پرش به محتوا

برچسب: دانش و امید

صمد بهرنگی

صمد بهرنگی (۲ تیر ۱۳۱۸-۱۳۴۷) دانش و امید، شماره ۷، شهریور ۱۴۰۰ دیگر وقت آن گذشته است که ادبیات کودکان را محدود کنیم به تبلیغ و تلقین نصایح خشک و […]

راه خروج از بحران کنونی،استرداد ثروت‌های ملی و رهائی نیروی کار از دست مالکان کنونی آن ثروت‌هاست! – علی پورصفر (کامران)

راه خروج از بحران کنونی، استرداد ثروت‌های ملی و رهائی نیروی کار از دست مالکان کنونی آن ثروت‌هاست! علی پورصفر (کامران) دانش و امید، شماره ۷، شهریور ۱۴۰۰ هر عصری […]