پرش به محتوا

برچسب: مرتضی محسنی

شیخ‌نشین‌های خلیج فارس – مرتضی محسنی

شیخ‌نشین‌های خلیج فارس نمایشگاه سرمایه‌داری نئولیبرال و پایگاه ضدانقلاب جهان (لذت‌جویی منحط، برده‌داری مدرن و پادویی امپریالیسم) مرتضی محسنی دانش و امید، شماره ۱۰ اسفند ۱۴۰۰ با پایان گرفتن جنگ […]

کژفهمی یا مغالطه؟ – مرتضی محسنی

کژفهمی یا مغالطه؟ مرتضی محسنی (نقدی بر دیدگاه گروه ها و محافل منتسب به چپ به بهانه امضا سند راهبردی ۲۵ ساله ایران و چین) پس از امضاء «سند راهبردی […]