ایران، خاورمیانه و آفریقا

حق حاکمیت غذایی:غذا و قحطی، زمین و معیشت – واندانا شیوا – داود جلیلی

حق حاکمیت غذایی: غذا و قحطی، زمین و معیشت نویسنده: واندانا شیوا / مترجم: داود جلیلی دانش و امید، شماره ۸، آبان ۱۴۰۰ واندانا شیوا، دانشمند، فعال محیط زیست، هوادار حق حاکمیت غذایی نویسنده هندی […]

ایران، خاورمیانه و آفریقا

شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌های جدید حاکم – ایگناسیو رامونه – داود جلیلی

شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌های جدید حاکم  نویسنده ایگناسیو رامونه برگردان: داود جلیلی دانش و امید، شماره ۵، اردیبهشت ۱۴۰۰ شبکه مدرن اینترنت در سال 1989، یعنی سی‌و‌دو سال پیش اختراع شد. به عبارت دیگر، ما از […]