پرش به محتوا

برچسب: زنان كارگر

سرپرست‌های بی‌سرپرست

گزارشی از وضع زنان سرپرست خانوار در کشور سرپرست‌های بی‌سرپرست | طرح نو | مجتبی پارسا | «هویت زن در فرهنگ ما، در مادر بودن تعریف می‌شود و ما زن […]

سالمندی زنانه شده است

آرمان- زهره حاجیان: با شنیدن نام سالمند ذهن‌مان می‌رود به سمت آسایشگاه‌ها و مراکز نگهداری از سالمندان و در حالت خوشبینانه‌تر به پیرمردانی فکرمی‌کنیم که روی نیمکت پارک‌ها نشسته‌اند و […]

سیاست تشدید عقب راندن زنان

شیده رخ فروز منتشر شده در خیزش شمارۀ ۳٦ در ایران تبعیض جنسیتی در همه سطوح اجتماعی نهادینه گردیده و قوانین و فرهنگ متأثر از مذهب در جهت تحقیر و […]

زنان خانه‌داری که کارتن‌خواب شدند

دو روایت از زندگی زنانی که سقف‌شان آسمان است و فرش‌شان زمینزنان خانه‌داری که کارتن‌خواب شدند زهرا جعفرزاده روایت اول؛ زن ٣٦ساله با ١٥‌سال کارتن‌خوابی، اعتیاد و حبسرد اعتیاد روی […]