تریبون آزاد

تئوری معجزه چین – مانتلی ریویو

 هشت اصل اقتصاد سیاسی معاصر چین نویسندگان : چنگ انفو و دنگ شیائوکین ( ۰۱ ژانویه ۲۰۱۷) منتشر شده در وبسایت مانتلی ریویو (Monthly Review)   موضوعات: تئوری اقتصادی مارکسیسم -اقتصاد سیاسی سوسیالیسم مترجم : م.ع.ماتریالیست […]