All posts tagged: شيشه

«شيشه‌بازي» در مدارس

قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر از رشد اعتياد دانش آموزان خبر داد «شيشه‌بازي» در مدارس گروه جامعه– بحث مصرف مواد مخدر در مدارس، از آن دسته مسائلی است که سال‌هاست آهسته و زیر پوستی مثل بسیاری دیگر از آسیب‌های اجتماعی راه خود را باز مي‌کند و پیش مي‌رود، بی آنکه به طور جدی به آن توجه شده و پیگیری شده باشد. در سال هایی که ما پشت نیمکت‌های مدارس مي‌نشستیم، بودند دانش آموزانی که مي‌دانستیم مصرف کننده هستند اما تعدادشان آن قدر نبود که این موضوع را برایمان عادی کند. طوری نگاهشان مي‌کردیم انگار که از مریخ فرود آمده باشند و رازشان هم که از پرده بیرون مي‌شد، دلهره رفتار اولیای مدرسه و خانواده با دانش آموز بخت برگشته به جان ما هم مي‌افتاد. این روزها اما سرعت رشد دانش آموزان مصرف کننده مواد مخدر به شدت بالا رفته. این آسیب اجتماعی طی یک دهه ای که گذشت از شکل آهسته و زیرپوستی خود بیرون آمد، رفته رفته سرعت یافت و حالا در حال تاختن است. حالا دیگر به دانش آموزان …