پرش به محتوا

برچسب: مجله دانش و اميد

توهم پایان جنگ سرد

توهم پایان جنگ سرد نوشته هری مگداف و پل سوئیزی برگردان فرشید واحدیان دانش و امید، شماره ۱۵، دی ۱۴۰۱ یادداشت سردبیری: بروز جنگ سردی جدید در زمان ما طبعاً […]

ویژگی‌های بدیل سوسیالیستی

ویژگی‌های بدیل سوسیالیستی شبگیر حسنی دانش و امید، شماره ۱۵، دی ۱۴۰۱ نوشته پیش رو، بخش سوم از دو مقاله‌ای است که در ارتباط با بدیل سوسیالیستی با عناوینِ «ضرورتِ […]