پرش به محتوا

برچسب: مسعود امیدی

فمینیسم و آگاهی طبقاتی

فمینیسم و آگاهی طبقاتی۱ تأملی بر سال های ابتدایی جنبش‌های کمونیستی آرچانا پراساد۲ برگردان: مسعود امیدی دانش و امید، شماره ۱۰ اسفند ۱۴۰۰ این مقاله رابطه‌ بین توسعه‌ جنبش کمونیستی […]