All posts tagged: سرمايه داري

سرمایه داری و مساله رهایی و رفاه انسان

بابک پاکزاد آدام اسمیت و مارکس ، دو متفکری که از دو دیدگاه متفاوت به ظهور جامعه سرمایه داری نوین پرداخته اند هر دو به پیشواز گذار از جامعه فئودالی به جامعه سرمایه داری رفته اند. آدام اسمیت از همان ابتدا نگاهی غیر تاریخی دارد . اسمیت میل به مبادله ، مطالبه ثروت و تلاش برای کسب هر چه افزون تر امکانات را به مثابه امری که در ذات بشر نهفته است می نگرد و در نتیجه قید و بندهای جامعه فئودالی در تقابل با ذات بشر قرار دارد. از این منظر جامعه تجاری که پیش درآمد جامعه سرمایه داری مدرن است باید توسعه پیدا کند و بر نهادهای قرون وسطی پیروز شود. شاکله سیستم و منظومه اسمیت بر نگاه مشخصی از انسان استوار است که مناسبات میان انسان ها را نه برمبنای حس نوع دوستی بلکه بر اساس منافع متقابل می بیند. بنابراین اسمیت ظهور جامعه جدید را محتوم می داند چرا که جامعه فئودالی را در تقابل با ذات بشر ارزیابی می کند. مشکلات جامعه جدید را هم به رسمیت می شناسد اما …

دغدغه‌ی انباشت سرمایه یا «سونامی پناهندگی»؟

صرف‌نظر از بررسیِ دقیق و گام‌ به‌گام مهاجرت در طول سده‌ها و هزاره‌های پیشین که در کلیت خویش همواره حاوی عناصری از سازندگی و پیشرفت بوده، اما مهاجرت و سپس پناهندگی در مرحله‌ی سرمایه‌دارانه‌ی تاریخ، ـ‌‌همواره‌ـ یکی از عوامل انباشت سرمایه و تدوام این نظام بوده است. مهاجرت (به‌معنای تغییر قطعی محل سکونتِ توده‌ی نسبتاً پیوسته‌ای از انسان‌ها با این ‌قصد که شرایط زندگی خودرا بهتر کنند) یکی از عوامل بسیار مهم گسترش تمدن‌ها، باورها، دریافت‌های طبیعی، دست‌آوردهای تجربی و سنن بشری بوده است. این واقعیت تاآن‌جایی مبرهن و قابل دفاع است که می‌توان چنین نیز حکم کرد: دنیای موجود بدون مهاجرت از موجودیت کنونی‌اش تهی می‌‌بود. نوشته‌‌: آزاده ادیب بازبینی و پاره‌ای اصلاحات: محسن لاهوتی منتشر شده در رفاقت کارگری چندی است که اخبار مربوط به‌پناهنگی و مهاجرت از آسمان و زمین، و حتی از زیرِ زمین رسانه‌های اروپایی و آمریکایی باریدن گرفته است!؟ دولت‌ها و دستِ راستی‌ترین رسانه‌ها این بارش اساساً «خبری» را یک واقعیت قطعی به‌تصویر ‌می‌کشند و برای توصیف آن از عبارت سونامی استفاده می‌‌کنند. آن‌چه کلمه‌ی سونامی به‌ذهن خواننده یا …

فقط جنبش شورائی سرمایه ستیز کارگران قادر به حل مشکل محیط زیست است

در حالی که بخش اعظم تئوریسیسن های چپ بدون داشتن هیچ دید انتقادی به روابط تولید سرمایه داری به چانه زدن با احزاب و قدرت های حاکمه بر سر این یا آن رفرم و یا شرکت در حاکمیت دولتی سرمایه مشغولند. در شرائطی  که این متفکران مدعی منجی بشریت مسائل محیط زیستی را موردی از موارد کار احزاب بورژوایی سبز می دانند، نقد ضد سرمایه داری و پرولتاریایی مسائل محیط زیستی نیز هر چند اندک و لاک پشتی راه خود را به فضای زندگی و اعتراض و پیکار باز می کند. پایه های نظری این نقد شناخت مارکسی سرمایه و نقد مارکسی اقتصاد سیاسی بورژوازی است. به محض آن که ما نگرش مادی مارکس را بیشتر دنبال کنیم و به عرصه محیط زیست بسط دهیم تصویر واقعی انقلاب پرولتری، بزرگترین و عظیم ترین انقلاب اجتماعی بشر در تاریخ نیز برای ما روشن تر خواهد شد. نکته بسیار مهمی در مورد این انقلاب یا پویه دگرگونی نظم تولید سرمایه داری تا امروز نادیده گرفته شده است و آن این که در شرایط کنونی هیچ جنبش کارگری …

سرمایه داری – سیستمی مرگبار

این هرگز سرمایه دار نیست که می میرد، بلکه کارگر فقیری است که همواره با جان خود هزینه نهایی را می پردازد… سرمایه داری تنها سیستمی نیست که بشریت قادر به توسعه آن گردیده است. سرمایه داری سیستمی است مرگ بار که بر اساس نابرابری و استثمار بنا شده است و به ناچار منجر به جنگ می شود، اما مردمی که کار می کنند سیستم بهتری را می شناسند، سیستمی که فارغ از استثمار و جنگ طلبی است: سوسیالیسم… در سیستم سرمایه داری، به سادگی سرمایه دارن بدون کسب سود، علاقه ای به بهبود شرایط کارگران، جلوگیری از گرسنگی، مبارزه با آلودگی و تخریب محیط زیست، و یا بیماری های همه گیر ندارد. بدون این که حتی از جنگ حرف بزنیم، بنابر سیاست ها و شیوه های مخرب و غیرانسانی سرمایه داری، میلیون ها نفر محکوم به رنج و فنا هستند!   سرمایه داری – سیستمی مرگبار  نوشته: راب گولند برگردان: آمادور نویدی آیا تا به حال به پاسخ به این سئوال با خود اندیشیده اید که تنها چند انسان به خاطر حرص و آز …

مصرف به عنوان یک گفتمان ایدئولوژیک

کاج ایلمونن برگردان شایسته مدنی منتشر شده در انسان شناسي و فرهنگ مصرف بیش از هر چیز در ارتباط تنگاتنگ با خرید کالا در بازار قابل فهم است. البته، همانطور که در ارتباط با وجوه مختلف کالا سخن به میان آمده است، خرید کردن، تنها بخش کوچکی از فرآیند گسترده‌ی مصرف را در بر می‌گیرد. مصرف، بیشتر از هر چیز، عبارت از انتقال اموال در دسته‌بندی کالایی و استفاده‌ی واقعی از آن است. وقتی مصرف به این برتری می‌رسد، مکانیسم انتخاب‌های مصرف و تبلیغات نیز در یک چشم‌انداز متفاوت ظاهر می‌شوند. این مکانیسم‌ها به شکل پیامهایی برای دیگران درآمده و یا به صورت راهکارهایی برای هدایت و چگونگی استفاده از اقلام مصرفی حفظ می‌شوند. برای مثال چطور می‌توانیم بدانیم در مُد چه چیزی وجود دارد بدون آنکه مصرف را در زندگی روزمره و رسانه در نظر نگیریم؟ بدین‌ترتیب، مصرف در فرم‌های پراکنده‎ای تجلی پیدا می‌کند که اولویت‌های مصرف‌کنندگان را شکل می‌دهد. ما درباره‌ی مصرف و پرستش یا طرد آن و یا تلاش برای متقاعد کردن دیگران به اینکه مصرف اندک چه معنایی برایمان دارد، سخن …

تجارت برده و نژادپرستى بعنوان خاستگاه سرمايه دارى

تاريخ تجارت برده از آفريقا به اروپا از دهه هاى ۱٤٤۱ تا ۱٩٥۰ تجارت برده و نژادپرستى بعنوان خاستگاه سرمايه دارى نويسنده: ماريو سوزا مترجم: پيام پرتوى  کلامى از نويسنده در آغاز دهه هاى ٦۰ توسط نويسنده گانى از قاره هاى مختلف جهان انتشار کتبى در مورد تاريخ آفريقا و رابطه ميان اروپا/آفريقا آغاز شد· آنها بر پيش داروريهاى قديمى نژاد پرستى غلبه و تصوير جديدى از قاره بزرگ آفريقا و مردم آن ارائه نمودند· نويسنده گانى مانند باسيل ديويدسون٬ چارکز آر. باکستر٬ والتر رونى٬ خوزه کاپلا و ديگران در آنزمان براى اولين بار حقايق پنهان در پشت تجارت برده و کلنياليسم را در اختيار عموم قرار دادند· با اينحال٬ عليرغم گذشت ۲۰ سال از انتشار اغلب اين کتب٬ دانش در مورد اين موضوع با گذشت زمان تحليل رفته است· اين جزوه بر آنست که از اين کتب و شمارى از تحقيقات ديگر توضيحاتى را در مورد تجارت برده در آفريقا٬ بزرگترين مهاجرت دسته جمعى در تاريخ بشرى٬ ارائه دهد و خواننده گان را به کسب دانش بيشتر در اين باب ترغيب نمايد· برخوردارى از …

