پرش به محتوا

برچسب: دانش و امید

تقابل با اهریمن‌سازی بی‌امان رسانه‌ها

تقابل با اهریمن‌سازی بی‌امان رسانه‌ها یک تاجر سوئیسی که هفت سال در کره شمالی کار می‌کرد، دوست داشتني‌هاي فراواني را در اين کشور يافت نوشتۀ جرمي کوزماروف ترجمۀ کورش تيموري […]

صلح و غذا، نه تسلیحات و پایگاه های نظامی

جهان خواستار صلح و غذا است؛ ناتو به دنبال تسلیحات و پایگاه‌های نظامی بیشتر گرانما ۱۳ جولای ۲۰۲۲، فرانسیسکو آریاز فرناندز برگردان: شبگیر حسنی دانش و امید شماره ۱۳، شهریور […]

اربابان جهان و محافظان آنها

اربابان جهان و محافظان آنها بخش نخست: امپراتوری نظامی و ناتو برگردان: پ. ص. پویا دانش و امید شماره ۱۳، شهریور ۱۴۰۱ این نوشته سه‌بخشی، تلخیصی از یک فصل کتاب […]