پرش به محتوا

برچسب: خاورميانه

تبرئه حسنی مبارک

  الکس لانتیر منتشر شده در جهان سوسياليست تبرئه حسنی مبارک، رئیس جمهور معزول مصر، از اتهام فساد و کشتار دولتی بیانیه ای است از سوی رژیم ژنرال عبدالفتاح سیسی […]