سیطره نئولیبرالیسم و رشد تروریسم

سیطره نئولیبرالیسم و رشد تروریسم نگاهی به استراتژی غرب برای مهار گروه های تروریستی نوشته­ ی: جان ریس ترجمه­ ی: احسان پورخیری یادداشت مترجم: امروزه، با ظهور و رشد روزافزون گروه‌های جهادگرای اسلامی و همچنین ظهور بنیادگرایی مسیحی و غیره ذلک، بیش از هر زمان دیگری آشکار شده است که طبل «مبارزه با تروریسم» که دولت‌های غربی بر آن می‌کوبند هیچ صدایی ندارد. نکته جالب‌توجه قضیه این است که رشد این گروه‌ها، چنان‌که می‌بینیم، هم‌زمان است با سیطره نئولیبرالیسم بر اقصی‌نقاط جهان. اینک که آتش «تروریسم» دامان کشورهای غربی را نیز گرفته (مساله شارلی‌ابدو)، مسوولان این کشور‌ها سرگرم تلاش برای وضع قوانین ضدتروریستی جدیدی هستند. قوانینی که دلالت ضمنی آنها بر هیچ‌کس پوشیده نیست. «جان ریس» نویسنده و کارشناس تروریسم، در این مقاله می‌کوشد تا نشان دهد که «جنگ علیه ترور» هیچ نتیجه‌ای در پی نداشته است مگر رشد تروریسم و افزایش گروه‌های تروریستی. *** «هفته آگاهی ضد تروریستی» دولت هم‌اینک به پایان رسیده است.(1) یک دولت انبوهی از قوانین جدید را که بناست ما را از حملات تروریستی در امان بدارند اعلام و نهاد‌ها …

تولید سرمایه‌داری و بهره‌کشی از بدن به مثابه جزئی از حیات اجتماعی

مهرداد امامی منتشر شده در انسان شناسي و فرهنگ بدن به کمک مصنوعات دستی به دقت ساخته شده- از ابزارهای دستی تا رایانه‌ها، دستگاه‌های تهویه هوا تا ماهواره‌ها- وسیله‌ای بنیادی است که به واسطه آن هم ملزومات زندگی و هم مازاد کالاهای ارزشمند پابرجا می‌مانند. بدن انسان تکیه‌گاهی است که پیرامون آن اقتصاد زندگی روزمره به جریان می‌افتد و جماعت‌ها، واحدهای سیاسی و تمدن‌ها شکل می‌گیرند (لاک و فَرگوهر، 2007). {1} شهرت کارل مارکس به خاطر این است که به ما نشان داد چگونه ایده‌ی کار و شکلی که تولید و توزیع کالاها به خود می‌گیرند اساساً و به طور دائم در نتیجه‌ی صنعتی شدن و ظهور شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری تغییر یافت. استدلال مارکس در مورد بیگانگی‌یی که در اواخر قرن نوزدهم پدیدار شد، زمانی که افراد کنترل زندگی کاری و محصولات کار خویش را از دست دادند، امروز نیز به قوت قرن نوزدهم پا بر جاست. نیروی کار منعطف برای سازوکار یافتن اقتصاد (نو)لیبرال جهانی، که اساساً مربوط به بی‌ثباتی و استثمار است، ریشه در تجربه‌ی کارگرانی دارد که در طول انقلاب صنعتی سده‌های …

برون سپاری؛ استثمار مدرن؟

فروزان افشار برون سپاری در حوزه ی تولید و صنعت (outsourcing یا Offshoring)، که اقتصاد دانان نئولیبرال، اندر مناقب و کراماتش باد به غبغب می اندازند و داد سخن می دهند، عبارت است از آربیتراژ بین المللی نیروی کار به منظور کاهش هزینه ها و نتیجتا کسب سود بیشتر با استفاده از اختلاف دستمزدها میان کشورهای مختلف. برون سپاری که اخیرا نام دل انگیز دیگری (مهاجرت مجازی )هم برایش دست و پا کرده اند، نیروی پیش راننده ی جهانی سازی در حوزه ی اقتصادی به حساب می آید.(چنان که به قول بنیامین باربر در کتاب مک ورلد علیه جهاد : » هیچ فعالیتی مانند تجارت به ذاته گرایش به جهانی سازی ندارد«). مزایای آن برای شرکت هایی که بدان اقدام می کنند، بسیار روشن است: بهره گیری از قوانین ساده گیرانه ی زیست محیطی و حداقل دستمزد، کاهش بدهی های مالیاتی، ارزان بودن نیروی کار، استفاده از تخصص کشور پذیرنده، دسترسی بیشتر و آسان تر به منابع طبیعی و همچنین گسترش بازارها و… . بسیاری بر این باورند که این پدیده، ماهیتا از مصادیق استثمار …

دنگیزم و اصلاحات در جمهوری خلق چین

  سالار کاشانی منتشر شده در انسان شناسی و فرهنگ اصلاحات جمهوری خلق چین عمدتاً تحت رهبری و بر اساس ایده‌های دنگ شیائوپینگ صورت گرفته است و اصطلاح دنگیزم که حاکی از اندیشه‌های دنگ شیائوپینگ است به مجموعه‌ی اندیشه‌های دنگ در زمینه‌ی اصلاحات در چین اشاره دارد. مفاهیم مرکزی دنگیزم از این قرار است: عقیده به تقویت انگیزه‌های سود اقتصادی، بازار کنترل شده، فرهنگ و منابع ملی چین، حاکمیت کامل دولت حزب، وفاداری‌های ایدئولوژیک، ضرورت کسب فناوری‌های غربی و سرانجام ارتقای مقام بین‌المللی چین و تعبیری اعاده‌ی مقام سابق آن. (شاهنده و طاهایی، 1383: 141) اصول سازنده‌ی نظریه‌ی دنگ، از نظر جیانگ زِ مین به طور کلی چهار مورد است: جستجوی حقیقت از طریق واقعیت‌ها به عنوان یک روش یا شیوه‌ی سیاسی. دنگ در سال 1978 در توضیح بیشتر این اصل مائویی گفته بود که همه‌ی سیاست‌ها باید بر اساس ارزیابی تجربه‌ها صورت گیرد. تاکید بر بازسازی اقتصادی بر اساس درکی از سوسیالیزم در سطح علمی و با تاکید بر مرکزیت اصلی نیروهای تولید در مارکسیسم، که بازگشتی از مرکزیت اصل مائوئیستی نبرد طبقاتی بود …

بحران‌هاي چندجانبه‌ي امپرياليسم

گروه پروسه بحران‌هاي چندجانبه‌ي امپرياليسم نوشته‌ي: الكس كاليني‌كوس برگردان: آبتين درفش اگرچه ايالات متحد در مركز فرماندهي سرمايه‌داري جهاني قرار دارد، اما در چند ماه گذشته صفحه‌ي كامپيوترها و تلويزيون‌هايش حاكي از چندين بحران بوده‌اند. بيائيد آن‌ها را،از منظر تصميم‌سازان ايالات متحد، به‌ترتيب اهميت‌شان درنظر گيريم. نخست، اخيرترين جنگ اسرائيل در غزه ـ كه اكرچه براي واشگتن نه بحران، كه بيش‌تر نوعي خشونت فوران كرده است كه به‌واسطه‌ي آن نوعي تعادل بازتثبيت مي‌شود، اما براي شمار افزايش‌يابنده‌اي از مردم جهان اهانت و جنايت به‌حساب مي‌آيد. دوم، جنگي ـ كه در حال حاضر با آتش‌بسي نه چندان آسان متوقف شده است ـ بين حكومت پرو غرب در كيف و نيروهاي مورد حمايت روسيه در جنوب شرقي اكراين. سوم، كارزار بمب‌باران ايالات متحد براي متوقف كردن گروه جهادي كه خود را دولت اسلامي در عراق و سوريه مي‌نامد، اما ما آن را هم‌چنان داعش مي‌ناميم. و، سرانجام، تنش فزاينده‌ي رقابت بينادولتي در شرق آسيا در واكنش به قدرت رو به رشد چين ـ كه نه هنوز يك بحران، اما به‌طور بالقوه نزاعي بسيار جدي است.1 چيز جالبي …

خواب آشفته پاکیزگی   

آرمان- صباالسادات حسینی: شاید آن لحظه‌ای که هر یک از ما می‌خواهیم زباله‌ای را در فضا رها کنیم، برای کمتر از یک‌صدم ثانیه بیندیشیم دست یا دستانی با زحمت و مرارت فراوان باید آن را جمع کند و لحظه‌ای در این کار درنگ کنیم. همه ما محیط خانه و حتی تا شعاعی از اطراف محیط خانه‌مان را پاکیزه نگه می‌داریم و برای مثال وقتی تخمه می‌خوریم، پوست آن را روی زمین نمی‌ریزیم چه رسد به زباله‌های انبوه‌تر و بزرگ‌تر اما، وقتی کمی آن طرف‌تر می‌رویم خیلی راحت هر چیز دور ریختنی را در کوچه و خیابان می‌‌ریزیم. خیلی از ما شاید ندانیم به ازای هر پوست تخمه یا ته‌سیگاری که به زمین می‌ریزد، دستی زحمتکش باید بارها و بارها بر جارو ضربه وارد کند تا موفق شود همه آثار آن را پاک کند و شهر را مثل روز اول به ما تحویل دهد.  در شهری که همه شهروندانش زباله‌هایشان را در خیابان می‌ریزند اگر یک روز کارگران شهرداری کار نکنند و شهر را به‌حال خود رها کنند، شهر به یک زباله‌دان بزرگ تبدیل خواهد شد. …

