پرش به محتوا

برچسب: مسعود دلیجانی

نخبه های حقیر – مسعود دلیجانی

نخبه های حقیر از قِبَل کودکان کار سیمای مردمی را از دلسوزی های بی مایه آکنده می کنند. دلسوزی هایی بیهوده که با ریزش چند قطره اشک از گوشهٔ چشم […]

در بنِ بالندگی – مسعود دلیجانی

در زیر سایه سار اندیشه ای گام می زنیم که از درون وسعت گستردهٔ خنده غمی را می نمایاند ـ جانفرسا! تا آن را از چهره ها بزداید، چونان زندگی […]

مهر ورزان – مسعود دلیجانی

مهر ورزان دست در دستت نهم بی ذره ای بالا و پست چشم در چشمم بدوزی بی فرود و بی فراز لب گذارم بر لبانت، گیسویت افشان کنم در روانم غرقه گردی، مهر […]

جهان وارونه – مسعود دلیجانی

جهان وارونه بقیه اشعار و تارنمای شاعر در اینجا شبنم های ترد اشرافی با تمام زیبایی شان که بر سطح می لغزد در آرامش خیال خویش جهان را حقیر و […]

بهار – ارشد نظری – مسعود دلیجانی

مترجم: فریده عظیمی گلزاری باهار چوخداندیر، یولونی گوزلورم گلنده بئله گل قیشا اوخشاما گلیرسن یاشیلی محبتلی گل ظالیمه اییلمیش باشا اوخشاما من سنین آدیندان سئودا اومورام دویغوسوز، دیل بیلمزداشا اوخشاما […]

سرو بی ثمر – مسعود دلیجانی

سرو بی ثمر چگونه بی ثمر توان بود آیا؟ وقتی که سروِ بی ثمر را بیهوده شاه درختان نامیده اند. اصل با بر و باری است که حاصل می گردد، […]