All posts tagged: خسرو گلسرخی

پدیده ای بنام امیر حسین فطانت – محمود طوقی

   پدیده ای بنام امیر حسین فطانت امیرحسین فطانت که بود؟ در شیراز بدنیا آمد .پدرش صاحب هتل پالاس شیراز بود. ودر دبیرستان کمال نارمک درس خواند و برای تحصیل در رشته معماری به دانشگاه شیراز رفت.۱ در دانشگاه شیراز در محفلی که با رحیم عراقی و فرج آقا زاده درست کرده بود تصمیم گرفت ، برای آزادی گروه فلسطین هواپیمایی بدزدند که نا موفق بود.ودر پرونده اش جز این راه اندازی اعتصاب سال۴۸ دانشگاه شیراز  ودر گیری با سرهنگ پهلوان نیز به چشم می خورد.۲  در سال ۴۹ دستگیر شد. و دو سال زندان گرفت.در دوران زندان به خدمت ساواک در آمد۳.و با رضایت ساواک به دانشگاه برگشت.۴ با آزادی کرامت دانشیان در سال ۵۰ از زندان ، از آنجایی که ساواک می دانست کرامت دست از مبارزه بر نمی دارد به اشاره ساواک به کرامت نزدیک شد و خودرا چریک فدایی معرفی کرد .و اعلامیه های چریک ها را که ساواک به او می داد به کرامت می داد. کرامت دانشیان که بود۵ کرامت الله دانشیان در سال ۱۳۲۵ در شیراز بدنیا آمد. …

خسرو گلسرخی در دادگاه از مبارزه مسلحانه به طور عام دفاع کرد

  مصاحبه زير توسط روزنامه شرق با اقاي عليرضا ثقفي در باره دفاعيات خسرو گلسرخي در دادگاه نظامي زمان شاه در سال 1352 انجام گرفت .به گفته مسئولان روزنامه شرق آنها مشكلي با پخش اين مصاحبه نداشته اند ،اما مقاما ت كنترل كننده روزنامه از انتشار ان جلو گيري كرده و گفته اند كه انتشار مطلب از عليرضا ثقفي در رسانه هاممنوع است . اكنون اين مصاحبه يدون كم و كاست منتشر ميشود . خسرو گلسرخی در دادگاه از مبارزه مسلحانه به طور عام دفاع کرد بعد از کودتای 28 مرداد بسیاری از مبارزان در دادگاه های رژیم سلطنتی از آرمان های خود دفاع کردند اما بدون اغراق، هیچکدام از آن دفاعیه ها به اندازه دفاعیات گلسرخی شهرت پیدا نکرد. در همین رابطه با علی رضا ثقفی به گفتگو نشستیم. ثقفی دانشجوی فیزیک دانشگاه تربیت معلم و در زمان دفاعیات گروه گلسرخی، عضو سازمان مجاهدین خلق ایران بود. او در سال 1353 دستگیر شد و ابتدا به اعدام و سپس به حبس ابد محکوم شد. بعد از انقلاب، به عضویت کانون نویسندگان ایران درآمد و …

نسل خود ساخته – نسل خود سوخته – پرونده ای در دفاع از شورشیان آرمان خواه

نسل خود ساخته-نسل خود سوخته پرونده ای در دفاع از شورشیان آرمان خواه امراله نصراللهی آرمانها همیشه جلوتر از واقعیت ها میل به زیستن دارند . اما واقعیتها همیشه محافظه کارترند و محتاط تر. گویی واقعیت ها صبری به درازای صبر ایوب دارند . انها شاید روزی چون ایوب پیامبر سر به اعتراض بلند کنند و راست از خدای خود اعتراف بخواهند اما سرانجام آنها واقعیت اند و تسلیم خواست هایی مقدس اما کور! ولی ارمانها کعبه امال رادیکالیست های عرصه ی زندگی اند . نمی توان در زندگی محافظه کار بود و در سیاست رادیکال گونه عمل کرد . نمی توان در زندگی رادیکال بود و در حیات سیاسی- اجتماعی محافظه کار زیست. یکی در برابر دیگری نیست . هرچه هست گونه ای این همانی است و یکی بودن هویت شخصی با هویت سیاسی و اجتماعی. زندگی یعنی سیاست و سیاست یعنی زندگی. این آن است و آن این .در تفکر محافظه کار همواره میل به ماندن هست در تفکر رادیکال میل به زیستن . تفاوت آن دو تفاوت عقل جزم اندیش است با …