نئولیبرالیسم اقتصادی و سازمان تجارت جهانی

نئولیبرالیسم اقتصادی و سازمان تجارت جهانی بیستمین سالگرد تاسیس سازمان تجارت جهانی. ناهید جعفرپور     در کنار صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و بانک جهانی تصویه حساب های بین المللی، سازمان تجارت جهانی موئسسه ای است مرکزی ـ در میان کارشناسان از این سازمان بعنوان دستگاه دولتی بین المللی شده مرکزی نام برده می شود ـ دستگاه دولتی که چرخه های جهانی سازی سرمایه داری را به حرکت در می آورد.   هیچکس اعضای این سازمان را انتخاب نکرد. از هیچکسی سئوال نشد و سئوال نخواهد شد که آیا می خواهد این سازمان وجود داشته باشد؟. تنها اقلیتی کوچک از وجودش با خبر بوده و از آن بهره می برد. با این حال این سازمان از سرنوشت مردم جهان گرفته تا مویرگ های زندگی روزمره ما را تحت کنترل خویش دارد و برایش تصمیم می گیرد و بر آن حکومت می کند: سازمان تجارت جهانی 20 سال پیش تاسیس شد و سریعا 120 کشور به آن ملحق گردیدند. امروز 160 کشور جهان زیر پوشش این سازمان قرار دارند.   در حالیکه طبق طراحی …

سیریزا سوسیال‌دموکراتیزه شد

گفت‌گو با کارل هاینس روت ترجمه کاووس بهزادی منتشر شده در نقد اقتصاد سياسي کارل هاینس روت از مبارزان جنبش دانشجویی مه 68 و از اعضای گرداننده‌ی دانشجویان سوسیالیست در آلمان بود. او بعدها به سبب همکاری با جنبش مسلحانه‌ی آلمان دستگیر و مدتی در زندان بود. سپس از طریق پزشکی در کارخانه های آلمان فعال شد و بعدها بیش‌تر به جنبش بین‌المللی علاقه‌مند شد و در ایتالیا و اسپانیا فعالیت کرد و به‌ویژه با سنت‌های آنارشیستی، چپ و چپ کارگری ایتالیایی ارتباط داشت. او، پزشک، تاریخ‌دان و از همه مهم‌تر کنشگر اجتماعی است. وی همچنین همکاری نزدیکی با چپ های یونانی داشته و دارد و هم اکنون از گردانندگان اصلی نشریه تاریخ اجتماعی آلمان است. در گفت‌وگوی حاضر که قبل از پیروزی سیریزا در انتخابات اخیر یونان انجام شده او دیدگاه‌هایش را درباره‌ی وضعیت کنونی یونان و امکانات پیش روی سیریزا می‌شکافد. قبل از انتخابات در یونان شبحی در اروپا در حال گشت‌وگذار است ـ شبح حزب چپ یونان، سیریزا ـ آلمان به‌رغم تمام تکذیب‌ها، یونان را به سیاست اخراج (خروج از واحد پولی …

سرمایه داری به مرحله فرتوتی اش گام می نهد – سمیر امین

«یک اقتصاد سوسیالیستی به اجتماعی شدن مدیریت محدود نمی گردد. سوسیالیسم به درستی سرمایه داری، بدون سرمایه داران نیست. باید ارتباط بین انسان، طبیعت و جامعه را به هم درآمیخت. ادامه دادن این وضع به شکلی که سرمایه داری پیشنهاد می کند، به ویران کردن فرد، طبیعت و مردم بازمی گردد. « برگردان : م . ت برومند منتشر شده در نگرش                        بخش اول «اندیشه اقتصادی نو کلاسیک برای جهان کنونی مصیبت بار است» . سمیر امین برای بسیاری از همکاران اقتصاد دان اش دلچسب نیست. او برای حکومت ها از این هم کم تر دلچسب است. به گفته او: «صرفه جویی کردن برای کاستن وام ها، از دروغ های شاخدار است» ، «تنظیم بخش مالی جمله ای تو خالی بیش نیست». او تحلیل اش را به مثابه چاقوی جراحی بحران اقتصادی به ما می سپارد. (مجله همبسته) صرفنظر از نوریل روبینی، گفته می شود که Dr DooM اقتصاد دان مشهور آمریکایی به خاطر پیش گویی سونامی سیستم مالی در سال 2005 مشهور شد. اما واقعیت این است که سمیر امین پیش از …

نقد اتوپی کشت آلی سرمایه داری

حسن عباسی نقد اتوپی کشت آلی سرمایه داری در کتاب «سرمایه داری و فاجعه آلودگی محیط زیست» بطور مفصل به کشاورزی صنعتی سرمایه داری و نقش آن در تخریب محیط زیست و بخصوص تولید سموم گیاهی، تهی کردن خاک از مواد لازم جهت افزایش سود و عرضه کالاهای کم ارزش کشاورزی به کارگران، افزایش افزوده ها و مکمل های غذایی در تلاش پر کردن جای خالی این مواد و بالاخره افزوده های تکنیکی به غذاهای آماده در راستای افزایش طول عمر و آذین کردن کالاها برای افزایش هر چه بیشتر فروش آنها صحبت کردم. در نوشته حاضر به حوزه ای از تولید کشاورزی سرمایه داری می پردازم که از حدود 4 دهه پیش با عناوین کشاورزی زیستی، کشت طبیعی، کشاورزی آلی ویا کشاورزی ارگانیک (Organic farming) سرمایه های قابل توجهی را به سوی خود سرازیر ساخته است. صاحبان این سرمایه ها آنچنان که بنمایه و طبیعت تولید سرمایه داری است همگی جستجوی خود برای سود افزون تر و طلائی تر را در « خدمت» به بشر و در این جا « خدمت به سلامتی بشر» …

طبقاتِ جامعۀ سرمایه داری و ویژگی های ساختار اقتصادی- اجتماعی ایران بخش سوم

توجه این مطلب دارای فورمولهای ریاضی و جدولهائی که در فرمات وب احتمالا تغییر و یا حذف میشوند برای مطالعه دقیق مقاله (با فورمولها و جدول ها) لطفا به این آدرس مراجعه کنید طبقاتِ جامعۀ سرمایه داری و ویژگی های ساختار اقتصادی– اجتماعی ایران سهراب شباهنگ شهریور و مهر 1393 [بخش های 1 و 2 این نوشته در شماره های 35 و 36 خیزش منتشر شدند. در زیر بخش سوم آن درج می شود.] بخش 3 برخی ویژگی های سرمایه داری ایران در اینجا ویژگی های سرمایه داری ایران را در زمینه های زیر بررسی می کنیم: رابطۀ بین کار و سرمایه، تمرکز تولید و ادغام سرمایه های صنعتی و بانکی، نقش در آمد صادراتی نفت خام در انباشت سرمایه، سرمایه گذاری و وام خارجی، رابطۀ بین سرمایه های تجاری و صنعتی، تجارت خارجی، رابطۀ بین زمین و سرمایه، دسته بندی های درون بورژوازی ایران و رابطۀ روبنای سیاسی و حقوقی حاکم با ساختار اقتصادی و اجتماعی. رابطۀ بین کار و سرمایه رابطۀ بین کار و سرمایه در ایران مانند هر کشور سرمایه داری دیگر …

گزارشی از یک تجمع ضد فاشیستی در ایتالیا: "ما همه ضد فاشیست هستیم"

گزارشی از یک تجمع ضد فاشیستی در ایتالیا: «ما همه ضد فاشیست هستیم» نوشته: فرهاد متین یک هفته پس از مجروع شدن امیلیو(EMILIO) یکی از فعالین آنتی‌فاشیست ایتالیایی به توسط چند فاشیست که در این حادثه وی به شدت زخمی و به بیمارستان منتقل شد، بیش از دو هزار نفر از آنتی‌فاشیست‌های ایتالیایی که قصد داشتند با وارد شدن به مرکز شهر «کرمونا» (شهر کوچکی در حومه شهر میلان- CREMONA) در مقابل دادگاه و مرکز پلیس این شهر تجمع کنند. با حمله پلیس به آنتی‌فاشیست‌ها تظاهرات به خشونت کشیده شد و تا نیمه‌ی شب ادامه پیدا کرد. دراین تظاهرات عده‌ی بسیاری دستگیر شده که هنوز خبر دقیقی از تعداد آنها در دست نیست. در روز یک شنبه 18 ژانویه 2015 با حمله‌ی از پیش برنامه ریزه شده بیش از 50 فاشیست ایتالیایی (Casa Pound) و با همدستی مستقیم پلیس که از شهرهای مختلف ایتالیا به بهانه تماشای مسابقه فوتبال خود را به استادیوم شهر کوچکی به نام کرمونا رسانده بودند، در حوالی ساعت 6 بعداز ظهر و بعد از خاتمه یافتن مسابقه، به گفته‌ی شاهدان، …

