گزارشهای خبری

سخنان صریح در نیویورک

تا آنجا که به رئیس جمهور گینه، مامادو دومبویا مربوط میشود، دوران وابستگی غربی در غرب آفریقا به پایان رسیده است.«ما فقط پروآفریقایی هستیم». یونگه ولتترجمه مجله هفته در طول مجمع عمومی سازمان ملل در […]

گزارشهای خبری

مالی در مورد دخالت نظامی در ساحل هشدار داد.

مالی درمورد مداخله نظامی سازمان ملل در نیجر هشدار داد: بیکار نخواهیم ماند. ترجمه مجله هفته عبداله دیوپ، وزیر امور خارجه مالی، در سخنرانی خود در سازمان ملل متحد در مورد هرگونه مداخله نظامی در […]

اخبار برگزیده

اتحاد امنیتی ساحل تاسیس شد.

مالی، نیجر و بورکینافاسو در منطقه صحرای آفریقا یک اتحاد امنیتی تأسیس می کنند. ترجمه مجله هفته کشورهای غرب آفریقایی مالی، نیجر و بورکینافاسو یک پیمان دفاعی را امضا کردند. این سه کشور صحرایی می […]

ایران، خاورمیانه و آفریقا

آیا آمریکا پشت تمامی کودتاها در آفریقاست؟

آیا پنتاگون نظامیان کودتاگر در غرب آفریقا را رهبری می کند تا جایگزین هژمونی فرانسه شود؟ نوشته فیلیسیتاس رابه ترجمه مجله هفته پس از کودتای نظامی در نیجر، که در ۲۶ ژوئیه با سرنگونی دولت […]

اخبار برگزیده

دیگر کسی به ماکرون زنگ نمی‌زند!

ترجمه مجله هفته پوتین و رهبر کشور مالی بر ضرورت راه حلی مسالمت آمیز در نیجر تاکید می کنند رئیس دولت مالی با پوتین رئیس جمهور روسیه درباره وضعیت نیجر گفتگو کرد. کرملین در بیانیه […]