All posts tagged: لنين

سنگ تمام

سنگ تمام سرمایه»ی بی‌لگام برده جهان زیر گام در ره مردم دری نهاده سنگ ِ تمام… در گذری این چنین زائران کوربین، باز زنند تیر کین از یسار واز یمین بر لنین و استالین! جعفرمرزوفی(برزین آذرمهر)

استالین از نگاهی دیگر

استالین از نگاهی دیگر لودو مارتنز مترجم: پیام پرتوی «ناگفته ها یا کمبودهای احتمالی کتاب حاضر را ویراستار آن، ا. م. شیری، یکی از شاهدان عینی که روند تخریب سوسیالیسم و تجزیه اتحاد شوروی را از نزدیک زیر نظر داشته، در بخشهای مربوطه با امضای «ویراستار» بیان کرده، تکمیل می کند». لودو مارتنز http://www.marxists.org/history/erol/belgium-1st/martens-obit.htm دوران جوانی لودو مارتنز٬ متولد ۱۹۴۶، تنها پسر ارشد یک مبل ساز بود· او دوران جوانی خود را در شهر کوچک ونژان٬ غرب فلاندرز٬ بلژیک٬ گذارند· لودو طی دوران تحصیل در مدرسه از خود استعداد فراوانی به زبان نشان داد و ویراستار روزنامه ای شد· او به موسیقی و شعر علاقه بسیاری داشت· قرار بود این مهارتهای بدست آمده در عنفوان جوانی٬ در نزد او باقی مانده و در خدمت او قرار گیرند· او در سال ۱۹۶۵ به منظور تحصیل در رشته پزشکی به دانشگاه کووین٬ که به او وعده یک زندگی راحت با مدارجی بسیار عالی٬ بعنوان یک پزشک حرفه ای را میداد، وارد شد· قلب او با اینحال با مبارزه٬ عامل آزادی بود· بنابراین او در KVHV٬ اتحادیه دانشجویان …

خرد عمومی در گروندریسه و گامی فراتر

خرد عمومی در گروندریسه و گامی فراتر از آن تونی اسمیت ترجمه حسن آزاد منتشر شده در نقد اقتصاد سياسي «تحول سرمایه‌ی استوار خود شاخصی‌‌‌ست برای پی‌‌بردن به این که دانش اجتماعی و عمومی، شناخت، تا چه حد به نیروی بلاواسطه و مستقیم تولید تبدیل شده و در نتیجه تا چه حد شرایط روند زندگی اجتماعی، خود، زیر فرمان خرد عمومی قرار گرفته و همگام با آن تغییر یافته است».(1) بسیاری از مارکسیست‌های ایتالیایی از مدت‌ها پیش بر اهمیت بخشی از گروندریسه که عموما تحت عنوان «قطعه‌‌‌ای در باب ماشین» شهرت یافته، و به‌ویژه مفهوم «خرد عمومی» در فراز بالا تأکید می‌‌‌کردند.(2) نوشته‌ی حاضر ترجمه‌‌ی اخیر مقاله‌هایی از سوی پائولو ویرنو، کارلو ورچه‌لونه درباره‌ی خرد عمومی را مورد بررسی قرار می‌دهد. هر دو مقاله تلاش می‌کنند اهمیت نظری و عملی گروندریسه را مورد ارزیابی قرار دهند.(3) ویرنو و ورچه‌لونه در نظریه و تاریخ مارکس در «قطعه‌ای در باب ماشین» بازسازی تاریخی از مراحل اصلی روابط کار سرمایه‌داری در اروپا را خلاصه می‌کند، این بازسازی از دوره‌ای آغاز می‌شود که او در جای دیگر آن را …