رکود و پیشرفت مارکسیسم – رزا لوکزامبورگ

رکود و پیشرفت مارکسیسم  نوشته‌ی رزا لوکزامبورگ (1903) به بهانه 15 ژانویه، سالروز ترور لوکزامبورگ ترجمه نوید قیداری کارل گروئن در نوشته‌یی سطحی و در عین حال جالب با عنوان «جنبش سوسیالیستی در فرانسه و بلژیک» به طرزی کمابیش ماهرانه اظهار می‌دارد نظریّات فوریه و سن‌سیمون، تأثیر سراپا متفاوتی بر طرفداران خاصّ خودشان دارند. سن‌سیمون پدر معنوی یک نسل کامل از محقّقان و نویسندگان پراستعداد در زمینه‌های مختلف فعّالیّت روشنفکری بود. امّا دنباله‌روان فوریه، به جز برخی استثناها، اشخاصی بودند که سخنان استادشان را کورکورانه تکرار می‌کردند و از هرگونه پیشرفتی در آموزه‌های او عاجز بودند. گروئن در توضیح این تفاوت می‌گوید فوریه جهان را در نظامی تکمیل‌شده ارائه می‌کرد؛ نظامی که تمامی جزئیّاتش به دقّت شرح داده شده بود. امّا سن‌سیمون صرفاً بقچه‌ی درهم‌وبرهم افکار معظّم را جلوی حواریّونش می‌انداخت. به نظر من گروئن خیلی کم به تفاوت درونی، به تفاوت ذاتی نظریّات این دو صاحب‌نظر کلاسیک حوزه‌ی سوسیالیسم تخیّلی توجه کرده است. با این حال احساس می‌کنم این ملاحظه روی‌هم‌رفته درست باشد. فراسوی این مسأله، ثابت شده است نظامی از ایده‌ها که صرفاً به …

نیمی از ثروت جهان در اختیار یک درصد جمعیت است!

  لری الیوت برگردان: آزاده شعبانی تأمین ۲۴/ بعد از مطالعه‌ای که نشان داد در صورت ادامهٔ روند فعلی، در سال آینده یک درصد از جمعیت جهان ثروت بیشتری نسبت به ۹۹ درصد دیگر خواهد داشت، این هفته گردهمایی میلیارد‌رها و سیاستمداران جهانی در داووس سوئیس تحت فشار برای مقابله با افزایش نابرابری در جهان قرار خواهد گرفت. پیش از اجلاس سالیانهٔ این هفتهٔ مجمع جهانی اقتصاد در پیست اسکی داووس، موسسهٔ خیریهٔ ضد فقر «آکسفام» اظهار کرد که داووس باید نقش برجستهٔ خود را در جهت تقاضاهایی به کار بندد که خواهان اقدام فوری برای محدود کردن شکاف میان فقیر و غنی است. تحقیقات منتشرشدهٔ آکسفام نشان می‌دهد که بخشی از ثروت جهان که در اختیار یک درصد از ثروتمندان است از ۴۴ درصد در سال ۲۰۰۹ به ۴۸ درصد در سال ۲۰۱۴ افزایش یافته، در حالیکه حداقل ۸۰ درصد جمعیت فقیر در حال حاضر تنها ۵/۵ درصد ثروت را در اختیار دارند. آکسفام اضافه کرد به تبع این روند نابرابری، تا سال ۲۰۱۶ یک درصد از سرمایه داران بیش از ۵۰ درصد ثروت …

من شارلی ابدو نیستم – رضا رخشان

من شارلی ابدو نیستم واقعه تروریستی دلخراشی که این روزها در فرانسه رخداد ومنجر به مرگ چندین انسان گردید قلب همه ما را بدرد آورده است.طبیعتا هر گونه دلیلی جهت توجیه چنین این اعمالی بدور از اخلاق و انسانیت است. اما از طرف دیگر مدیای سرمایه داری از لحظه ای که این حادثه واقع شد بسرعت انرا حمله ای به آزادی بیان قلمداد کرده و انتحار کنندگان را مخالف این اصل اساسی در مناسبات لیبرال دموکراسی وانمود می کردند.در نتیجه کشته شدگان مجله فکاهی شارلی ابدو که چندی پیش کاریکاتورهای پیامبر اسلام را منتشر کرده بود را شهدای ازادی بیان معرفی کرده ودر تظاهراتی که دو روز پیش در فرانسه صورت گرفت شعار»من شارلی هستم»مهمترین شعار بود.مشکل من با اینجای داستان است. مناسبات سرمایه داری در ذات خود منشا شکاف طبقاتی و اختلاف منافع بین لایه های بالایی و زیرین جامعه است.این لایه های بالایی هستند که بدلیل بهره مندی از مواهب چنین مناسباتی تلاش میکنند تا با وجود رسانه ها و قدرت حاکمه ؛ هزمونی خود را بر سایر طبقات اعمال کنند. معمولا بیشترین …

امرِ عمومی و منافع عمومی در زبان باندهای بورژوازی در حال منازعه

امرِ عمومی و منافع عمومی در زبان باندهای بورژوازی در حال منازعه نوشته ی محمد خانی آنچه در تهران امروز، شاهد آن هستیم، تخصیص فضای شهری، فضاهای به اصطلاح عمومی (The public) به عموم مردم نیست. خدمات شهری، پارک ها، سکونت گاه های رسمی، مبلمان شهری و ده ها مؤلفه ی خدمات عمومی شهری، نه تنها در جهت منافع عمومی شهری جهت گیری نشده و به عموم مردم اختصاص داده نشده، بلکه هر تحقیقی می تواند، توزیع ناعادلانه ی این خدمات شهری را که با نام خدمات عمومی ارائه می شوند، نشان دهد. این امر در تصمیمات و اقداماتی که با نام نمایندگی مردم و «منافع عمومی» انجام می شود، مانند تصمیمات در سیاست خارجی، صنایع، تعیین دستمزدها و دیگر ساحت های زندگی اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی نیز قابل بررسی است. اما در این جا، نگارنده تنها می خواهد به یک وجه از این مسأله بپردازد، و آن این که، وقتی دولت مداران ادعا می کنند باید به جای آرمان ها به دنبال منافع و منافع عمومی رفت، باید پرسید، مراد از «منافع عمومی» …

آلاهو… چی فرمودین؟! (نمایشنامه در هفت پرده)

نوشته: بابک پایور منتشر شده در تارنماي رفاقت كارگري پردۀ نخست:صحنه تئاتر با تزئینات «تروریستی» و هالیوودی «الجیهادولآکبار» تزئین شده است:نمایش اینگونه شروع میشود که یک روزنامۀ آزاداندیش و «چپ» و مدافع آزادی بیان در پایتخت عاشق پیشگان (پاریس) برای دفاع از اصل آزادی بیان کاریکاتور «موهامد» (یعنی همان کسی که «جیهاد بازی» را به جان ما انسان های آزاداندیش انداخت) را در وضعیت خاصی با یک گوسفند به چاپ رسانده. از آنجا که اصل بیست و سوم قانون آزادی بیان میگوید «همه پیغمبران اولوالعظم ترتیب گوسفندها را می دادند و بنابراین ریختن خون آنها در پای دیوار کاریکاتور مستحب است انشاالله!!» و با تاکید بر اینکه «موهامد» در چل سالگی یک زن 9 ساله داشته و بنابراین حتما «پدوفیل» هم هست؛ پس به جرم «پدوفیلی» دیگر باید به اشد مجازات کاریکاتوریک برسد.تبصرۀ دوم اصل بیست و سوم می گوید که این اصل باید هر دو سال و نیم یکبار توسط یک روزنامۀ «آزاداندیش» تکرار شود تا جامعۀ بشری هرگز فراموش نکند که از نخستین مصادیق بارز آزادی بیان، ریدن به کتاب های مقدس و …

