All posts tagged: رهياب

طلوع ِ دگر بار ِ عباد !

ساعت 1و 15 بامداد دوشنبه 28 مارس 2016 برابر با نُهم فروردین ماه 1395 عکسی از طرف دوستی دریافت کردم که به دنبال نشانی از رفیق « سیامک» نامش از یک ماه پیش سراغ مرا میگرفت ؛ چرا که میگفت او به خط شریعتی تعلق داشته و یا به تعبیر او « هوادار شریعتی » بوده و با وی در کردستان در سال 1365 همراه بوده است و از سوی دیگر از دوستی شنیده است که نام خانوادگی ِ « سیامک » ، « فتحی » وگیلانی بوده است ! بر اساس همین نشانه ها بود که از من می پرسید که آیا چنین کسی را میشناسم ؟!… خبرت خرابتر کرد جراحت ِ جدایی چو خیال ِ آب ِ روشن که به تشنگان نمایی در ِ چشم ، بامدادان ، به بهشت برگشودن نه چنان لطیف باشد که به دوست برگشایی عکس حاضر مربوط به سال 1365 است . دورانی از زندگی عباد که امیدواریم به این ترتیب اطلاعات بیشتری در باره ی آن بدست آوریم . ستاره هایی که در دهه ی شصت به …

در ضرورت الغاء دستگاه روحانیت » سخنرانی وزیر فتحی در دالاس»

  این فیلم ، بخشی از سخنرانیِ وزیر فتحی تحت عنوانِ «موانعِ سازمان‌یابی و رهائیِ کارگران» است که به مناسبتِ روزِ جهانیِ کارگر در ماهِ می ۲۰۱۴ در دالاسِ تگزاس ایراد شده است و از آن‌جایی که نظرات و مواضعِ مشخص و مهمی را در ضرورتِ الغاء دست‌گاهِ روحانیت مطرح می‌کند، این‌جا و به این ترتیب به طورِ جداگانه و مستقل در اختیار علاقه مندان قرار می‌گیرد.