پرش به محتوا

برچسب: مجله دانش و اميد

مجله دانش و امید شماره ۱۳ منتشر شد.

شمارۀ ۱۳ مجلۀ اينترنتي دانش و اميد (اول شهريور ۱۴۰۱) منتشر شد. بررسي کارنامۀ يک‌سالۀ دولت رئيسي، يادوارۀ سايه، پروندۀ جامعي از ديروز و امروز ونزوئلا، کنگرۀ فدراسيون جهاني کارگري، […]

مجلۀ دانش و اميد شمارۀ ۱۲ منتشر شد. 

دریافت مجله دانش و امید شماره ۱۲ از اینجا شمارۀ ۱۲ مجلۀ دانش و اميد (تيرماه ۱۴۰۱) منتشر شد.  • فروريزي متروپل، يا ساختار مديريت اجرايي؟  • پيرامون حذف ارز […]

مجله «دانش و امید» شماره یازدهم منتشر شد!

مجله «دانش و امید» شماره یازدهم منتشر شد! زیر نظر هیئت تحریریههمکاران این شماره: مسعود امیدی،هوشمند انوشه،خسرو باقری، علی پورصفر(کامران)کورش تیموری فر،شبگیر حسنی،طلیعه حسنی،بابک رضاییمحمدسعادتمند،اسماعیل صادقی،ناهید صفایی،سیامک طاهریمرتضی محسنی،فرشید واحدیان،نیاز […]

سلطنت طلبی؛ مشروطیت یا حکومت مطلقه فردی

سلطنت طلبی؛ مشروطیت یا حکومت مطلقه فردی شبگیر حسنی دانش و امید، شماره ۱۰ اسفند ۱۴۰۰ هر ساله با فرارسیدن سالگرد پیروزی انقلاب بهمن‌ و سرنگونی رژیم پهلوی، شاهد اظهارنظرهای […]

بخش نخست:سلاح‌های بیولوژیک – طلیعه حسنی

 مجلۀ دانش و اميد- شمارۀ پنجمبخش نخست:سلاح‌های بیولوژیک لاری رومانوف، گلوبال ریسرچ، ۷، ۱۰و ۱۱فوریه ۲۰۲۰برگردان: طلیعه حسنی دولت ایالات متحده آمریکا و سازمان‌های متعدد و انستیتوهای آموزشی و بهداشتی آن دهه‌هاست […]