پرش به محتوا

برچسب: علی پورصفر (کامران)

نگاهی از درون تاریخ به بنیاد‌های بیرونی تعارض کنونی میان روسیه و اوکراین – علی پورصفر (کامران)

نگاهی از درون تاریخ به بنیاد‌های بیرونی تعارض کنونی میان روسیه و اوکراین علی پورصفر (کامران) مجله دانش و مردم سرانجام نتایج دخالت‌های ناتو -بویژه امپریالیسم آمریکا- در مناسبات میان […]