تریبون آزاد

آیا مارکسیسم اروپامدار است؟

لانس سلفا برگردان مهرداد امامي منتشر شده در انسان شناسي و فرهنگ مقدمه‌ی مترجم: ترجمه متن پیش رو از آن جهت اهمیت دارد که در قرن بیستم به دلیل در دسترس نبودن بخش عظیمی از […]

تریبون آزاد

آنتـی طهماسبی

  آنتـی طهماسبی مقدمه کارل مارکس بر طبق نظر سنجی گسترده ی بی بی سی بعنوان بزرگترین اندیشمند هـــزاره دوم با اختلاف بسیار زیاد از آلبرت انیشتین شناخته شد، و به قول آقای “طهماسبی” مردی […]