All posts tagged: مارکس

«لیبرالیسم و مارکس» در گفت‌وگو با دومنیکو لوسوردو

«لیبرالیسم: یک ضدتاریخ» تحلیل مستدل دومینیکو لوسوردو است از پرسش «لیبرالیسم چیست» از منظر سیر تطور تاریخی آن و اینکه ما چه کسی را لیبرال قلمداد می‌کنیم. در این بررسی تاریخی بی‌چون‌وچرا، فیلسوف ایتالیایی معتقد است لیبرالیسم، به‌منزله یک ایدئولوژی و موضع فلسفی، از همان آغاز به خط‌مشی‌های بی‌اندازه غیرلیبرال گره خورده است: برده‌داری، استعمار، قتل‌عام، نژاد‌پرستی و فخرفروشی. لوسوردو نشان می‌دهد دیدگاه‌های فلسفی لیبرال‌های سنتی فاصله زیادی با رویه سیاسی آنها دارد. لیبرالیسم: يك ضد تاريخترجمه، رحمان بوذری: «لیبرالیسم: یک ضدتاریخ» تحلیل مستدل دومینیکو لوسوردو است از پرسش «لیبرالیسم چیست» از منظر سیر تطور تاریخی آن و اینکه ما چه کسی را لیبرال قلمداد می‌کنیم. در این بررسی تاریخی بی‌چون‌وچرا، فیلسوف ایتالیایی معتقد است لیبرالیسم، به‌منزله یک ایدئولوژی و موضع فلسفی، از همان آغاز به خط‌مشی‌های بی‌اندازه غیرلیبرال گره خورده است: برده‌داری، استعمار، قتل‌عام، نژاد‌پرستی و فخرفروشی. لوسوردو نشان می‌دهد دیدگاه‌های فلسفی لیبرال‌های سنتی فاصله زیادی با رویه سیاسی آنها دارد. چیزی که از آنها یک کل می‌سازد، بیش از همه تمایلشان به اجرای اشکال متعدد سرکوب است. در پایان کتاب روشن می‌شود نظریه …

ترجمه تازه مانيفست حزب كمونيست از شهاب برهان

داونلود در اینجا با وجود ترجمه های فارسی متعدد، برای عرضۀ ترجمه ای دیگر دلائل زیر را داشته ام: – وفور واژه های بی ربط ، جملات نامفهوم و گاه اختلاف‌های مهم مضمونی ميان ترجمه‌های فارسی که من دیده ام، با اصلآلمانی. – وجود برخی تفاوت‌های مضمونی و مفهموی ميان ترجمه های معتبر انگليسی و فرانسویی مورد تحسین انگلس با اصل آلمانی، که مرجع بسیاری از کسانی اند که آلمانی نمی دانند. – غيبت جملاتی در بعضی ترجمه ها از جمله در ترجمۀ اصیل انگلیسی. – آسان فهمی و روان خوانی سعی کرده ام تا جائی که می توانم ترجمه‌ای در اختيار علاقمندان و بويژه نسل جوان کارگران و سوسياليست‌های فارسی زبان قرار دهم که در عينِ انطباق هرچه بيشتر با سند اصلی آلمانی، منظور مؤلفين آن از هر موضوع و جمله و عبارتی به آسانی قابل دريافت باشد. اساس را بر انتقال هر چه بهتر و دقيق‌تر منظور سند گذاشته‌ام و نه مثلاً بر پالايش زبان فارسی از واژه‌های عربی و اروپائی به کمک واژه‌های نامأنوس. در عین پرهیز از برگردانِ ماشینی و کلمه به کلمه یا تحت اللفظی، تا جائی که زبان فارسی و توان من اجازه می دهد، …

