پرش به محتوا

برچسب: دانش و امید

فمینیسم و آگاهی طبقاتی

فمینیسم و آگاهی طبقاتی۱ تأملی بر سال های ابتدایی جنبش‌های کمونیستی آرچانا پراساد۲ برگردان: مسعود امیدی دانش و امید، شماره ۱۰ اسفند ۱۴۰۰ این مقاله رابطه‌ بین توسعه‌ جنبش کمونیستی […]

تهدید اتمی پوتین

تهدید اتمی پوتین اسکات ریتر (کنسرسیون نیوز، ۲۷ فوریه ۲۰۲۲) / برگردان:طلیعه حسنی دانش و امید، شماره ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ نداشتن درک واحد نسبت به مناقشه کنونی در غرب و […]