امپریالیسم – در بزرگداشت هری مگداف

 ویلیام ک. تب ترجمه صادق فلاح‌پور منتشر شده در نقد اقتصاد سیاسی امپریالیسم نظامی است که در آن یک قدرت مسلط توانایی کنترل تجارت، سرمایه‌گذاری، کار و منابع طبیعی دیگر مردمان را دارد.* در مراحل مختلف رشد سرمایه‌داری شکل‌های متفاوتی به خود می‌گیرد و عناصری مشترک با فرمانروایی IMPERIUM امپراتوری‌های عصر باستان دارد. می‌خواهم با طرح این عناصر ساختاری، تقابل‌شان را با دیدگاه اقتصاد‌دانانِ جریان اصلی، مبنی بر تنظیم مبادلات به وسیله‌ی اصول بازارِ آزاد، تشریح کنم و سپس به شکل مشخصی که امپریالیسم در زمانه‌ی ما به خود می‌گیرد بپردازم. هر مقاله‌ای از نظرگاه چپ درباره‌ی این موضوع باید بر تأثیر نوشته‌های هری مگداف اذعان کند و این تأثیر در این مقاله مورد تأکید قرار گرفته است.   امپراتوری و مراحل امپریالیسم درون نظام امپراتوری ممکن است یک یا چند امپراتوری وجود داشته باشند که به شکل مستقیم یا غیر‌‌مستقیم کنترل سرزمین‌ها، مردمان و منابع طبیعی آن‌ها را از طریق گسترش نیروی نظامی یا تهدید نظامی در اختیار داشته باشند. امپراتوری‌های متفاوت ممکن است دریک نظم امپراتوری وسیع‌تر با هم رقابت کنند؛ ممکن است سلطه …

دستمزدهای معوقه و راهکارهای ابداعی کارفرمایان

  دستمزدهای معوقه و راهکارهای ابداعی کارفرمایان برای شانه خالی کردن از پرداخت آن و کسب سودهای کلان سینا کرباسی کانون مدافعان حقوق کارگر اخبار مربوط به حقوق‌های معوقه و اعتراض کارگران بر ای دریافت حقوق حقه‌ی خود، به یکی از تیترهای دائمی خبرهای کارگری منتشره در رسانه‌ها تبدیل شده است. درحالی که هیچ گاه حقوق ده ها میلیونی و گاه صدها میلیونی مدیران رده بالای این واحدها هرگر عقب نمی‌ماند. این مساله به حدی شایع شده که اکر در یک واحد تولیدی حقوق کارگران به موقع پرداخت شود، انگار چیز غریبی اتفاق افتاده است. کمبود منابع مالی معمولی‌ترین بهانه‌ای است که برای این عدم پرداخت‌ها عنوان می شود. این بهانه گاه به قدری برای کارگران بزرگ‌نمایی می‌شود که کارگران حتا حاضر می‌شوند از بخشی از طلب خود چشم‌پوشی کنند. «روز دهم دی ماه 93مدیر عامل معدن البرز مرکزی به صورت علی الحساب ۲۴۰ میلیون تومان به شرکت هلدینگ سامان واگذار کرد تا حداقل بخشی از مطالبات۱۲۰۰ کارگررا (حدود ۲۰۰ هزار تومان) پرداخت کند. به همین دلیل کارگران از صبح امروز موقتا به اعتراض صنفی …

پشت تمام بحران های جهان صندوق بین الملل پول پنهان است

یونگه ولت ترجمه رضا نافعی منتشر شده در آينده ما گفتگوی روزنامه «یونگه ولت» با «ارنست ولف» نویسنده کتاب «صندوق بین المللی پول یک قدرت جهانی – تاریخچه یک چپاول» – صندوق بین المللی پول در سیاست جهانی نقش مهمی ایفا می کند – کافیست فقط نگاهی به اوکرائین ورشکسته بیافکنیم – .شما اخیرا کتابی نوشتید در باره این سازمان- سرنخ آن دردست کیست؟ – فقط و فقط در دست آمریکا. صندوق بین المللی پول 70 سال پیش در کنفرانس » برتون وودز» آفریده شد – این کنفرانس بعدا کاری کرد که در تاریخ بشر نظیر ندارد، به این معنی که کنفرانس دلار آمریکا را تبدیل کرد به معیار سنجش برای تعیین ارزش پولهای جهان ساخت و با این کار تسلط اقتصاد آمریکا را برجهان تثبیت کرد. وظیفه اصلی صندوق بین المللی پول در مرحله آغازین این بود که کاری کند که تمام پولهای جهان به دلار وابسته شوند. – یعنی صندوق بین المللی پول یک اهرم سیاسی در دست آمریکاست؟ – مطلقا. امریکا در کمسیون های صندوق بین المللی 16 درصد رای مسدود کننده …

از «اباذری، پاشایی» تا «فاشیسم، طبقه متوسط و جنبش سبز»

  از «اباذری، پاشایی» تا «فاشیسم، طبقه متوسط و جنبش سبز» حبیب قاسمی امروزه گروه­ها وگرایشات مختلفی جمهوری اسلامی را به عنوان نظامی فاشیستی تلقی و با عنوان حکومت فاشیستی اسلامی نامگذاری می­کنند. از سوی دیگر اتفاقات اخیر ِمراسمِ خواننده­ی پاپ، مرتضی پاشایی و هم­اینطور سخنان آقای یوسف اباذری پیرامون این اتفاق و تلقی این رویداد به عنوان نشانه­های فاشیسم، ما را بر آن داشت که بار دیگر فاشیسم، شرایط منجر به قدرت­گیری آن و نسبت آن با گروه­ها و طبقات مختلف جامعه را بررسی کنیم. لازم به ذکر است، تجمع جمع کثیری در مراسم این خواننده، از جانب عموم روشنفکران و در عین حال بعضآ کمونیست­ها، عمومآ به عنوان یک اتفاق عجیب، ناامید کننده و مبتذل یا نویدبخش و اعتراضی تلقی شد. این رویداد نه به به خودی خود بلکه بیشتر به دلیل واکنش هایی که برانگیخت، می توان از آن به عنوان رویدادی قابل بررسی یاد کرد. در ادامه بحث در مورد فاشیسم و نسبتش با ایران، نظرات آقای اباذری و هم­اینطور منظومه­ی فکری ایشان را به عنوان نماینده­ای از طیف چپِ پست­مدرن …

سه مفهوم درباره آزادي ليبرالي، دموكراتيك و سوسياليستي

نوشته : استفانو پتروسيان  ترجمه : وحيد كيوان آيا انديشه سوسياليستي هنوز آينده دارد؟ به يقين پاسخ اين سئوال به سادگي امكان­پذير نيست. از اين رو، سعي مي‌شود كه اين مسئله از ديدگاه بسيار گسترده‌اي طرح و بررسي شود. اساس بحث اين مقاله بر محور تعريف مفهوم آزادي سوسياليستي، تمايز آن از مفهوم‌هاي ليبرالي و دموكراتيك خواهد بود (1) از اين رو، مي‌كوشم تأمل درباره مفهوم آزادي را آن‌طور كه ماركس بررسي كرده بسط دهم تا جنبه‌هايي كه به نظر من هنوز معتبراند و جنبه‌هايي كه به عكس واقعاً از اعتبار افتاده‌اند روشن گردد. تئوري‌هاي آزادي سياسي، يعني تئوري آزادي جمعي به يقين مي‌توانند به شيوه‌هاي بسيار گوناگون طبقه‌بندي شوند. مثلاً يكي از طبقه‌بندي‌هاي بسيار مناسب طبقه‌بندي است كه آن را در دو شكل آزادي مثبت و آزادي منفي از يك‌ديگر متمايز مي‌كند. اين تمايز مخصوصاً در دهه‌هاي اخير از جانب انديشمندان ليبرال چون ايزايا برلين نويسنده نامدار «تأمل درباره دو مفهوم آزادي» و نوربرتو بوبيو تأييد و پشتيباني شده است. (2) از ديد اين نويسندگان آزادي منفي بايد به طور اساسي به مثابه نبود …

دو اوتوپی

ولادیمیر ایلیچ لنین   اوتوپی (utopia) کلمه­ایست یونانی که از ou که به معنی نفی است و topos یعنی مکان تشکیل شده. اوتوپی یعنی مکانی که وجود ندارد، یعنی تخیل، پندار یا افسانه. اوتوپی در سیاست، آن نوع آرزوئی است که برآورده شدنش نه در حال حاضر و نه بعدها ممکن نیست، آرزوئی است که بر نیروهای اجتماعی متکی نیست و رشد و تکامل نیروهای سیاسی و طبقاتی آنرا تقویت نمی نمایند. هر چه آزادی در یک کشور کمتر باشد، هر چه تجلی مبارزۀ آشکار طبقات کمتر باشد، هر چه سطح فرهنگ توده ها پایین تر باشد، به همان نسبت هم معمولا اوتوپی های سیاسی آسان تر بروز می کنند و مدت طولانی تری پابرجا می مانند. در روسیۀ فعلی دو نوع اوتوپی سیاسی با حداکثر استحکام پابرجا هستند و به علت فریبندگی ظاهر خود تا اندازه ای در توده ها مؤثر واقع می شوند. این دو اوتوپی، اوتوپی لیبرالی و اوتوپی نارودنیکی هستند. اوتوپی لیبرالی مدعیست که از راه صلح و سازش، بدون رنجاندن کسی، بدون برانداختن پوریشکویچ ها و بدون مبارزۀ بی رحمانۀ …

