پرش به محتوا

برچسب: مرتضی محسنی

شیخ‌نشین‌های خلیج فارس – مرتضی محسنی

شیخ‌نشین‌های خلیج فارس نمایشگاه سرمایه‌داری نئولیبرال و پایگاه ضدانقلاب جهان (لذت‌جویی منحط، برده‌داری مدرن و پادویی امپریالیسم) مرتضی محسنی دانش و امید، شماره ۱۰ اسفند ۱۴۰۰ با پایان گرفتن جنگ […]