اشکال مبارزه طبقه کارگر، وسایل و شیوه های احراز قدرت سیاسی

اشکال مبارزه طبقه کارگر، وسایل و شیوه های احراز قدرت سیاسی فرهاد-ر متن با فرمات PDF   کارل مارکس – مستخرج از صورتجلسه کنفرانس ۲۱ سپتامبر ۱۸۷۱ – جمعیت بین المللی کارگران   کوتاه شده… ما باید به دولت ها چنین اعلام کنیم : ما می دانیم که شما قدرت مسلحی علیه پرولترها هستید، ما هر کجا که ممکن باشد از راه مسالمت آمیز علیه شما مبارزه خواهیم کرد و وقتی ضرورت پیدا کند، این مبارزه را به کمک اسلحه انجام خواهیم داد. کارل مارکس – از مصاحبه خبرنگار مخصوص روزنامه « شیکاگو تریبون » با کارل مارکس کوتاه شده… این انقلابها توسط اکثریت خلق صورت می گیرد انقلابها نه به نیروی یک حزب، بلکه به نیروی مجموعه یک ملت به تحقق می پیوندند … نیمه اول دسامبر سال ۱۸۷۸ فردریش انگلس – از نامه به آگوست ببل   لندن، ۲۸ اکتبر سال ۱۸۸۲ کوتاه شده… به مقاله دوم ، من توانستم فقط یک نظر سریع بیاندازم ، زیرا دو سه نفر پی در پی مانع کار شدند، در غیر این صورت از چگونگی تصور …

تروتسکی « مظلوم »! ( قهرمان رمان های بورژوآ – پلیسی ایزاک دویچر )

پیشکش کارگران انقلابی بمناسب اول ماه مه تروتسکی « مظلوم »! ( قهرمان رمان های بورژوآ – پلیسی ایزاک دویچر ) قسمت اول در اینجا قسمت دوم در اینجا قسمت سوم در اینجا قسمت چهارم در اینجا   یاد آوری دیباچه نقش ایزاک دویچر، یکی از مریدان لهستانی تروتسکی، در اشاعه نوعی کمونیسم ستیزی « علمی »! قابل انکار نیست. اگر اشتباه نکنم، بسیاری از نقل قول های جاری در باره روابط محرمانه، توافقات در گوشی میان لنین و تروتسکی: برای ایجاد یک بلوک در قبال کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، برای احیای دسته بندی و فراکسیون بازی در حزب، برای کنار گذاشتن استالین، دبیر کل منتخب کمیته مرکزی… بیشتر اصطلاحات پلیسی متداول در جهان سرمایه داری: استالینیسم و توتالیتاریسم و دیکتاتوری بر پرولتاریا و… اینها همه ساخته و پرداخته همین نویسنده مکار و طلبکار و خیالپرداز است. گویا این عضو اخراجی حزب کمونیست لهستان، اولین و یا یکی از اولین کسانی بود که تزهای مالیخولیائی تروتسکی ورشکسته در باره: انحراف استالین بسمت نوعی خودکامگی فردی، تغییر ماهیت حزب کمونیست ( بلشویک …

لنین، لوکزامبورگ و جنگ: پاسخ انتقادی لنین به جزوه‌ی جونیوس رزا لوکزامبورگ

لنین، لوکزامبورگ و جنگ: پاسخ انتقادی لنین به جزوه‌ی جونیوس رزا لوکزامبورگ جان ریز برگردان مهرداد امامی منتشر شده در تارنماي انسان شناسي و فرهنگ *مقدمه‌ی مترجم: متن کوتاه پیش رو، خوانش جان ریز از نقد لنین به جزوه‌ی جونیوس رزا لوکزامبورگ است که در آن می‌کوشد تا به اختصار لبّ مطلب انتقاد لنین به لوکزامبورگ را، که همانا عدم تمایزگذاری میان جنگ‌های رهایی‌بخش ملی و جنگ‌های امپریالیستی است، بیان دارد. برای اینکه توضیحی کوتاه در مورد جزوه‌ی جونیوس در اختیار داشته باشیم بد نیست مستقیماً از توضیحی که ویراستاران گزیده‌ی آثار لوکزامبورگ آورده‌اند و خوشبختانه در زبان فارسی نیز به همت مترجم توانا، حسن مرتضوی، به آن دسترسی داریم، نقل‌قول مستقیم بیاوریم: «بحران در سوسیال دموکراسی آلمان، بین ماه‌های فوریه و آوریل 1915 که لوکزامبورگ به دلیل مخالفت با جنگ جهانی اول در زندان بود، نوشته شد. وی آن را با نام مستعار «جونیوس» منتشر کرد، نامی که برای امضای مقالات اصلی سیاسی در مطبوعات آلمانی در دهه‌ی 1760 استفاده می‌شد. همچنین ممکن است از نام لوسیوس جونیوس برتوس گرفته شده باشد، شخصیت افسانه‌ای …