دیالکتیکِ پنهان‌ شدن پشت عریانی

کمال خسروی منتشر شده در نقد اقتصاد سیاسی نگاهی تازه به فرآیند بازنمایی در كاپيتال توضيح: مقاله‌ي زير مقدمه‌ای است كه كمال خسروی براي ترجمه‌ی فارسي مجلد سوم سرمايه كه در دست انتشار است، نوشته است و در پی کسب اجازه‌ از حسن مرتضوی مترجم مجلد سوم برای نخستين بار در «نقد اقتصاد سياسي» منتشر مي‌شود.  كاپیتال اثری است انقلابی: انقلابی است در سپهرهای اندیشه؛ انقلابی است در شناخت و شیوه‌ی شناخت؛ و انقلابی است علیه وضع موجود، با چشمداشتِ جهانی آزاد، شایسته‌ی ارج انسان. كاپیتال نمونه‌ی بارز آن نقطه عطفی است که به سرگشتگی اندیشه‌ی انسان در دوراهه‌ی «علم» و «فلسفه» پایان می‌دهد و سپهر نوینی در شناخت و دگرگون‌سازیِ «بودن» و «شدنِ» اجتماعی و تاریخی انسان مي‌آفریند: هم سیراب مي‌کند کسی را که تشنه‌ی حقیقت جامعه و تاریخ است، هرآینه اگر «علم» گواه آن باشد؛ هم پاسخ مي‌دهد به ناآرامی ذهنی که روشنایی را تنها در پرتو «فلسفه» و «منطق» می‌جوید؛ و هم، ادعانامه‌ای است رسا، روشن و بی‌تزلزل علیه همه‌ی روابط سلطه و استثمار. توامان. زیرا استواری و قدرت روشنگرانه‌ي آن دانش، همین ستیزه‌جویی توامانش …

درباره‌ی اصول ماتریالیسم دیالکتیک

نوشته: عباس فرد این نوشته (که زمانی عنوان درس‌نامه داشت) ضمن این‌که دنباله‌ی منطقی، معقول و دیالکتیکی پنج نوشته‌ی منتشر شده در سایت رفقاقت کارگری در رابطه با ماتریالیسم دیالکتیک است[1]، درعین‌حال نوشته‌ای قدیمی است که بررسی و نقد آن یکی از مهم‌ترین وظایف بسترسازانه و تدارکاتی در راستای تشکل طبقه‌ی کارگر، ایجاد حزب پرولتاریایی و انقلاب اجتماعی است. منهای بسط و تبیینِ آموزشی، در مختصات کنونی این بررسی و نقد از من ساخته نیست؛ بنابراین، یکی از وظایف همه‌ی آن افراد و محافلی که خودرا تدارکاتی و خلاف جریان تعریف می‌کنند، این است‌که در این زمینه نیز گامی نقادانه بردارند و در «این گوی و این میدان» هم مُهر خودرا به‌زندگی خویش و دیگران بکوبند! شاید حاصل این نقد و بررسیِ مفروض این باشد که طرح این‌گونه مقولات و این نوشته‌ها و این‌درس‌نامه‌ها نیز نشانه‌ی «تقدس‌زدایی از مارکسیسم» و «ندامت در مقابل چپ ترانس‌آتلانتیکی» است. در این‌صورت، به‌اعتبار شیوه‌ی مارکس و مارکسیست‌های انقلابی منتظر نقد و بررسی مشروح آن‌ها، به‌جای احکام پیش پا افتاده‌ای می‌مانیم که تنها و «منحصراً» به‌قصد سرکوبْ ذخیره شده‌اند تا …

ترجيحا مارکس بجاى پيکتى

نويسنده: روبرت ماتياسون مترجم: پيام پرتوى صندوق نجات کودکان به تازگى تاييد نمود که در هر ساعت ۳۰۰ کودک از گرسنگى ميميرند· مرگ سالانه ى دو ميليون و نيم کودک بدليل گرسنگى بخش تاريک و گريز ناپذير جهانيست که در آن داراييهاى يک درصد از جمعيت برابر است با ۹۹ درصد از بقيه جهان با يکديگر· فقر در يکسو به ٽروت در سوى ديگر مبدل ميگردد· در خلال سالهاى اخير مسٸله توزيع ٽروت در دستور کار سياسى قرار گرفته است· بخصوص از جانب اقتصاددان فرانسوى توماس پيکتى و تجزيه و تحليلهايش· بحٽ و گفتگو در مورد بى عداليها بسيار خوب است· اما در تحليلهاى پيکتى مسٸله اى وجود دارد٬ مسٸله اى که توضيح دهنده علل محبوبيت او در ميان ليبرالها و سوسيال دمکراتها از انواع مختلف آن نيز هست· پيکتى کتاب خود را «سرمایه در قرن بیست‌ یکم» مينمامد٬ اما آنچه که او مورد تجزيه و تحليل قرار ميدهد بطور کلى نه تمرکز سرمايه بلکه تمرکز داراييها است· براى پيکتى سرمايه برابر است با دارايی٬ بسادگى متعلقات شخصى· براى کارل مارکس سرمايه چيز ديگريست· مارکس …