکر ضحاکِ زهر آگین. و در صدای چکاچاک شمشیر هادر پس برج […]

تریبون آزاد

اشعار سه خطی – مسعود دلیجانی

اشعار سه خطی(۱) پشت در صدای رفیقدر گشودم بروی اش، های!روح ما از نشاط هم لبریز (۲) پرده با نسیم در هم آغوشی ژرفپنجره از تماشا شاد (۳) دخترم کتاب می خواندهمسرم غرق در تراوش […]

تریبون آزاد

شوق وزیدن – مسعود دلیجانی

                            شوق وزیدن  در قعر نومیدی،آنجا که شوقِ وزیدندر روان آدمی به بی موجی می گرایدو خنده از وزیدن باز می ایستدو در چهره […]

تریبون آزاد

تلاطم در زمانه – مسعود دلیجانی

تلاطم در زمانه                       (۱) ماهیان مرده در دریای قیر گوننشاط را از رخ طبیعت بر می چینندو تصورات پوسیده در اذهانی رو به افولنشاط […]

تریبون آزاد

نخبه های حقیر – مسعود دلیجانی

نخبه های حقیر از قِبَل کودکان کار سیمای مردمی را از دلسوزی های بی مایه آکنده می کنند. دلسوزی هایی بیهوده که با ریزش چند قطره اشک از گوشهٔ چشم هایی به غایت صمیمی به […]

تریبون آزاد

در بنِ بالندگی – مسعود دلیجانی

در زیر سایه سار اندیشه ای گام می زنیم که از درون وسعت گستردهٔ خنده غمی را می نمایاند ـ جانفرسا! تا آن را از چهره ها بزداید، چونان زندگی که مرگ را. اندیشه ای […]

تریبون آزاد

مهر ورزان – مسعود دلیجانی

مهر ورزان دست در دستت نهم بی ذره ای بالا و پست چشم در چشمم بدوزی بی فرود و بی فراز لب گذارم بر لبانت، گیسویت افشان کنم در روانم غرقه گردی، مهر ورزی پر گداز نی فرود و […]

تریبون آزاد

جهان وارونه –  مسعود دلیجانی

جهان وارونه بقیه اشعار و تارنمای شاعر در اینجا شبنم های ترد اشرافی با تمام زیبایی شان که بر سطح می لغزد در آرامش خیال خویش جهان را حقیر و باژگونه باز می تابانند. اما […]

تریبون آزاد

بهار – ارشد نظری – مسعود دلیجانی

مترجم: فریده عظیمی گلزاری باهار چوخداندیر، یولونی گوزلورم گلنده بئله گل قیشا اوخشاما گلیرسن یاشیلی محبتلی گل ظالیمه اییلمیش باشا اوخشاما من سنین آدیندان سئودا اومورام دویغوسوز، دیل بیلمزداشا اوخشاما اوره ک پنجرمدن باخیرام سنه […]

تریبون آزاد

سرو بی ثمر – مسعود دلیجانی

سرو بی ثمر چگونه بی ثمر توان بود آیا؟ وقتی که سروِ بی ثمر را بیهوده شاه درختان نامیده اند. اصل با بر و باری است که حاصل می گردد، دمبدم و مضاعف. نه بی […]

تریبون آزاد

 یادواره – مسعود دلیجانی

 یادواره به محمد رضا لطفی   روحی لطیف در اندیشه ای به نظم، متبلور در انگشتانی  به نرمی آفتاب. نوازان بر سیم هایی چون نوسان انواری لغزنده بر امواجی خزنده. با طنینی آهنگین و موزون […]

تریبون آزاد

اشتیاق رزم – مسعود دلیجانی

اشتیاق رزم به کارگران نیشکر هفت تپه در اندرون خویش به رقص آمده ایم: ـ رقصی چنین، میانهٔ میدان! لیک نه در درونِ فردی خویش که در درون پیکره ای شکل گرفته از تار و […]

تریبون آزاد

ندانستم

            شاعر: میرزا معجز شبستری از دیار آذربایجان (۱۲۵۲ ـ ۱۳۱۳)             مترجم: تارنمای دایره المعارف روشنگری             نظم پرداز: […]