تروتسکی « مظلوم »! ( قهرمان رمان های بورژوآ – پلیسی ایزاک دویچر )

تروتسکی « مظلوم »!   ( قهرمان رمان های بورژوآ – پلیسی ایزاک دویچر )   قسمت اول در اینجا قسمت دوم در اینجا قسمت سوم در اينجا یاد آوری دیباچه   نقش ایزاک دویچر، یکی از مریدان لهستانی تروتسکی، در اشاعه نوعی کمونیسم ستیزی « علمی »! قابل انکار نیست. اگر اشتباه نکنم، بسیاری از نقل قول های جاری در باره روابط محرمانه، توافقات در گوشی میان لنین و تروتسکی: برای ایجاد یک بلوک در قبال کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، برای احیای دسته بندی و فراکسیون بازی در حزب، برای کنار گذاشتن استالین، دبیر کل منتخب کمیته مرکزی… بیشتر اصطلاحات پلیسی متداول در جهان سرمایه داری: استالینیسم و توتالیتاریسم و دیکتاتوری بر پرولتاریا و… اینها همه ساخته و پرداخته همین نویسنده مکار و طلبکار و خیالپرداز است.   گویا این عضو اخراجی حزب کمونیست لهستان، اولین و یا یکی از اولین کسانی بود که تزهای مالیخولیائی تروتسکی ورشکسته در باره: انحراف استالین بسمت نوعی خودکامگی فردی، تغییر ماهیت حزب کمونیست ( بلشویک ) و دولت کارگری در اتحاد جماهیر شوروی …

چه رابطه‌ای بین دو مقوله آزادی و عدالت وجود دارد؟

ناصر زرافشان منتشر شده در تارنماي نويسنده چه رابطه‌ای بین دو مقوله آزادی و عدالت وجود دارد؟ «سرمایه‌داری هم آزادی را قربانی می‌کند هم عدالت را» سوال اصلی این است که چه رابطه‌ای بین دو مقوله آزادی و عدالت وجود دارد؟ ابتدا باید تاکید کنم منظور از «آزادی» در این نوشتار، آزادی اجتماعی-سیاسی است، نه آزادی در مفهوم گسترده‌تر فلسفی آن؛ و منظور از «عدالت» هم عدالت اجتماعی است، نه تعابیر دیگر آن. به این مفاهیم مشخص، رابطه عدالت و آزادی، رابطه‌ای ذاتی است. در واقعیت، در تاریخ واقعی جامعه، برای از بین بردن عدالت اجتماعی و اقتصادی است که آزادی قربانی شده است. “روسو” گفتار خود درباره قرارداد اجتماعی را با این گفته آغاز می‌کند که انسان، آزاد به دنیا می‌آید، اما در همه جای جهان در اسارت به سر می‌برد و او می‌خواهد به این سوال پاسخ دهد که دلیل این امر چیست؟ برای پیدا کردن پاسخ این سوال به جای اینکه در عرصه‌های ذهنی و انتزاعی سرگردان شویم و خود را گرفتار تعاریف ذهنی این و آن از آزادی و عدالت و …

