پرش به محتوا

برچسب: حمید امامی

شبح پُست‌کلونیالیسم – روبرت هاینتزه

شبح پُست‌کلونیالیسم روبرت هاینتزه یونگه ولت ترجمه حمید امامی بحث‌ها به هم شبیه‌اند: نظریه‌ی »پُست‌کلونیالیسم« از زمان تثبیت شدنش در دانشگاه‌ها در سی سال پیش، با انتقادات زیادی روبرو بوده […]