پرش به محتوا

برچسب: سمير امين

غرب: آخرین تشنج امپریالیسم

ما باید یک جبهه جهانی علیه نولیبرالیسم تشکیل بدهیم. چون تروریسم حاصل نولیبرالیسم است و تا زمانیکه شما موفق به براندازی نولیبرالیسم نشده اید همیشه زمینه برای ظهور اشکال جدیدی […]