پرش به محتوا

برچسب: مدان

ژرژ ابراهیم عبدالله : برسربیگناهی ام مذاکره نمی‌کنم. من ازموضع خودکوتاه نمی آیم – رُنِه نَبا – مدان

ژرژ ابراهیم عبدالله : برسربیگناهی ام مذاکره نمی‌کنم.من ازموضع خودکوتاه نمی آیم. روزنامه الاخبارلبنان در تاریخ اول آوریل این خبر را چاپ کرد که فرانسه برای آزادی ژرژ ابراهیم عبدالله […]