پرش به محتوا

برچسب: محيط زيست

رویکرد رادیکال به بحران جوّی

کریستین پارنتی ترجمه منصور احسان منتشر شده در نقد اقتصاد سیاسی گرایش‌های مختلف در تفکر سبزها معتقد است که نظام سرمایه‌داری قادر به حفظ رابطه‌ای پایدار با طبیعت غیرانسانی نیست چراکه […]

خوزستان و گرد وغبار 13 ساله

شهناز نیکوروان کانون مدافعان حقوق کارگر «وارد پمپ بنزین شلنگ آباد1 که می‌شوی انبوهی از زنان و دختران و کودکان و حتی مردان جوانی را می‌بینی که معتاد و به […]

نقد اتوپی کشت آلی سرمایه داری

حسن عباسی نقد اتوپی کشت آلی سرمایه داری در کتاب «سرمایه داری و فاجعه آلودگی محیط زیست» بطور مفصل به کشاورزی صنعتی سرمایه داری و نقش آن در تخریب محیط […]

زندگي با تن و رواني خاكستري

 زندگي با تن و رواني خاكستري غزل حضرتي/ شهرري، خيابان‌هاي مركزي شهر چون آزادي و انقلاب، ‌مناطقي چون اقدسيه و دروس در شمال شهر، مناطقي‌اند كه بيشتر مواقع از آلودگي […]