چین و آسیا

شیخ‌نشین‌های خلیج فارس – مرتضی محسنی

شیخ‌نشین‌های خلیج فارس نمایشگاه سرمایه‌داری نئولیبرال و پایگاه ضدانقلاب جهان (لذت‌جویی منحط، برده‌داری مدرن و پادویی امپریالیسم) مرتضی محسنی دانش و امید، شماره ۱۰ اسفند ۱۴۰۰ با پایان گرفتن جنگ جهانی امپریالیستی اول، شکست امپراتوری […]

ایران، خاورمیانه و آفریقا

برخی ویژگی‌های «چپ» وانهاده – مرتضی محسنی

برخی ویژگی‌های «چپ» وانهاده مرتضی محسنی دانش و امید، شماره ۱۰ اسفند ۱۴۰۰ نگاه و تفکر انتقادی یا آنگونه که مارکس می‌گوید، «نقد بی‌رحمانه»ی همه چیز، از اصول بنیادین دیدگاه چپ است. مارکس نیز با […]

چین و آسیا

ریاکاری امپریالیسم آمریکا و همدستانش در افغانستان – مرتضی محسنی

ریاکاری امپریالیسم آمریکا و همدستانش در افغانستان مرتضی محسنی (۱۹ تیر ۱۴۰۰) دانش و امید، شماره ۷، شهریور ۱۴۰۰ یورش نیروهای نظامی ایالات متحد آمریکا و شرکایش در 7 اکتبر ۲۰۰۱ به افغانستان که ریاکارانه […]

چین و آسیا

کژفهمی یا مغالطه؟ – مرتضی محسنی

کژفهمی یا مغالطه؟ مرتضی محسنی (نقدی بر دیدگاه گروه ها و محافل منتسب به چپ به بهانه امضا سند راهبردی ۲۵ ساله ایران و چین) پس از امضاء «سند راهبردی ۲۵ ساله جمهوری اسلامی ایران […]