All posts tagged: فاشیسم

«به مناسبت پيروزى اتحاد جماهير شوروى در جنگ جهانى دوم»- استالين و جنگ ضد فاشيستى

۹ مى ۱۹۱۵برابر است با هفتادمين سالروز پيروزى اتحاد جماهير شوروى بر آلمان نازى در جنگ جهانى دوم· در اين روز بزرگ اتحاد جماهير شوروی به رهبری استالين کبير بر نازيسم و فاشيسم خونخوار فاٸق آمد و خاطر مردم جهان را از بيم وجود آنان آسوده ساخت۔ اما فراموش نکنيم که اين روز را در حالى بپا ميداريم که کليه دستاوردهاى بجا مانده از تلاشهاى رفيق کبيراستالين توسط رويزونيستهاى خروشچفى نابود گشته اند· فراموش نکنيم که اين روز را در حالى بپا ميداريم که نيروهاى فاشيستى و ليبرالى بدليل عدم وجود سياستى استالينى سر از خاک برآورده و بويژه در کشورهاى اروپايى عنان کنترل سياستهاى دول مربوطه اشان را بدست گرفته اند· و فراموش نکنيم که اين روز را در حالى بپا ميداريم که نيروهاى بظاهر چپ/هوادار اسراييل و دمکراسى ليبرالى ٬ هر يک بطريقى و بدليلى٬ برخی در پس لفاظيهاى چپ گرايانه و با پنهان نمودن خود در پشت نظرات لنين به رفيق استالين ميتازند و برخی ديگر پا را از اين نيز فراتر نهاده و با بيشرمى و پنهان نمودن خود در پشت …

ميليونها مارک حاکميت را به هيتلر سپرد

پرولتر (ارگان رسمى حزب کمونيست سوٸد «م·ل») شماره ۲۱ ٬ ۲۲ مى – ۲ ژوٸن ۱۹۹۹ ميليونها مارک حاکميت را به هيتلر سپرد نويسنده: ماريو سوزا مترجم: پيام پرتوى در ۳۰ ژانويه ۱۹۳۰ آدولف هيتلر توسط رٸيس جمهور وقت آلمان٬ پل ون هايندنبرگ٬ به سمت صدر اعظم٬ نخست وزير آلمان٬ منصوب شد· اگر چه اين رويداديست بسيار پر اهميت که زندگى بشريت را در خلال نسلها تحت تاٽير خود قرار داده است٬ و عليرغم اراٸه توصيفى گسترده در مورد هيتلر٬ آلمان نازى و کشتار جمعى حزب نازى که در خلال چند سال اخير رخ داد٬ چگونگى به قدرت رسيدن هيتلر همچنان فصليست پنهان که مورخان سرمايه دارى از طرح آن اجتناب ميورزند· و آن بدليل اينکه اين سياستمداران دست راستى و سرمايه هاى بزرگ٬ نيروهاى سياسى کنترل کننده فعلى جهان٬ بودند که زمانى حاکميت دولتى را در آلمان به هيتلر واگذار نمودند· امکانات عظيم مالى حزب نازى مستقيما از جانب اتحاديه کارفرمايان آلمان و سرمايه هاى مالى تامين ميشد· آگاهى در مورد چگونگى بدست گيرى قدرت توسط هيتلر برملاء کننده شيوه تفکر و رفتار سرمايه …

برگرفته از پرسش و پاسخ وزیر امور خارجه روسیه سرگئی لاوروف

  دنیای جوان تارنگاشت عدالت ١١ فوریه ٢٠١۵ برگرفته از پرسش و پاسخ وزیر امور خارجه روسیه سرگئی لاوروف در جلسه مطبوعاتی ٧ فوریه در ۵١ مین نشست کنفرانس امنیتی مونیخ.   سئوال: اگر دوباره نتایج مذاکرات دیروز مسکو و پریروز کییف را مد نظر قراردهیم، پیام خوش‌حال کننده نهفته در آنها این است که قرارداد مینسک کماکان در دستور روز قرار دارد و پیام بد، آن‌که همه امضاء کنندگان این قرارداد متمایل به تحقق‌بخشیدن آن نیستند. منظور من نمایندگان جمهوری خلق دونتسک و لوگانسک و عملیات نظامی و آتش توپخانه آنهاست. فدراسیون روسیه هم قرارداد مینسک را امضاء کرده است. اکنون ما شاهد کوشش‌هائی در جهت تغییر خطوط جبهه هستیم و با این‌که روسیه اعلام کرده که می‌تواند روی شبه‌نظامیان اعمال نفوذ کند، اصلاً هیچ فشاری به آنها آورده نمی‌شود. آیا واقعاً می‌خواهید که قرارداد مینسک تحقق یابد؟ شما به عنوان وزیرامور خارجه فدراسیون روسیه چه تضمینی می‌دهید که کلیه ١٢ بند قرارداد مینسک تحقق یابد و روی جمهوری خلق دونتسک و جمهوری خلق لوگانسک اعمال فشار صورت گیرد؟   جواب: به محض این‌که …

تلويزيون سوٸد در نزد نازيها در ماريوپول

نويسنده: ماريو سوزا مترجم: پيام پرتوى ۲۹ ژانويه ۲۰۱۵     الين يونسون٬ گزارشگر تلويزيون سوٸد با نازيهاى اوکراينى مصاحبه ميکند· تقريبا هيچ سوال تعيين کننده اى مطرح نميشود· (متن داخل تصوير: جنجگويان ما اينچنين زندگى ميکنند)   يکشنبه ۲۵ ژانويه در تلويزيون سوٸد به ما امکان بازديد از شهر ماريوپول داده شد· اينبار گزارشگر/الين يونسون در محل از گردان نازيها آزوف که شهر را در اشغال خود دارد بازديد بعمل آورد· الين يونسون با يکى فرماندهان بازوف مصاحبه اى ميکند· او سوالاتى بيضرر و بيمعنايى را مطرح نمود که نازيها را بعنوان يک مبارز راه دمکراسى جلوه ميداد· ميتوان سوال کرد که هدف واقعا چه بود· بديهى است که فرستاده تلويزىون بايد مهمترين سوال را٬ اينکه چه کسى ميپردازد؟ مطرح مينمود· آنهايى که به آزوف ميپيوندند خود را داوطلب مينامند و مدعيند که براى اوکراين ميجنگند· اما حقيقت اينست که آنها مزدورانى هستند با دستمزدى خوب· اطلاعات بدست آمده مبلغى بالغ بر ۱۰۰۰ دلار در روز را تخمين زده است· بهترين تسليحات به سربازان آزوف داده ميشوند· آنها داراى مدرنترين سلاحهاى دستى و در …