پرش به محتوا

برچسب: مسعود امیدی

سخنرانی نماینده‌ی حزب کمونیست فدراسیون روسیه در بیست و دومین نشست بین‌المللی احزاب کمونیست و کارگری در هاوانا – مسعود امیدی

سخنرانی نماینده‌ی حزب کمونیست فدراسیون روسیه در بیست و دومین نشست بین‌المللی احزاب کمونیست و کارگری در هاوانا[1] 19 دسامبر 2022 برگردان: مسعود امیدی رفقای عزیز قبل از هر چیز، […]

تحلیلی بر جنبش مهسا – مسعود امیدی

(جنبش «زن، زندگی، آزادی») مسعود امیدی منتشر شده در نشریه اینترنتی دانش و امید   رویکرد و مبنای نظری در این نوشته تلاش می‌شود تا جنبش مهسا (ژینا) با تمرکز […]