مسألۀ سهم کار در چین

هائو کی ترجمۀ یحیی سمندر، فروردین 1393 منتشر شده در خیزش ۳۱ در دو دهۀ گذشته رشد اقتصادی چین به نحو فزاینده ای وابسته به سرمایه گذاری بوده است (1). چین برای تضمین رشد سرمایه گذاری می بایست نرخ سود نسبتا بالائی را حفظ کند و سقوط سهم کار عامل بسیار مهمی در حفظ سودآوری بوده است (2). اگر درصدِ جبرانِ خدمت کارکنان به تولید ناخالص داخلی را که با خط  ُپررنگ در نمودار 1 آمده همچون معیاری تقریبی برای سهم کار در نظر بگیریم ملاحظه خواهیم کرد که سهم کار از 51.5% در سال 1995 به 42.4% در سال 2007 نزول کرده است که کاهش زیادی به شمار می رود. اگر به جای تولید ناخالص داخلی کمیت های دیگری در نظر بگیریم تا تأثیرات استهلاک و مالیات ها کنار گذاشته شود، چنانکه در دو منحنی بالای منحنی با خط پررنگ در نمودار نشان داده شده، ملاحظه خواهد گردید که گرایش عمومی [کاهش سهم کار] تغییر چندانی نخواهد کرد. پس از انفجار بحران جهانی در سال 2007، رشد اقتصادی چین کند شد و مبارزات کارگران …

تروتسکی « مظلوم »! ( قهرمان رمان های بورژوآ – پلیسی ایزاک دویچر )

تروتسکی « مظلوم »!    ( قهرمان رمان های بورژوآ – پلیسی ایزاک دویچر )   قسمت اول در اینجا قسمت دوم در اینجا یاد آوری دیباچه   نقش ایزاک دویچر، یکی از مریدان لهستانی تروتسکی، در اشاعه نوعی کمونیسم ستیزی « علمی »! قابل انکار نیست. اگر اشتباه نکنم، بسیاری از نقل قول های جاری در باره روابط محرمانه، توافقات در گوشی میان لنین و تروتسکی: برای ایجاد یک بلوک در قبال کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، برای احیای دسته بندی و فراکسیون بازی در حزب، برای کنار گذاشتن استالین، دبیر کل منتخب کمیته مرکزی… بیشتر اصطلاحات پلیسی متداول در جهان سرمایه داری: استالینیسم و توتالیتاریسم و دیکتاتوری بر پرولتاریا و… اینها همه ساخته و پرداخته همین نویسنده مکار و طلبکار و خیالپرداز است.    گویا این عضو اخراجی حزب کمونیست لهستان، اولین و یا یکی از اولین کسانی بود که تزهای مالیخولیائی تروتسکی ورشکسته در باره: انحراف استالین بسمت نوعی خودکامگی فردی، تغییر ماهیت حزب کمونیست ( بلشویک ) و دولت کارگری در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی… را در میان …

اخلال شیوه تفکر خرده بورژوائی درجنبش کارگری!

اخلال شیوه تفکر خرده بورژوائی درجنبش کارگری! ک.ابراهیم   اولین مسئله ای که دربرابر هرطبقه ای برای دفاع یا کسب حقوق خویش درمقابله با طبقات اجتماعی متضادش قرارمی گیرد، «چه بایدکرد؟» است. این معضل در بیش از 160 سال اخیر دررابطه با طبقه کارگر جواب دقیق دیالکتیکی اش را درعمل یافته که به طور خلاصه ای دررهنمود زیرکمونیسم علمی خلاصه شده است: «بدون تئوری انقلابی، جنبش انقلابی به وجودنمی آید!». تئوری انقلابی طبقه کارگر نیز چیزی جز کمونیسم علمی نیست که بنابه خصلت رشدیابنده اش در رابطه تنگا تنگی با پراتیک انقلابی طبقه کارگرقراردارد و با پیروزی دوانقلاب بزرگ اکتبر 1917و 1949 در روسیه و درچین تحت رهبری دوحزب کبیر کمونیست و درمبارزه ایده ئولوژیک جهانی با رویزیونیسم کهن سوسیال ـ دموکراسی و رویزیونیسم مدرن درقدرت دولتی به رشد خود ادامه داد و خطوط عمده حرکت انقلابی پرولتاریا در سازماندهی و پیشبرد امر انقلاب را ترسیم نمود. اما ضربه سختی که جنبش کمونیستی جهان از رویزیونیسم مدرن خروشچفی و سه جهانی تنگ سیائو پینگی خورد، به چنان تشتت نظری و سازمانی دچارشد که به زیرعلامت …

