پرش به محتوا

برچسب: مجله دانش و اميد

مجله دانش و امید شماره ۱۳ منتشر شد.

شمارۀ ۱۳ مجلۀ اينترنتي دانش و اميد (اول شهريور ۱۴۰۱) منتشر شد. بررسي کارنامۀ يک‌سالۀ دولت رئيسي، يادوارۀ سايه، پروندۀ جامعي از ديروز و امروز ونزوئلا، کنگرۀ فدراسيون جهاني کارگري، […]