امپریالیسم عصر ما

امپریالیسم عصر ما Aijaz Ahmad در باره نویسنده: پروفسور اعجاز احمد نظریه پرداز ادبی مشهور مارکسیستی و مفسر سیاسی هندی است که در حال حاضر در هندوستان زندگی می کند. هورکهایمر در پاسخ به مفهوم کامل » توتالیتاریسم» می نویسد: » کسی که نمی خواهد در باره کاپتالیسم سخن بگوید، باید در باره فاشیسم هم خاموش بماند. البته این گفته هورکهایمر کاملا دقیق نیست بلکه باید گفت: کسی که نمی خواهد در باره امپریالیسم سخن بگوید باید در باره موضوع فاشیسم هم خاموش بماند. http://www.marxistische-blaetter.de برگردان ناهید جعفرپور بخش یکم: من سخنم را در ابتدا با واژه » امپریالیسم عصر ما » بعنوان ادای احترام به مایکل کالکی برای مقاله جامعش در باره » فاشیسم زمان ما » آغاز می کنم. مقاله ای که در آن زمان بحرانی بهنگامی که فوق راست های آمریکائی با جدیت بری گلدواتر جمهوریخواه را برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری 1964 آمریکا معرفی نموده بودند، نوشته شد مایکل کالکی بطور مستقیم در مقاله اش اشاره ای به موسولینی نمی کند هرچند که باید اینکار را می کرد. زیرا این …

اعتراضات توده اي در ايتاليا

تارنگاشت عدالت Kommunisten.de پس از مدتهای مدیدی دو سندیکای بزرگ ایتالیاCGIL و UIL به اتفاق اعلام اعتصاب عمومی کردند. روزجمعه ١٢ دسامبر ایتالیا تقریبا فلج بود. با این‌که وزیر راه و ترابری «مائوریسیو لوپی» به دنبال اعتراضات شدید کارگران بعدازظهر ۵شنبه ابلاغیه خود در مورد حضور اجباری کارگران راه‌آهن را پس گرفت با این وجود حرکت قطارها نیز از این اعتصاب بی نصیب نماند. اعتصاب متوجه رفرم کار پیشنهادی دولت است که ازجمله به شدت مقررات مربوط به اخراج کارگران را رقیق می‌کند. «سوزانا کاموسو» دبیر کل CGIL گفت اعتصاب عمومی لحظه تعیین کننده برای تغییر اقتصادسیاسی ایتالیا و اروپا، برای کار و گسترش حقوق کارگران است. زیر شعار «این‌طور، نه!» صدهاهزار نفر کارگر، بازنشسته، جوان، کارگر خردکار، کارگر موقت و فصلی و یا بیکار در ۵۴ تظاهرات مختلف علیه رفرم کار «Job Act» و علیه قانون تثبیت اقتصادی دست به اعتراض زدند. آنها حتا وقتی هم که نخست وزیر «ماتئو رنزی» قانون را به سرعت به تائید هردو مجلس رساند، دست از اعتراض برنداشتند. درصد شرکت کارگران سندیکای فولاد این کشور FIOM در این …

شاهرخ زمانی:آقای ثقفی ، زندانیان سیاسی را دست کم نگیرید!!!

پاسخ شاهرخ زمانی به کانون مدافعان حقوق کارگر از زندان گوهر دشت :   آقای ثقفی ، زندانیان سیاسی را دست کم نگیرید!!!   در شرایطی که مجامع جهانی و انسانهای آزاده و شریف، رژیم جمهوری اسلامی را به خاطر نقض ابتدایی ترین اشکال قانونی فعالیت، سرکوب ابتدایی ترین اشکال تشکل و اعتصاب، دستگیری ، شکنجه ، صدورحکم حبسهای طولانی مدت و اعدامهای فله ای و … زیر منگنه قرار داده است. در شرایطی که مبارزه علیه سیاست جمهوری اسلامی در زندانها به اشکال مختلف و اکنون با اعتصاب غذای قهرمانانه زندانیان سیاسی و عادی مخصوصا» در زندانهای ارومیه و قزل حصار و حمایت مردم و خانواده ها از مبارزه انها بر ضد اعمال ضد انسانی و ضد بشری مانند اعدام، نابودی و حذف فیزیکی زندانیان زیر ضرب و شتم و یا به طرز مشکوک و انحلال بندهای مستقل سیاسی و انتقال زندانیان سیاسی به بند های اعتیاد و خطرناک و یا به اشکال دیگر که زندانیان گرفتار مرگ تدریجی می شوند و علیه سیاستی که در مجموع انکار جرم و وجود زندانیان سیاسی است …

من در کف خیابان به کار ادامه خواهم داد!

 هنگامی که روز ٢ فوریه ١٩٩٩ پست ریاست جمهوری را عهده‌دار شدم، شب اول آلبرتو فوجی‌موری (ريیس‌جمهور پرو)، کارلوس مه‌نم (ريیس‌جمهور آرژانتین)، شاهزاده آستوریا (ولیعهد پادشاهی اسپانیا) در اینجا حضور داشتند. حتا خوزه لوئیس رودریگس (خواننده جاز) برایم آواز خواند! و مهم‌تر از همه، الیگارش‌ها آمده بودند تا مرا جلب کنند و مرا مانند خفاش بمکند. همه اینجا بودند: خانواده سیسنرو، خانواده آزپورواس، خاندان‌های پرقدرت بورژوازی. من دیگر سر در نمی‌آوردم. من در طی مبارزات انتخاباتی همیشه به فکر بی‌نوایان بودم، به فکر فقرا که  روح ونزوئلا را تشکیل می‌دهند‌. و خلق که همیشه فراموش می‌‌شد و اکنون نیز در این مراسم حضور نداشت (جز شوفرها، بادی‌گاردها و گارسون‌ها). فیدل کاسترو از این سالون‌ها عبور کرد و با طعنه پرسید: «و این جمهوری پنجم است؟» و رفت.   منبع: دنیای جوان تارنگاشت عدالت روز ۵ مارس ٢٠١٣ ريیس‌جمهور سوسیالیست ونزوئلا، هوگو چاوز دیده بر جهان  فرو بست. روزنامه‌نگار شهیر «ایگناتسیو رامونت» قبل از فوت او مصاحبه جامعی با او صورت داد. نتیجه این مصاحبه روز ٩ دسامبر ٢٠١۴ با عنوان «هوگو چاوز. زندگی اول من» …

دگرگونی بزرگ

تارنگاشت عدالت منبع: دنیای جوان نويسنده: فرانک دپه تاریخ جامعه بورژوايی- سرمایه‌داری و مبارزات طبقاتی و کارگری در درون آن به هیچ‌وجه مانند جبر خطی عمل نمی‌کند. خوش‌بینی کارل کائوتسکی در مورد رشد در اواخر قرن ۱۹ که ماتریالیسم تاریخی را به علم رشد قانونمند بشریت، از جامعه بدوی اولیه به سوسیالیسم و یا کمونیسم ارتقاء بخشید، به دنبال تجربیات تاریخی و آن‌هم نه فقط شکست‌ها به کرّات زیر سؤال رفت. در سرمایه‌داری «موج‌های طولانی» شکوفايی و رشد وجود دارد؛ پریودهای درازمدت رشد شتاب یافته توسط پریودهای رکود و سکون جایگزین می‌گردد. و در طول آن شدت مبارزات طبقاتی، تناسب قدرت بین طبقات، رابطه بین اقتصاد و سیاست/دولت، رابطه بین مسايل ملی و بین‌المللی نیز تغییر پیدا می‌کند. و در همین رابطه سیکل‌های مبارزات جنبش‌های کارگری و اجتماعی را می‌توان این‌طور تعریف کرد: پس از پریود مبارزات و جنبش‌های شدید، اغلب دوران آرامش نسبتاً طولانی آغاز می‌شود که طی آن علل شکست و ناتوانی مورد بررسی قرار می‌گیرد و نیروهای سیاسی و اجتماعی چپ به درمان زخم‌های خود می‌پردازند و از نو خود را سازماندهی …

والریا لیاکووا

نوشته: بابک پایور منتشر شده در تارنمای رفاقت کارگری دوستانش او را «کراسوتکا» یعنی «زیبا» صدا میکردند. نه فقط به خاطر اینکه صورت زیبائی داشت. یکی از دوستانش میگوید زیبائی او فقط در چهره اش نبود، در لوگانسک دختران بسیار زیبائی وجود دارند ولی بیشتر آنها این لقب را از دوستان خود نمیگیرند. «کراسوتکا» در زبان روسی بیش از آنچه که به زیبائی چهره اشاره کند، زیبائی انسانی و قلبی مهربان و پرمحبت را بیان میکند. در نوامبر 2014 گروهی از جوانان 16 ساله قصد داشتند که به میلیشیای نواروسیا در دنباس بپیوندند. اما آلکسی موزگووی فرماندۀ میلیشیا به خاطر کمی سن آنها چنین اجازه ای را نداد و پیوستن آنها را به میلیشیا مخالف قوانین سن سربازان دانست. اما این جوانان خودسرانه از دستور آلکسی سرپیچی کردند و گروه مخفی و ضدفاشیستی «دفاع جوانان» را تشکیل دادند. آنها به طور مخفیانه اسلحه تهیه کردند و در درگیری با یک گروهان نظامی خونتای کی یف در دفاع از شهر لیسیشانسک پیروزی بدست آوردند. آنها سعی میکردند هیچ اطلاعی از گروه خود منتشر نکنند و بنابراین …