تروتسکی « مظلوم »! – ( قهرمان رمان های بورژوآ – پلیسی ایزاک دویچر )

تروتسکی « مظلوم »!   ( قهرمان رمان های بورژوآ – پلیسی ایزاک دویچر ) قسمت اول در اینجا یاد آوری دیباچه  نقش ایزاک دویچر، از مریدان لهستانی تروتسکی، در اشاعه نوعی کمونیسم ستیزی « علمی »! قابل انکار نیست. اگر اشتباه نکنم، بسیاری از نقل قول های جاری در باره روابط محرمانه، توافقات در گوشی میان لنین و تروتسکی: برای ایجاد یک بلوک در قبال کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، برای احیای دسته بندی و فراکسیون بازی در حزب، برای کنار گذاشتن استالین، دبیر کل منتخب کمیته مرکزی… بیشتر اصطلاحات پلیسی متداول در جهان سرمایه داری: استالینیسم و توتالیتاریسم و دیکتاتوری بر پرولتاریا و… اینها همه ساخته و پرداخته همین نویسنده مکار و طلبکار و خیالپرداز است.   گویا این عضو اخراجی حزب کمونیست لهستان، اولین و یا یکی از اولین کسانی بود که تزهای مالیخولیائی تروتسکی ورشکسته را در باره: انحراف استالین بسمت نوعی خودکامگی فردی، ایضا تغییر ماهیت حزب کمونیست ( بلشویک ) و دولت کاگری در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی… در حزب کمونیست لهستان نیز تبلیغ و ترویج می کرده …

اسلاوي ژيژك: خشم در بوسني

نویسنده: اسلاوي ژيژک مترجم: اميررضا گلابي منتشر شده در تارنماي تز يازدهم هفته گذشته، شهرها در بوسني و هرزگوين در حال سوختن بودند. داستان از توزلا شروع شد، شهري با اکثريت مسلمان. سپس اعتراضات به پايتخت سرايت کرد، ساريوو، و زنيچا، اما همين‌طور به موستار، موطن گروه کثيري از جمعيت کروات، و به بانجا لوکا، پايتخت بخش صرب‌نشين بوسني هرزگوين کشيد. هزارن معترض خشمگين ساختمان‌هاي دولتي را اشغال کرده و به آتش کشيدند. اگرچه اوضاع بعدش آرام‌تر شد، اما فضاي سنگين تنش هنوز حکم‌فرماست. اين وقايع زمينه را براي بروز تئوري‌هاي توطئه فراهم کرد (به‌طور مثال، اين‌که دولت صرب اعتراضات را سازمان داده تا رهبري بوسني را سرنگون کند)، اما بايد با اطمينان آن‌ها را ناديده گرفت زيرا روشن است که هر چه پشت قضيه باشد، نااميدي و يأس معترضان از اصالت برخوردار است. انسان وسوسه مي‌شود جمله معروف مائو تسه‌تونگ را در اين‌جا نقل کند: در بوسني هرج و مرج هست، اوضاع معرکه است! چرا؟ چون مطالبات معترضان خيلي ساده است- کار، شانسي براي يک زندگي شرافت‌مندانه، پايان دادن به فساد- ولي اين مطالبات …

جنگ صلیبی لیبرالیسم (۱)

