پرش به محتوا

برچسب: دانش و امید

صلح و غذا، نه تسلیحات و پایگاه های نظامی

جهان خواستار صلح و غذا است؛ ناتو به دنبال تسلیحات و پایگاه‌های نظامی بیشتر گرانما ۱۳ جولای ۲۰۲۲، فرانسیسکو آریاز فرناندز برگردان: شبگیر حسنی دانش و امید شماره ۱۳، شهریور […]

اربابان جهان و محافظان آنها

اربابان جهان و محافظان آنها بخش نخست: امپراتوری نظامی و ناتو برگردان: پ. ص. پویا دانش و امید شماره ۱۳، شهریور ۱۴۰۱ این نوشته سه‌بخشی، تلخیصی از یک فصل کتاب […]

«اَبَرکشور»ی به نام اتحادیه اروپا؟

«اَبَرکشور»ی به نام اتحادیه اروپا؟ حمید فرخ دانش و امید، شماره ۱۲، تیر ۱۴۰۱ اتّحادیه اروپا – ابَرکشور باشد یا نه -، یک دستگاه دولتی با ماهیت طبقاتی خود است. […]