سرمایه داری و محیط کار و زیست – فصل ششم

  حسن عباسی سرمایه داری و محیط کار و زیست – فصل پنجم سرمایه داری و محیط کار و زیست – فصل چهارم سرمایه داری و محیط کار و زیست – فصل سوم سرمایه داری و محیط کار و زیست – فصل دوم ادامه سرمایه داری و محیط کار و زیست – فصل دوم سرمایه داری و محیط کار و زیست – فصل اول سرمایه داری و محیط کار و زیست سرمایه داری و دعوی دروغین چالش آلودگی محیط زیست مجمع بین المللی تغییرات آب وهوایی (IPCC) اخیرا آخرین اجلاس دور پنجم نشست های (AR5) خود را با جمع بست نتایج سه کنفرانس قبلی (استکهلم، یوکوهاما و برلین) در کپنهاک در تاریخ 2 نوامبر 2014 به پایان رسانید. می گویم جمعبندی سه کنفرانس قبلی، زیرا در نشست کپنهاک موضوع جدیدی اضافه نشده و تحقیقات جدیدی را پایه گزارش خود قرار نداده است. ابتدا به توضیح برخی مسائل محیط زیستی مهم که در این گزارش آمده می پردازم. برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه به فصل اول و چهارم «سرمایه داری و فاجعه محیط زیست» …

زمانی برای مستیِ «بچه پولدارها»: شکاف «حقیقت» بر پیکره‌ی ایدئولوژی

منتشر شده در انسان شناسي و فرهنگ علیرضا خیراللهی اخلاق فروپاشیده آنچه گاه «بورژوازیِ» ایران نامیده می شود، به سرحد سقوط‌آزادی هول‌ناک رسیده است؛ اگر در این گزاره شکی باقی مانده باشد شاید نگاهی گذرا به صفحه‌ی «بچه پولدارهای تهران» در شبکه‌های اجتماعیکافی باشد تا نهایت لومپنیسمِ حاکم بر زیست روزمره‌ی این «طبقه»ی فرو رفته در زوال را نشان دهد. درباره این زندگی پر تجمل و بی حاصل دربرابر زندگی سخت جماعت بزرگی از مردم بسیار نوشته اند و از آن مهم‌تر، این مسئله در میان جوانان اینترنت‌دوست ایرانی واکنش‌هایی تحسین‌برانگیز و قاطع برانگیخته است. قصد ما از این نوشته به هیچ‌وجه تقبیحِ اصل این حرکت و تحسین واکنش‌های اعتراضی به آن نیست، چرا که یقیناً در این موارد حق مطلب به تمامی ادا شده است. ما در این یادداشت قصد داریم به نکته‌ای مغفول در میان تحلیل‌ها بپردازیم؛ این که چگونه ممکن است در زمانه‌ای که تمامی رسانه‌های جریان اصلی به خدمت همین به اصطلاح «بچه پولدار»ها درآمده‌اند و برای تطهیر آنها کمرِ همت بسته‌اند، چنین واکنش‌های قاطعانه‌ای به خصوص از طرف جوانان اصطلاحاً …

بازگشت فاشیست ها در سرمایه داری معاصر

بازگشت فاشیست ها در سرمایه داری معاصر یگانگی وتنوع فاشیسم ها از سمیر امین برگردان : م . ت برومند منتشر شده درنگرش » فاشیسم در ارتباط با بازگشت به غرب، شرق و جنوب بررسی می شود. این بازگشت به طور طبیعی در پیوند با گسترش بحران سیستمی سرمایه داری معاصر مالی شده و جهانی شده است. توسل به سرویس های جنبش فاشیستی توسط مرکزهای فرمانروای این سیستم ما را به گوش بزنگی زیاد فرا می خواند. زیرا این بحران از ژرفش آن خبر می دهد و در نتیجه خطر توسل به راه حل های فاشیستی یک خطر واقعی است.» ‪ ‬ ‬  قدرت های سیاسی که می توان آن ها را دانسته فاشیست توصیف کرد و در جلوی صحنه بودند و در شمار زیادی از کشورهای اروپا به ویژه از دهه 1930  تا 1945 قدرت را در دست داشتند، عبارتند از : موسولینی، هیتلر، فرانکو، سالازار، پتن، هورتی، آنتونسکو، آنت پاولیک و برخی دیگر … گوناگونی جامعه هایی که قربانی آن ها بودند – سرمایه داری پیشرفته بسیار بزرگ در این جا و بسیار کوچک …

هیولاهایی به نام بانک

منبع: El Publico ٢۶ اکتبر ٢٠١۴ نویسنده: خواه تورس لوپز تارنگاشت عدالت بانک‌های خصوصی از یک مزیت فوق‌العاده برخوردارند: هر وقت وامی داده می‌شود آن‌ها پول می‌آفرینند. نه سکه و اسکناس، که تصور مردم عادی از پول است، بلکه پول بانکی، یعنی پرداخت از طريق حساب‌های بانکی. بانک‌ها هر وقت از مشتریان خود‌ سپرده دریافت می‌کنند سپرده‌ها را بطور کامل برای برداشت مشریان در ذخیره نگه نمی‌دارند، بلکه به جای آن، کسر (درصدی) از آن‌را نگه می‌دارند و از باقی برای دادن وام استفاده می‌کنند (از اینرو است که به آن «نظام بانکداری ذخیره کسری» می‌گویند). درک پدیده آسان است: پیتر ١٠٠ یورو دارد، تنها ١٠٠ یوروی موجود در اقتصاد را، و آن را به یک بانک می‌سپارد. او با کارت نقدی یا چک می‌تواند به میزان ١٠٠‌ یورو برداشت کند. اگر بانک با حسابداری عادی وامی به میزان ٢٠ یورو به پل بدهد، پل ممکن است این ٢٠ یورو را خرج کند، نتیجتاً از این لحظه، اکنون ١٢٠ یورو در جریان است. بانک از پول سپرده شده ٢٠ یورو آفریده است. بانک‌ها با تکرار …

طبقاتِ جامعۀ سرمایه داری و ویژگی های ….

سهراب شباهنگ شهریور و مهر 1393 منتشر شده در خیزش 35 این نوشته در چهار بخش تنظیم شده است. در بخش نخست به مبانی نظری و روش شناختیِ تحلیل طبقاتی جامعه به طور عام و جامعۀ سرمایه داری به طور ویژه می پردازیم و می کوشیم الگو یا مدلی نظری برای توصیف ساختار طبقاتی جامعۀ سرمایه داری ارائه و این الگو را با داده های تجربی و آماری آزمایش کنیم. در بخش دوم ساختار طبقاتی جامعۀ ایران، طبقات گوناگون، وزن نسبی جمعیت نگارانه و اقتصادی و لایه بندی آنها را با تکیه بر آخرین داده های آماری قابل دسترسی توضیح می دهیم. در بخش سوم مهم ترین ویژگی های سرمایه داری ایران را بررسی می کنیم. در بخش چهارم جمع بندی مشروح و نتایج مباحث مطرح شده را ارائه می دهیم. در این شماره بخش 1 این نوشته را می آوریم. بخش 1 مبانی نظری و روش تحلیل طبقاتی جامعه شکل بندی های گوناگون جوامع بشری بر اساس شیوه های تولید حاکم بر آن جوامع در طول تاریخ تعیین می گردند. خودِ شیوۀ تولید از …

آیا ایتالیا واقعاً به یک رفرم کارگری دیگر نیاز دارد؟

منبع: sbilanciamoci.info ١۹ سپتامبر ٢٠١۴ نویسنده: کارلو کلریستی تارنگاشت عدالت این تقریباً در هر خبری تکرار١ می‌شود: «اصلاحات ساختاری»، بویژه اصلاح بازار کار. با پافشاری بر این‌گونه اصلاحات  ممکن است چنین به‌نظر برسد که آن‌ها هرگز به اجرا گذاشته نشده‌اند. اما در ایتالیا طی حدود پانزده سال گذشته ما حداقل چهار رفرم عمده، بعلاوۀ شمار زیادی از مداخلات مشخص، و همچنین توافق‌نامه‌های گوناگون بین دولت و سندیکاها و بین سندیکاها و کارفرمایان ملی داشته‌ایم. در ایتالیا هیچ بخشی به استثنای احتمالی نظام بازنشستگی، بیش‌تر از بازار کار «اصلاح» نشده است. با این وصف، ما هر روز همچنان از فوریت نیاز به عمل می‌شنویم، گویی که قوانین کار برای یک قرن بدون تغییر مانده‌اند. در واقع، بحث موضوع فقط به این دلیل قابل توجیه است که کل این فعالیت شدید بسیار بد است. نرخ بیکاری ایتالیا در میان بالاترین‌ها در اروپا است، نسبت کسانی که شاغلند در ده درصد زیر میانگین اروپایی ثابت مانده است، مشارکت زنان در بازار کار در سطوح فاجعه‌بار قرار دارد، در حالی‌که اشتغال جوانان… بهتر است در باره آن حرف نزنیم …

«آرامش آزادانۀ» کارگرانی که نان را نسیه می خرند!