جنگ صلیبی لیبرالیسم (۱)  برگرفته از «سیاه نامه سرمایه داری، سرودی برای پایان آن» نویسنده: روبرت کورتس مترجم: امیر پارسا  ۱۸ فوریه ۲۰۱۴   با انقلاب صنعتی‌ سوم تناقض ریشه ای‌ کاپیتالیستی غیر قابل حل شده است. دینامیسم تعادل برقرار کننده، از جمله باطری قلبی کنزیانینیستی (دولتگرایی) دیگر کمکی برای قلب این سیستم فرسوده فتیشیستی نمیتواند باشد. هدف قائم به ذات این شکل اجتماعی استبداد مطلقه که با سرسختی هر چه بیشتر میخواهد، تمام بشریت را به‌‌‌ زیر یوغ قانون ارزش، «استفاده از ارزش» و بازارهای کار بکشاند، اکنون دیگر فقط میتواند شکل جنگی صلیبی علیه واقعیت را بخود بگیرد. برگشت به‌‌‌ موضع رادیکال میکرو اکونومیستی سیاستی شتر- مرغی می‌باشد: سطح رفلکسیون تفکر ما کرو اکونومی، که با پیوند‌های بزرگ اقتصادی سر و کار دارد و البته خود اسیر تلقیات و مفاهیم کاپیتالیستی می‌باشد، باید اصلا برطرف و منحل شده ، چرا که «جامعه» بایستی در محاسبات فردی اتمیزه شده حل شود و بدین طریق بحران را از نظر پنهان کنند. با برتفکردن تفکر و انعکاس تئوریک سرمایه داری دیگر تناقض ابجکتیوی با خود نداشته و از این طریق هیچ مشکلی اجتماعی نمیباشد، چرا …

نطق استالین بمناسبت مرگ لنین در دومین کنگره شوراهای کل اتحاد شوروی

چند صباحی است که وزش شورانگیز توفان حقیقت آغاز شده و بتدریج همه لجنهای پاشیده «مورخان»، گماشتگان و مبلغان جاعل و جاهل سرمایه بر مزار و سیمای استالین، این اولین رهبر سازندگی سوسیالیستی در جهان را همراه با خود به زباله دانی تاریخ می برد؛ ابرهای تیره را از مقابل خورشید حقیقت کنار می زند و در زیر تابش آن، تمامی جعلیات، افترائات و افسانه پردازیهای اهریمنی استثمارگران اندک- اندک آب می شوند؛ حقایق تاریخی از زیر آوار دستگاه تبلیغاتی مخرب «غرب» سر برمی آورند. استالین پرچم است. پرچم لغو مالکیت خصوصی بر وسایل تولید و زمین؛ پرچم لغو استثمار و بهره کشی انسان از انسان؛ لغو بیکاری و بیخانمانی؛ لغو بی حقوقی کارگران و زحمتکشان؛ لغو طبقات انگلی جامعه و بطور کلی، حل تضاد آنتاگونیستی کار و سرمایه به نفع کار. استالین ستیزی، سخیف ترین روش ابداعی ارتجاع بورژوازی برای پائین کشیدن پرچم آزادی پرولتاریای جهان از قید استثمار و بردگی است. این واقعیت را دریابیم؛ گذشته پرافتخار جنبش کمونیستی جهان را فراگیریم؛ تجربیات گرانبهای آن را بیاموزیم و از آن چراغی برای آینده …

ازتجربه انقلاب اکتبر بیاموزیم!

96 سال از وقوع انقلاب سوسیالیستی کبیراکتبر 1917 روسیه که پیام آور جهانی نو و فارغ از استثمار و ستم طبقاتی و مالکیت خصوصی بروسایل تولید و مبادله وحاکمیت طبقه کارگربود، می گذرد. این انقلاب شکافی را که درجهان بین صف عظیم استثمار شونده گان و ستم دیده گان با صف مشتی استثمارکننده گان و ستم گران طی قرون و اعصار وجود داشت، و دریک کلام تمایز بین انقلاب و ضدانقلاب درجهان را دقیقا معین ساخت و قطب کارگران پرچم رهائی بشریت را از ظلم و ستم و استثمار باهمتی هرچه بلندتر به دست گرفت. درمیان مجموعه آموزشهای این انقلاب پیروز پرولتاریائی به یک مسئله ای که هنوزهم برای برخی از جریانهای نظری روشن نشده است می پردازیم. قبل ازانقلاب اکتبر، مدعیان دفاع از مارکسیسم به طور مکانیکی با استناد به مارکسیسم مدعی بودند که طبق این تئوری انقلاب سوسیالیستی تنها درپیشرفته ترین کشورها که تولید وسیعا اجتماعی شده باشد و بنا به خصلت جهانی بودنش به یک باره نیز باید صورت بگیرد و روسیه کشوری عقب افتاده است، پس باید به انقلاب بورژوائی در …