پرش به محتوا

برچسب: فیدل کاسترو

مرگ رهبر و طرح محرمانۀ آمریکا علیه اتحاد شوروی

مرگ رهبر و طرح محرمانۀ آمریکا علیه اتحاد شوروی مصاحبۀ والنتین چیکین، سردبیر «ساوتسکایا راسیا» (روسیۀ شوروی، ارگان حزب کمونیست فدراسیون روسیه– م.) با رئیس فرهنگستان مسائل ژئوپلیتک، دکتر علوم […]

دموکراسی ساخت آمریکا و هزینه‌های چندین میلیونی – رونالد سوارس ریواس – محمد قربانی

دموکراسی ساخت آمریکا و هزینه‌های چندین میلیونیآمریکا طی دو دهه‌ی گذشته بیش از ۲۴۹٫۵ میلیون دلار صرف تخریب انقلاب کوبا کرده استمنبع: گرانما مورخ ۱۱ فوریه ۲۰۲۱نویسنده: رونالد سوارس ریواسمترجم: […]

واکسن کوبایی در مرحله پایانی کارآزمایی

یکی از چهار واکسن ساخته‌شده به‌دست دانشمندان کوبایی، ماه آینده به مرحله‌ی پایانی کارآزمایی وارد می‌شود؛ گامی حیاتی به‌سمت دریافت مجوز قانونی که درصورت موفقیت می‌تواند این کشور را در […]

کوبا و درس های چینی و ویتنامی

به گزارش خبرگزاری کوبایی پرنسا لاتینا، دولت سوسیالیستی کوبا به تازگی از افزایش قابل توجه فعالیت بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف خبر داده است. به این ترتیب این اصلاح اقتصادی […]