شیده رخ فروز خیزش شماره ۳۵ «نانوایی خلوت است. اینجا خبری از صف نان نیست. یه شاطر و دو تایی کارگر … : تا دلتان بخواهد نسیه می برند، آره. می گن بعدا میاریم. مام میدیم، میگیم الله اعلم. حالا بعدا آورد آورد نیاورد هم چه کار کنیم؟… معلوم نمی کنه، یه روز، دو نفر میان نسیه می خوان، یه روز هیچی، یه روز پنج نفر. هزار تومن، دو هزار تومن. لواش را 160 قیمت زده اند اما ما 150 می دهیم. چه کار کنیم سطح مردم پایین است.» دیگر در بسیاری از مناطقی که کارگران و توده های بی چیز را در خود جای داده است، نسیه بردن «نان» تعجب کسی را برنمی انگیزد. نسیه بَر و نسیه دهنده آن را پذیرفته اند، چرا که واقعیات سرسخت اند. مناطقی نه در مکانی پرت و دورافتاده، درست در همین تهران و در معرض دید نهادها و مسئولانی که به راحتی، خود را به ندیدن حقایق دردناک زندگی اکثریت جامعه زده اند. وقتی توان خرید نان که قوت اغلب خانوارها است، کاهش یابد معنای دیگری جز …

کوبانی ، حلقه ای از پیشامد ها

کوبانی ، حلقه ای از پیشامد ها حمید فتوّت اگر جنبشی تاریخی وجود داشته باشد که برای آن رئال پولیتیک تهدیدی مصیبت بار و شوم است ، این جنبش همانا سوسیالیسم خواهد بود. تزهای بلوم ، گئورگ لوکاچ پیشامد، همگان را مجبور به موضع گیری می‌کند. پیشامد سره را از ناسره جدا می‌کند. پیشامد اجازه می دهد تمامی ویژگی های تاریخی- طبقاتی هر فرد و گروهی به معرض نمایش درآید. اما امروزه، وقایع به میانجی رسانه آن چنان ابعادی پیدا کرده است که خودِ رسانه تبدیل به رویدادی می شود که به اصطلاح بودریار به قامت حاد واقعیت درآمده و واقعیت تبدیل به زایده ای مجازی از حادواقعیت به مثابه واقعیت می شود که ضرورتآ باید با علم به مصاف آن رفت. چرا که، تنها به مدد علم است که شناخت واقعیت با وجود شکاف ذات و پدیده امکان‌پذیر می‌شود. اکنون که به لطف پست مدرنیسم راه برای هرگونه سبک سری و بیهودگی تئوریک و پراتیک فیس بوکی مهیا و آماده است، تحلیلِ اقتصاد سیاسیِ به اصطلاح چپ حاضر نیز این از این خان گسترده …

علم و دانش را از كالائي شدن برهانيم

  آموزش و پرورش براي بقای جامعه انساني و تمدن ضروري است از اين رو براي انجام اين امر مهم هر يك از جوامع مختلف خودشان را موطف به تهيه شرایط آموزش براي انتقال علم و دانش به نسل هاي آينده ميدانستند. در زمانهاي مختلف آموزش و پرورش همواره وظيفه كل جامعه بوده و نهادهاي آموزشي از نسلي به نسل ديگر انتقال مي يافته اند و تقريبا در تمام جوامع اين نهادها جزءاموال عمومي محسوب مي شوند. مدارس و دانشگاه ها طي نسل هاي مختلف دست به دست ميشده و در هر دوره تامين زندگي معلمان و اساتيد نيز اساسا بر عهده همان نهادهاي عمومي بوده است. در چند دهه اخير نظام سرمايه داري تمام تلاش خود را به كار برده تا آنكه امر آموزش را به صورت كالائي خصوصي در آورد تا از طريق فروش علم ودانش به سود هاي كلان دست يابد، واز همين رو است كه مدارس و دانشگاه ها را به بخش خصوصي واگذار ميكنند تا علم ودانش تنها در اختيار صاحبان قدرت و ثروت قرار گرفته و كارگران و زحمتكشان …

سرمایه داری و محیط کار و زیست – فصل چهارم

حسن عباسی سرمایه داری و محیط کار و زیست – فصل سوم سرمایه داری و محیط کار و زیست – فصل دوم ادامه سرمایه داری و محیط کار و زیست – فصل دوم سرمایه داری و محیط کار و زیست – فصل اول سرمایه داری و محیط کار و زیست   فصل چهارم انرژی اتمی، آخرین ارمغان سرمایه داری استفاده از آخرین دستاوردهای علم و تکنیک برای افزایش باز دهی کار پدیده همزاد سرمایه داری است به طوری که بدون آن انباشتی صورت نخواهد گرفت و در نتیجه مرگ سیستم تسریع خواهد شد. قطعاً این سخن هیچ ربطی به حرف کارل کائوتسکی و نظریه از بیخ و بن نادرست وی پیرامون تسلیم جبرگرایانه و دترمینیستی سرمایه داری در مقابل سوسیالیسم ندارد، گور سرمایه داری را نه مجرد انحطاط و پوسیدگی تاریخی اش که فقط توده های کارگر آگاه متشکل در شوراهای سراسری ضد بردگی مزدی و آماده برنامه ریزی سوسیالیستی کار و تولید و زندگی اجتماعی خواهند کند. بحث ما اینجا اما چیز دیگری است. سرمایه داری برای بقای خود به هر جنایتی دست می …

سرمایه‌‌داری: داستان اشباح

ارونداتی روی ترجمه‌ فیروزه مهاجر نقد اقتصادسیاسی آن‌‌چه در نوشته‌­ی زیرمی­‌آید شاید از دید برخی به‌­نوعی نقدی بی‌­رحمانه باشد. از سوی دیگر، بنا به‌­سنت حرمت نهادن به­ دشمنان خود، می‌­توان آن را به ­چشم تصدیق ­بصیرت، ظرافت، و عزم راسخ کسانی خواند که زندگی خود را وقف امن نگه‌­داشتن جهان برای سرمایه‌­داری کرده‌­اند. داستان مسحورکننده­‌ی آن­‌ها، که از حافظه‌­ی معاصر پاک شده­ است، در اوایل سده­‌ی بیستم در ایالات متحد شروع ­شد آن‌‌گاه که انسان‌‌دوستی شرکتی، به‌­طور قانونی به‌­صورت بنیادهای موقوفه تجهیز شد، شروع کرد به­‌این‌­که جای فعالیت مبلغان مذهبی را در ایفای نقش جاده صاف­‌کن و گشت حفاظت سیستم سرمایه­‌داری (و بعد امپریالیسم) بگیرد. در میان نخستین بنیادهایی که در ایالات متحد تشکیل شد موقوفه­‌ی کارنگی[2] بود، که در 1911 با سودهای حاصل از کمپانی فولاد کارنگی تشکیل شد، و بنیاد راکفلر،[3] که ج. د. راکفلر، بنیان­‌گذار شرکت استاندارد اویل[4] آن را در 1914 تاسیس کرد. این‌ها تاتاها و آمبانی‌­های[5] زمان خود بودند. برخی بنیادها که بنیاد راکفلر تأمین مالی کلی یا اولیه­‌شان را به­عهده داشت یا حامی­‌شان بود عبارت­اند از سازمان ملل، سیا، …

شورش نفت

پاتریک کین سارا شرکا برگردان: بابک پاکزاد در سال ۲۰۱۲، هنگامی که دولت اعلام کرد یارانه عرضه سوخت داخلی را منتفی می کند موجی از اعتراضات نیجریه را دربرگرفت. به رغم صدور ۲.۵ میلیون بشکه نفت در روز، نیجریه ظرفیت تصفیه برای پاسخ به تقاضای داخلی را ندارد و ناگزیر از واردات بنزین است. شورش یارانه سوخت تقریبا دو هفته ادامه یافت و نشانی بود از نا آرامی های اجتماعی شعله ور شده در کشور. کن هنشاو ، فعال اجتماعی نیجریه ای می گوید« روز نخست مردم بخاطر ملغی شدن یارانه سوخت به اعتراض پرداختند، اما در روز دهم آنها به فقر، فساد و دزدی از منابع امان اعتراض می کردند» وی ادامه می دهد« مردم فکر می کنند که شورش یارانه سوخت خلق الساعه و خودجوش بود اما آن مشمول ماه ها تدارک، سازماندهی و آموزش مردم راجع به موضوع استفاده از یارانه سوخت بود….شورش پایان یافت اما جنبش درحال تکوین است …ما منتظر بهانه ای دیگر هستیم که مجددا شعله ها را برافروزد». این که چگونه این جنبش در کشوری که بر اساس …