آمریکا و اروپا

درگیری اوکراین به صراحت ریشه های فاشیستی سیا را نشان می دهد.

از تیم تحریریه بنیاد فرهنگ استراتژیکترجمه یاسمین نازاروآ مجله امریکایی نیوزویک هفته گذشته یک گزارش «منحصر به فرد» منتشر کرد که ظاهرا قصد داشت میزان دخالت سیا در جنگ نیابتی اوکراین علیه روسیه را افشا […]

تریبون آزاد

اعترافات جاسوس سیا

بلی. گذشته را فراموش کنید، زیرا که صحنه سازی و دروغ بود. آنها شما را تحمیق کردند و توانستند به آنچه که می‌خواستند برسند. ولی به این خاطر شما نباید به احساس نفرت خود نسبت […]